Οι ελληνικές εταιρείες οι δεύτερες πιο πρόθυμες στην Ε.Ε. να επιχειρήσουν "ψηφιακά"

Έρευνες - Μελέτες

23 Σεπτεμβρίου 2015

Τα οφέλη του διαδικτυακού καναλιού πωλήσεων έχουν ανακαλύψει οι ελληνικές εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν τις online συναλλαγές και μάλιστα, κατατάσσονται δεύτερες πανευρωπαϊκά όσον αφορά την πρόθεση τους να δραστηριοποιηθούν ψηφιακά. Αν και οι επιχειρήσεις της χώρας είναι οι δεύτερες, πανευρωπαϊκά, ως προς την επιθυμία τους να συμμετάσχουν σε διαδικτυακές πωλήσεις, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και στην Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

Μπορεί οι επιδόσεις της Ελλάδας σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου να υστερούν, ωστόσο οι ελληνικές επιχειρήσεις κατέχουν τη δεύτερη θέση πανευρωπαϊκά ως προς την επιδίωξη τους να εμπλακούν σε online πωλήσειςΗ έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τους εμπόρους και τους παρόχους υπηρεσιών, οι εδαφικοί περιορισμοί ή οι διαφορές στις τιμές, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια, που παρακωλύουν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και σε ό,τι αφορά στη χώρα μας. Ειδικά για την Ελλάδα, οι καταναλωτές όχι μόνο δεν γνωρίζουν επαρκώς τα δικαιώματα τους, αλλά για την ακρίβεια, έχουν το χαμηλότερο βαθμό επίγνωσης των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτές στην Ε.Ε. Επίσης, το ποσοστό εμπιστοσύνης των Ελλήνων στους οργανισμούς είναι το τρίτο χαμηλότερο στην Ε.Ε., ενώ η εμπιστοσύνη σε εμπόρους και παρόχους υπηρεσιών είναι η χαμηλότερη πανευρωπαϊκά, όπως και η εμπιστοσύνη στις μη κυβερνητικές οργανώσεις .

Επιπλέον, οι Έλληνες καταναλωτές δεν επιδιώκουν την επίλυση διαφορών, με την Ελλάδα να παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό πολιτών, που, ενώ αντιμετώπισαν ένα μη αμελητέο πρόβλημα, εντούτοις δεν επιδίωξαν την επίλυση του. Εξάλλου, οι Έλληνες δεν εμπιστεύονται την ασφάλεια των προϊόντων, καθώς τόσο οι καταναλωτές, όσο και οι έμποροι, κατατάσσονται στην τρίτη και δεύτερη - αντίστοιχα - χαμηλότερη θέση πανευρωπαϊκά όσον αφορά στην εμπιστοσύνη τους στην ασφάλεια των προϊόντων, που αγοράζουν διαδικτυακά.

Έλλειμμα εμπιστοσύνης
Συνολικά, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον πρόσφατο (2015) Πίνακα Αποτελεσμάτων της Ε.Ε., που εξετάζει τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην ψηφιακή ενιαία αγορά: Συγκεκριμένα, 61 % των ευρωπαίων καταναλωτών αισθάνονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για ηλεκτρονικές αγορές από τη χώρα τους σε σχέση με τις αγορές από άλλες χώρες της Ε.Ε. (38 %).

Επίσης, όταν προβαίνουν σε διασυνοριακές αγορές οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, ιδίως, ανησυχίες σχετικά με την παράδοση και τη συμμόρφωση του προϊόντος. Επιπλέον, οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στις διασυνοριακές συναλλαγές περιορισμούς ή διακρίσεις λόγω της χώρας διαμονής τους. Επίσης, τα θέματα αυτά συνιστούν την πλειονότητα των καταγγελιών σχετικά με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, που ελήφθησαν από τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται περαιτέρω ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών, καθώς, σήμερα, μόνο το 9 % των καταναλωτών είναι σε θέση να απαντήσει σωστά στην ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματά του, με τα χαμηλότερα επίπεδα γνώσεων να διαπιστώνονται μεταξύ των νέων. Επίσης, το ένα τέταρτο του συνόλου των καταναλωτών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, δεν υποβάλλουν καταγγελίες. Η πλειοψηφία των καταναλωτών, από εκείνους που δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια σε περίπτωση προβλήματος, αποθαρρύνθηκαν από τις αντιληπτές δυσκολίες (π.χ. χαμηλή πιθανότητα επιτυχίας, έλλειψη πληροφόρησης, διάρκεια της διαδικασίας).

Τέλος, η εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των προϊόντων αποδεικνύεται σχετικά σταθερή με την πάροδο του χρόνου, με τις υψηλότερες επιδόσεις να επιτυγχάνονται στη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το 69% των καταναλωτών και το 75% των λιανοπωλητών συμφωνεί ότι τα περισσότερα μη εδώδιμα προϊόντα, που διατίθενται στην αγορά, είναι ασφαλή.

Διευκόλυνση
Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή θα υποβάλει, πριν από το τέλος του έτους, πρόταση για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα περιλαμβάνει εναρμονισμένους κανόνες σε επίπεδο Ε.Ε. για τις συμβάσεις και την προστασία των καταναλωτών για τις διαδικτυακές αγορές τους.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021