Κατά 25 θέσεις θα βελτίωνε την ανταγωνιστικότητα η υιοθέτηση των ανοιχτών δεδομένων

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

24 Ιουλίου 2015

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αυξημένα φορολογικά έσοδα, δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας θα μπορούσε να φέρει στη χώρα η ανάπτυξη των ανοιχτών δεδομένων. Τη στιγμή που η Ελλάδα αναζητά επιτακτικά τομείς και δραστηριότητες, που μπορούν να τροφοδοτήσουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μια αύξηση κατά 100% στη διάδοση των ανοιχτών δεδομένων θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση της θέσης της χώρας σε όρους ανταγωνιστικότητας κατά 25 θέσεις, από την 56η στην 31η, αλλά και σε όρους διαφάνειας κατά 33 θέσεις (από την 80η στη 47η). Επιπλέον, θα οδηγούσε στη δημιουργία 6.332 νέων επιχειρήσεων και προφανώς, χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με το Βαρόμετρο Ανοιχτών Δεδομένων, η Ελλάδα κατατάσσεται 27η μεταξύ 77 χωρών, υπερτερώντας μόνο έναντι των περισσοτέρων κρατών της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής ΑσίαςΤα ανοιχτά δεδομένα αποτελούν για την Ελλάδα έναν αναξιοποίητο πλούτο, καθώς, σύμφωνα με το Βαρόμετρο Ανοιχτών Δεδομένων, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια από τις τελευταίες θέσεις συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το Βαρόμετρο, το οποίο ταξινομεί τις χώρες και τις περιοχές με βάση την ετοιμότητα διασφάλισης ωφελειών από τα ανοιχτά δεδομένα, η Ελλάδα κατατάσσεται 27η στις 77 χώρες του Βαρόμετρου, υπερτερώντας, μόνο, έναντι των περισσοτέρων κρατών της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ, που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Microsoft Ελλάς, η αξιοποίηση των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων θα μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Δημόσιου τομέα. Για παράδειγμα, η εισαγωγή δεδομένων και πληροφοριών στο Διαδίκτυο θα οδηγούσε σε μείωση του απαιτούμενου χρόνου εξυπηρέτησης και σε εξοικονόμηση των διοικητικών εξόδων. Επιπλέον, εκτός από την αποδοτικότητα του κόστους, ο Δημόσιος τομέας μπορεί να αποκομίσει σημαντικά οφέλη και σε όρους διαφάνειας.

Οφέλη
Συνολικά, σύμφωνα με τη μελέτη, τα οφέλη για το Κράτος μεταφράζονται σε αυξημένα φορολογικά έσοδα μέσω της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας, άνοδο του ΑΕΠ, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μείωση του κόστους συναλλαγών και αυξημένη αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Για τις επιχειρήσεις, τα οφέλη από τα ανοικτά δεδομένα σχετίζονται με νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για υπηρεσίες και αγαθά, μειωμένο κόστος για τη μετατροπή των δεδομένων σε συγκεκριμένο format, λήψη καλύτερων αποφάσεων βασιζόμενων σε ακριβείς πληροφορίες και καλύτερα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στον ιδιωτικό τομέα, η μελέτη διαπιστώνει ότι τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να προσφέρουν ένα νέο πεδίο ανάπτυξης υπηρεσιών για νέα επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, καθώς νέες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα ευρύ πεδίο πιθανών χρήσεων μεταδεδομένων.

Προτάσεις
Οι συντάκτες της μελέτης διαπιστώνουν ότι “η προώθηση πολιτικών ανοιχτών δεδομένων αποτελεί ένα κορυφαίο θέμα προτεραιότητας και δεν θα πρέπει, απλώς, να υποβαθμίζεται ως μία ως μικρή τεχνική πτυχή της ψηφιακής ατζέντας”.

Προτείνουν δε μια σειρά από δράσεις πολιτικής, που θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη των ανοιχτών δεδομένων. Μεταξύ αυτών των δράσεων εντάσσεται η παρακολούθηση της προόδου που έχει σημειωθεί σε σχέση με τα ανοιχτά δεδομένα για κάθε δημόσιο οργανισμό, η υποστήριξη συνεργασιών μεταξύ του δημοσίου τομέα και ιδιωτικών κέντρων δεδομένων (data centers), η δημιουργία μιας πλατφόρμας επικοινωνίας για τα μέλη της Δημόσιας Διοίκησης, που να διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών ή/και εμπειριών στα έργα ανοιχτών δεδομένων και η ανάπτυξη ενός οδηγού για τα μέλη της Δημόσιας Διοίκησης για την προώθηση και επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων του Δημόσιου τομέα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ