Με αρνητικό πρόσημο στους βασικούς δείκτες οι εισηγμένες εταιρείες ΤΠΕ στο ΧΑ το 6μηνο του 2015

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

02 Σεπτεμβρίου 2015

Στο πεδίο με τα αρνητικά πρόσημα βρέθηκαν, το 1ο εξάμηνο του 2015, οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο ΧΑ, με τους βασικούς οικονομικούς δείκτες να επιδεινώνονται το πρώτο μισό του έτους σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Τι δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 6μήνου για την πορεία του κλάδου ΤΠΕΣύμφωνα με την ανάλυση της BETA Χρηματιστηριακή, οι εισηγμένες του κλάδου ΤΠΕ υπέστησαν το εξεταζόμενο διάστημα μείωση του Κύκλου Εργασιών κατά 2,9%, με τα έσοδα να μειώνονται το 1ο εξάμηνο στα €4,152 δις από €4,278 δις την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, που επεξεργάστηκε ο ΣΕΠΕ, οι εισηγμένες του κλάδου δεν κατάφεραν το 1ο εξάμηνο του 2015 να “δουν” θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε επίπεδο Κερδοφορίας προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA). Η συνολική φετινή επίδοση του κλάδου, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, ήταν υποδεέστερη εκείνης του 1ου εξαμήνου του 2014 για τον κλάδο, με τα EBITDA να μειώνονται κατά 18,1% στα €711,353 εκατ. από €868,569 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Όσον αφορά την πορεία της Κερδοφορίας Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου ΤΠΕ κατέγραψαν και πάλι αρνητικό πρόσημο (124,8%), με τις ζημίες του 6μήνου να διαμορφώνονται σε €17,985 εκατ. από κέρδη €72,512 την ίδια περίοδο του 2014.

Σε γενικές γραμμές, η πορεία των βασικών δεικτών των εισηγμένων εταιρειών ΤΠΕ αντανακλά τη γενικότερη επιδείνωση της οικονομικής συγκυρίας, καθώς και την έντονη αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία. Ειδική επιρροή στα αποτελέσματα ορισμένων εισηγμένων του κλάδου είχε και μια σειρά παραγόντων, που σχετίζονται με την αγορά, όπως οι καθυστερήσεις σε δημόσια έργα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Από τους επιμέρους κλάδους, που απαρτίζουν τον κλάδο ΤΠΕ, η Πληροφορική πέτυχε μεν άνοδο - αν και σε μονοψήφιο ποσοστό - στο δείκτη του Κύκλου Εργασιών, με τη λειτουργική κερδοφορία να υποχωρεί, ωστόσο, επίσης σε μονοψήφιο ποσοστό και τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας να μειώνονται με διψήφιο ρυθμό.
Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων της BETA Χρηματιστηριακή από τον ΣΕΠΕ, οι εισηγμένες του κλάδου Πληροφορικής κατάφεραν να εμφανίσουν θετικό πρόσημο στα έσοδα, με τον Κύκλο Εργασιών να διευρύνεται κατά 3,5% και να φθάνει το €1,063 δις από €1,027 δις το 1ο εξάμηνο του περασμένου έτους. Να σημειωθεί, ότι από τις 13 εισηγμένες εταιρείες του κλάδου της Πληροφορικής οι 7 εμφάνισαν μείωση του κύκλου εργασιών, κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης, με τις υπόλοιπες 6 να καταγράφουν άνοδο των εσόδων τους.

Σε επίπεδο πωλήσεων επιτεύχθηκε έστω και οριακή άνοδος, στον αντίποδα, οι εισηγμένες του τομέα δεν πέτυχαν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους όσον αφορά τα EBITDA, τα οποία μειώθηκαν το 1ο εξάμηνο κατά 5,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους. Η Λειτουργική Κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου κατήλθε σε €95,192 εκατ. από €100,450 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι εισηγμένες επιχειρήσεις Πληροφορικής, που εμφάνισαν το 1ο εξάμηνο του 2015 επιδόσεις χειρότερες από εκείνες της αντίστοιχης περιόδου του 2014, ανήλθαν σε 9, ενώ μόλις 4 κατάφεραν να βελτιώσουν τη θέση τους σε επίπεδο EBITDA.

Αρνητική ήταν και η εικόνα του κλάδου Πληροφορικής αναφορικά με το δείκτη της Κερδοφορίας Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, με τις ζημίες να διευρύνονται στα €39,667 εκατ. από €30,052 εκατ. την ίδια περίοδο του 2014.

Από τις 13 εισηγμένες του κλάδου της Πληροφορικής, μόνο οι 5 πέτυχαν να καταγράψουν Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, ενώ για τις υπόλοιπες το πρόσημο ήταν αρνητικό και το τελικό αποτέλεσμα ζημιογόνο.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

“Στα κόκκινα” - με ελάχιστες εξαιρέσεις σε επιμέρους δείκτες - βρέθηκαν το 1o εξάμηνο οι εισηγμένες του κλάδου Τηλεπικοινωνιών. Έσοδα, Λειτουργική Κερδοφορία και Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας επιδεινώθηκαν για τον κλάδο. Συγκεκριμένα, το εξεταζόμενο διάστημα, τα έσοδα των 2 πλέον εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τηλεπικοινωνιών στο ΧΑ (μετά από την απορρόφηση της hol από τη Vodafone και την έξοδο της από το ελληνικό Χρηματιστήριο), περιορίστηκαν κατά 1,5% στα €2,076 δις έναντι €2,107 δις, που ήταν η αντίστοιχη επίδοση της ίδια περιόδου το 2014.
Σε επίπεδο EBITDA, ο κλάδος κατέγραψε πτώση κατά 17,5% στα €582,122 από €705,990 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2014, ενώ αρνητικό ήταν και το πρόσημο στην Κερδοφορία Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας (με τη Forthnet να περιορίζει μεν τις ζημίες της και τον ΟΤΕ να καταγράφει θετικό μεν, αλλά μειωμένο σε σχέση με πέρσι αποτέλεσμα).

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρνητικά κινήθηκαν το 1ο εξάμηνο και οι τρεις επιμέρους δείκτες του τομέα Είδη - Λύσεις Πληροφορικής, με τον Κύκλο Εργασιών να περιορίζεται κατά 4,4% και να κατέρχεται σε €149,897 εκατ. έναντι €156,759 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα, τα EBITDA να πιέζονται κατά το ισχυρό ποσοστό του 50% και να μειώνονται στα €4,484 εκατ. από €8,975 την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας να ακολουθούν και αυτά καθοδική τροχιά.
Στην περίπτωση του τομέα Συμμετοχών & Παροχής Συμβουλών για τον κλάδο ΤΠΕ ο Κύκλος Εργασιών μειώθηκε κατά 16,9% και διολίσθησε στα €369,153 εκατ. από €444,407 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2014, ενώ τα EBITDA περιορίστηκαν ποσοστιαία κατά 40,2%, για να κλείσουν στα €27,196 εκατ. έναντι επίδοσης €45,471 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Ανάλογη πορεία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κατέγραψαν και τα βασικά οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών, καθώς και εκείνων που διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά.

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή, πάντως, τα οικονομικά μεγέθη κάποιων εισηγμένων του κλάδου των ΤΠΕ κινήθηκαν “κόντρα” στο γενικό κλίμα. Η χρηματιστηριακή αναφέρει ως παράδειγμα τον ΟΤΕ, σημειώνοντας ότι σε προσαρμοσμένη βάση ο Οργανισμός κατέγραψε καλή εικόνα. Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η κερδοφορία των MLS, Intracom Συμμετοχών και Profile, ενώ στον αντίποδα αρνητικά μεγέθη ή κατώτερα των προσδοκιών ανακοινώθηκαν από την Πλαίσιο Computers και την Intralot.
Να σημειωθεί ότι, στους επιμέρους κλάδους της αγοράς ΤΠΕ, η BETA Χρηματιστηριακή περιλαμβάνει τους τομείς: Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Είδη - Λύσεις Πληροφορικής, Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνίας, καθώς και οι εταιρείες της αγοράς, που ανήκουν στους τομείς: Εταιρείες Συμμετοχών & Παροχής Συμβουλών, Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου, Τυχερά Παιχνίδια και Εναλλακτική Αγορά.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.


Πίνακας 1. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 6μηνο του 2015. Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 9/2015 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΑ

Μικτή ήταν η εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων για το σύνολο των εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών, για το 1ο εξάμηνο του 2015, με τον Κύκλο Εργασιών να καταγράφει μονοψήφια πτώση και τα Λειτουργικά Κέρδη να διατηρούν διψήφια αύξηση. Συγκεκριμένα, ο Κύκλος Εργασιών στο 6μηνο κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα κατά 2,3%, διαμορφούμενος σε €32,211 δις έναντι €31,486 δις ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα Λειτουργικά Κέρδη των ελληνικών εισηγμένων στο ΧΑ διατήρησαν ρυθμό ανάπτυξης 21,2%, καθώς ανήλθαν σε €3,114 δις, το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2015, από €3,774 δις την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Η δε τελική γραμμή για το σύνολο των εισηγμένων επιχειρήσεων (Κέρδη/ Ζημίες Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) υπερτετραπλασιάστηκε (+471,9%), αφενός λόγω της πολύ χαμηλής βάσης σύγκρισης, αφετέρου λόγω των πραγματικών βελτιώσεων που έχουν συντελεστεί σε λειτουργικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τη BETA Χρηματιστηριακή, το 2ο τρίμηνο έφερε άλλα €300 εκατ. περίπου σε διαφορά από το προηγούμενο (+524% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2014), ενώ από τις λειτουργικές εξοικονομήσεις στην τελική γραμμή κατεβαίνουν περισσότερες από τις μισές εισηγμένες, καθώς το καθαρό περιθώριο αυξήθηκε στο εξάμηνο κατά 164 μονάδες βάσης ή 218 μονάδες σε επίπεδο τρίμηνο. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η Καθαρή Κερδοφορία των 198 εταιριών ήταν € 541,2 εκατ., ενώ οι 25 μεγαλύτερες εταιρίες του δείκτη αναφοράς του ΧΑ (19 ανακοινώσεις) έφεραν € 756 εκατ.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με τη ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή, η καταγραφή των αποτελεσμάτων του 6μήνου του 2015 έχει περισσότερο αρχειακή και ιστορική σημασία, παρά ουσιαστική και τούτο διότι “οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα μετά τις 29 Ιουνίου αναμένεται να αλλάξουν δραματικά και να αναθεωρήσουν προς το χειρότερο τη βραχυπρόθεσμη τάση των εταιρικών αποτελεσμάτων σε όλες τις γραμμές”.
Η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή υπογραμμίζει, ωστόσο, και το γεγονός ότι “οι καλές επιδόσεις πολλών εταιρειών στο εξάμηνο μπορούν να λειτουργήσουν ως παρακαταθήκη ή ως απόθεμα ασφαλείας για τη συνέχεια”. Επίσης, εκτιμά ότι η θετική συνεισφορά παραγόντων, όπως ο τουρισμός, αλλά και το χαμηλό ενεργειακό κόστος παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως παράμετροι κερδοφορίας για το μέλλον.

Μία άλλη ιδιαιτερότητα, που εμφανίζει η εξεταζόμενη περίοδος όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, είναι οι “αρρυθμίες” στην ανακοίνωσή τους, καθώς πολλές εταιρείες παραμένουν σε εκκρεμότητα. Σύμφωνα με τη ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή, ο λογαριασμός των εκκρεμοτήτων φθάνει τις 20, αριθμός ασυνήθιστος για τα δεδομένα των λίγων πλέον εταιρειών που έχουν απομείνει στο ΧΑ, με τις 198 επιχειρήσεις, που δημοσίευσαν εξάμηνο εντός της σχετικής προθεσμίας, να είναι ο μικρότερος αριθμός σε πλήθος από την καθιέρωση των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Όσον αφορά το τι επηρέασε τα αποτελέσματα κατά το 2ο τρίμηνο εκτίμηση είναι ότι τουρισμός, εξαγωγές, μειωμένη πιστωτική επέκταση και οι διακυμάνσεις ευρώ και πετρελαίου ήταν οι βασικές συνιστώσες, που διαμόρφωσαν τάσεις στους ισολογισμούς των εισηγμένων.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ - ΧΑΜΕΝΟΙ

Η σχέση μεταξύ κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιριών παρουσίασε μικρή βελτίωση, καθώς σε ποσοστό 42% ήταν κερδοφόρες έναντι 40% το 1ο τρίμηνο. Αυτή η αναλογία, πάντως, οφείλεται στην απουσία των τραπεζών, αλλά και όσων εταιρειών δημοσιεύουν δωδεκάμηνη χρήση το καλοκαίρι. “Το πιθανότερο είναι η ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων να βρει την τελική σχέση χαμηλότερα από το σύνηθες 40:60 (κερδοφόρες/ ζημιογόνες), αναλογία η οποία έχει εγκατασταθεί για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα”, εκτιμά η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή.
Εσωτερικά, πάντως, η κατανομή των ζημιογόνων εταιριών διατήρησε τη δυναμική της βελτίωσης, καθώς 52 εταιρείες από τις 114 εμφάνισαν χαμηλότερες ζημιές. Ο αριθμός των επιχειρήσεων, που γύρισαν σε κερδοφορία (22) ήταν οριακά υψηλότερος από αυτές που επέστρεψαν σε ζημιές (18) και κατά 1 εταιρεία υψηλότερος από το 1ο τρίμηνο. Η κατανομή των αποτελεσμάτων αναμένεται να επιδεινωθεί στο επόμενο οικονομικό τρίμηνο καθώς 11 εισηγμένες κινούνται οριακά θετικότερα στο εξάμηνο.

Τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών όλων των κλάδων για τις εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 


*Κύκλος εργασιών και Κέρδη προ Φόρων πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων.
Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 6μηνο 2015, Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 9/2015

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ