Μικρές βελτιώσεις στα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ για το 9μηνο 2010, σύμφωνα με την ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ

Έρευνες - Μελέτες

03 Δεκεμβρίου 2010

Κάτι άλλαξε προς το καλύτερο στο 3ο τρίμηνο της φετινής χρήσης χωρίς όμως να προκαλεί ενθουσιασμό ή να δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για το σύνολο της χρήσης. Πρόκειται για ένα, μεταξύ άλλων, συμπερασμάτων των αναλυτών της ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, σχετικά με τα αποτελέσματα 9μήνου του 2010 των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ. Τα καλά νέα αφορούν στη μείωση των ζημιών των εταιρειών στο 9μηνο κατά €800 εκατ., στον περιορισμό των μεγάλων ζημιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο στις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τον τουρισμό, στη βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης πολλών ομίλων με παρουσία στο εξωτερικό, στις εταιρείες που γύρισαν από ζημιές σε κέρδη και παρέμειναν σταθερές σε αριθμό, ενώ μικρή βελτίωση παρουσίασαν αυτές που πέρασαν σε ζημιές. Ο αριθμός των εταιρειών που παρουσίασαν ζημιές μειώθηκε σε 57% από 61% στο 6μηνο, ενώ απόλυτη βελτίωση μεγεθών κερδοφορίας παρουσίασε το 11% του συνόλου ή 28 εταιρείες από τις 260 που δημοσίευσαν έγκαιρα ισολογισμό αυξημένες κατά 4 εταιρείες από το εξάμηνο. Τα άσχημα νέα αφορούν τη μείωση του κύκλου εργασιών, πλην του κλάδου των πετρελαιοειδών, τις τράπεζες οι οποίες ως κύριος μοχλός βελτίωσης της εταιρικής κερδοφορίας τα προηγούμενα χρόνια, φέτος έχουν συνεισφέρει ως κλάδος μόνο ζημιές.

Τι επηρέασε τα μεγέθη του 9μήνου 2010
Σύμφωνα με την ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, η περίοδος του καλοκαιριού βοήθησε στη μείωση των υψηλών ζημιών στις μεταφορές, στην ακτοπλοΐα και στα ξενοδοχεία, η απεργία των φορτηγών δημιούργησε προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς και την ομαλή ροή αγαθών που έχουν συγκεκριμένη εποχική ζήτηση και αν δεν περιλαμβάνονταν η έκτακτη εισφορά στα μεγέθη της τελικής γραμμής, τα καθαρά κέρδη θα ήταν βελτιωμένα κατά €700 εκατ. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες θα είχαν €250 εκατ. λιγότερες ζημιές και το σύνολο των εταιρειών θα εμφάνιζε κερδοφορία €170 εκατ.

Σε επίπεδο έκτακτων αποτελεσμάτων υπήρξαν ζημιογόνες εγγραφές για τις περισσότερες εταιρείες ακινήτων. Το εγχώριο αρνητικό χρηματιστηριακό κλίμα διατήρησε σε ζημιογόνο αποτέλεσμα τις επενδυτικές εταιρείες. Η θετική συγκυρία τιμών σε μέταλλα, πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα βελτίωσε τα περιθώρια κέρδους λόγω υψηλών αποθεμάτων ή τη μη καταγραφή υποαξιών από διαφορές αποτίμησης, φαινόμενο σύνηθες κατά τα προηγούμενα τρίμηνα. Σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά ανά μέγεθος εταιρειών οι συμμετέχουσες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση εταιρείες έχουν θετική συνεισφορά στην κερδοφορία κατά €1,024 δις, έχουν το 60% των συνολικών εσόδων και το 73% των συνολικών λειτουργικών κερδών (€5,4 δις). Σημειώνεται ότι στις μικρότερες εταιρείες (FTSES)καταγράφεται μείωση του κύκλου εργασιών κατά 4%, μείωση των λειτουργικών κερδών κατά 28% και αρνητικό καθαρό περιθώριο κέρδους (-2,70%), μια εικόνα όχι και τόσο άγνωστη αφού η τυπική ελληνική επιχείρηση αφορά τις εταιρείες αυτού του μεγέθους.

Σύμφωνα με την ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ η αμηχανία που νοιώθουν οι διοικήσεις των ομίλων του λιανεμπορίου διαφαίνεται και από την πλήρη αδυναμία τους να προχωρήσουν σε προβλέψεις για την πορεία των οικονομικών τους μεγεθών κατά τα επόμενα τρίμηνα, ομολογώντας ότι αν και βρισκόμαστε στο τέλος του 2ου έτους στης κρίσης, παραμένουν περισσότερο επικεντρωμένες στο να διασφαλίσουν τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα εξέλθουν της κρίσης (π.χ. ρευστότητα, φερεγγυότητα, παθητική διακράτηση μεριδίων αγοράς, ορθολογικοποίηση κοστολογικής βάσης ως αντισταθμιστικό μέσο διατήρησης της κερδοφορίας), παρά στο να εκμεταλλευτούν επιθετικά το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και τη δεσπόζουσα θέση τους προκειμένου να δρέψουν μερίδιο αγοράς.

Τα αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.Πίνακας 1, Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 9μηνο 2010, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 12/2010

Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Ανάγκη συγκέντρωσης δυνάμεων
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης διαμορφώθηκε στα €7,151 δις μειωμένος κατά 3,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €1,723 δις μειωμένα κατά 12,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €67,618 εκατ., μειωμένα κατά 84,6%. Έναντι των έντονων πιέσεων που δέχεται ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, ο τομέας της πληροφορικής εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης που μένει να δούμε κατά πόσον έχουν βάθος και ένταση.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών Πληροφορικής στο ΧΑ ανήλθε στα €988,280 εκατ. έναντι €908,272 εκατ. και είχε αύξηση κατά 8,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €123,692 εκατ. μειωμένα κατά 7,9% και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €23,769 εκατ. μειωμένα κατά 48,5%.

Στις Τηλεπικοινωνίες η διατήρηση της επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής ως μέσο απόκτησης μεριδίου αγοράς και η φάση μετα-ωρίμανσης που διανύει ο κλάδος στις ανεπτυγμένες τηλεπικοινωνιακές αγορές, αποτελούν εξ ορισμού μη-εποικοδομητικές παραμέτρους διαμόρφωσης του κύκλου εργασιών. Συνδυαστικά με τις δυσμενείς συνθήκες ζήτησης που δημιουργεί η κάκιστη καταναλωτική ψυχολογία, αφήνουν ένα πολύ μικρό περιθώριο διεύρυνσης μίας αγοράς, το μέγεθος της οποίας παραμένει, εν πολλοίς, δεδομένο. Η πτωτική τάση του κλαδικού κύκλου εργασιών, πάντως, αντεστράφη μετά από 6 συνεχόμενα τρίμηνα, με το προαναφερθέν μέγεθος να εμφανίζεται μειωμένο συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αλλά ελαφρώς βελτιωμένο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (2ο τρίμηνο 2010). Η μερική ολοκλήρωση των επενδυτικών πλάνων των Ομίλων (κατασκευή της επόμενης γενιάς ιδιόκτητων δικτύων οπτικών ινών) έχει οδηγήσει σε αύξηση των αποσβέσεων. Δυσμενέστερη είναι η εικόνα του κλάδου σε επίπεδο τελικής γραμμής, η οποία υποχωρεί. Ολοκληρώνοντας, θεωρούμε ότι αυτό αποτέλεσε άλλο ένα τρίμηνο κατά το οποίο οι Όμιλοι του κλάδου δεν κατάφεραν να στρέψουν τη λειτουργική τους κερδοφορία προς την κατεύθυνση παραγωγής κερδών.

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών Τηλεπικοινωνιών στο 9μηνο του 2010 σημείωσε μείωση κατά 4,7% ποσοστό που αντιστοιχεί σε €4,599 δις από €4,823 δις το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Τα ΕΒΙΤDA σημείωσαν μείωση κατά 12,8% φτάνοντας τα €1,525 δις και Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 83,3% φτάνοντας τα €63,873 εκατ.

Στο λιανεμπόριο και ειδικότερα στο λιανεμπόριο των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών, τα ανακοινωθέντα μεγέθη των Ομίλων του κλάδου αντικατοπτρίζουν μία κατάσταση στην οποία οι αντίξοες επιχειρηματικές συνθήκες συναντούν την καταναλωτική ψυχολογία, δημιουργώντας συνολικά ένα ιδιαίτερα πεσιμιστικό μίγμα από αρνητικές και αυτοτροφοδοτούμενες παραμέτρους.

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Είδη και Λύσεις Πληροφορικής στο 9μηνο του 2010 μειώθηκε 8,6% ποσοστό που αντιστοιχεί σε €578,852 εκατ. από €528,843 εκατ. από το αντίστοιχο διάστημα το 2009. Τα ΕBITDA σημείωσαν αύξηση κατά 15,9%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε €12,869 εκατ. και τα Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 67,5%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε €687 χιλ.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των 27 εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.


Πίνακας 2, Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 9μηνο 2010, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 12/2010

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ