Σε άνοδο, μετά από επτά μήνες πτώσης, το οικονομικό κλίμα σε Πληροφορική - Λογισμικό

Έρευνες - Μελέτες

02 Οκτωβρίου 2015

Ανοδικά, μετά από επτά μήνες πτωτικής τροχιάς, κινήθηκε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισµικού το Σεπτέμβριο. Ο δείκτης ενισχύθηκε στις 48,1 μονάδες από 34,1 τον Αύγουστο, απέχοντας, ωστόσο, μακράν της αντίστοιχης περσινής του επίδοσης, οπότε είχε βρεθεί στις 81,7 μονάδες.

Στην Ελλάδα, το Σεπτέμβριο, επιτεύχθηκε συνολικά μικρή διόρθωση στο οικονομικό κλίμα σε όλους τους τομείς σε σχέση µε το προηγούμενο δίμηνοΟι αρνητικές εκτιμήσεις, για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, εξομαλύνθηκαν το Σεπτέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, µε το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις -38 από -65 μονάδες. Ανάλογη πορεία ακολούθησαν το Σεπτέμβριο και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, διαμορφούμενες στις -35 μονάδες από -43 τον Αύγουστο, αλλά και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση (-31 μονάδες από -52 το ισοζύγιο).

Στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου, καταγράφηκε, επίσης, βελτίωση από τα πολύ χαμηλά, όμως, επίπεδα του δείκτη τον Αύγουστο (στις -38 από -52 μονάδες), ενώ οι έντονα αποπληθωριστικές προσδοκίες για τις τιμές περιορίστηκαν ελαφρά (-38 από -48 μονάδες ο δείκτης).

Τέλος, το 27% των επιχειρήσεων δηλώνει εκ νέου ακώλυτη επιχειρηματική λειτουργία, µε το 35% να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 22% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 11% άλλους παράγοντες, ως βασικά προσκόμματα στη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για το μήνα Σεπτέμβριο, γενικότερα στον κλάδο των Υπηρεσιών (όπου ανήκουν οι τομείς της Πληροφορικής και της Ανάπτυξης Λογισμικού), υπήρξε βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες έφθασε στις 75,4 μονάδες (από 61,3), αν και βρίσκεται σε χαμηλότερη επίδοση από την αντίστοιχη περσινή (90,8 μονάδες).

Μικρή διόρθωση
Συνολικά, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο επιτεύχθηκε μικρή διόρθωση στο οικονομικό κλίμα σε όλους τους τομείς, με την καταναλωτική εμπιστοσύνη να βρίσκεται στον αντίποδα και να εξασθενεί. Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα σημείωσε άνοδο το Σεπτέμβριο σε σχέση µε το προηγούµενου δίμηνο, κινούμενος στις 83,1 μονάδες (από 81,3 τον Ιούλιο και 75,2 τον Αύγουστο), στη δεύτερη χαμηλότερη, πάντως, επίδοση του από το Νοέμβριο του 2012.

Η έντονη διαταραχή, που προκάλεσε στην οικονομία η ακραία αβεβαιότητα και η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων, οδήγησε σε σφοδρή επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συλλογή του μεγαλύτερου μέρους του δείγματος για την έρευνα, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών, έγινε πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, οπότε η πορεία του δείκτη - σε μεγάλο βαθμό - αντανακλά την προεκλογική περίοδο, που χαρακτηρίζεται, γενικά, ως περίοδος αναμονής, για τις επιχειρήσεις τουλάχιστον.

Βελτίωση σε Ε.Ε.
Το οικονομικό κλίμα το Σεπτέμβριο βελτιώθηκε ελαφρά σε σχέση µε τον Ιούλιο, τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην Ευρωζώνη, µε το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται κατά 1 μονάδα υψηλότερα στην πρώτη περίπτωση και κατά 1,6 μονάδες στη δεύτερη (στις 107,6 και τις 105,6 μονάδες αντίστοιχα), πάνω από τα επίπεδα του µμακροχρόνιου μέσου όρου του.

Αναλυτικότερα στην Ευρωζώνη, η μικρή βελτίωση του δείκτη είναι αποτελέσματα της θετικής μεταβολής των επιχειρηματικών προσδοκιών σχεδόν σε όλους τους τομείς: στις Υπηρεσίες (+3,5) και το Λιανικό εμπόριο (+3) περισσότερο, αλλά και οριακά στη Βιοµηχανία (+0,7) και τις Κατασκευές (+0,5).

Σε επίπεδο χωρών, οι συνολικές προσδοκίες βελτιώνονται σε όλες τις μεγάλες χώρες, ήτοι στη Γερμανία (+1,7), τη Γαλλία (+1,6), την Ολλανδία (+0,9), την Ισπανία (+0,8) και την Ιταλία (+2,8). Στην Ε.Ε., το οικονομικό κλίμα μεταβάλλεται θετικά και λιγότερο έντονα σε σχέση µε την Ευρωζώνη, αφού οι προσδοκίες στο Ηνωμένο Βασίλειο (-2,2) εξασθενούν και στην Πολωνία παραμένουν αμετάβλητες. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021