Αποτελέσματα για το 2009 των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, σύμφωνα με την ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ

Έρευνες - Μελέτες

08 Απριλίου 2010

Εκτόξευση ζημιών €1,2 δις στο 4ο τρίμηνο του 2009, πληθώρα αρνητικών παραγόντων και έκτακτη εισφορά περιόρισαν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα, έμφαση στην ρευστότητα και στα περιθώρια κέρδους, διατήρηση των συντηρητικών στρατηγικών μέχρι να διαφανεί ανάκαμψη στην οικονομία, δύσκολη η συνέχεια, άκρως επιλεκτική η προσέγγιση στην αγοράς, σε χαμηλό δεκαετίας η σχέση κερδισμένων χαμένων, είναι τα βασικά συμπεράσματα των αναλυτών της ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ σχετικά με τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιριών στο ΧΑ όλων των κλάδων για το 2009.

Τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου του 2009 παρουσιάζουν μία από τις πλέον αρνητικές επιδόσεις σε επίπεδο ζημιών καθηλώνοντας το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα κάτω από τα €4 δις για πρώτη φορά μετά το 2003 (€3,2 δις).

Οι δύο τελευταίοι μήνες του 2009 ήταν απογοητευτικοί από πλευράς εμπορικής δραστηριότητας, γεγονός το οποίο ήρθε να προστεθεί πάνω στην αδύναμη επίδοση των τραπεζών.

Τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου του 2009 παρουσιάζουν μία από τις πλέον αρνητικές επιδόσεις σε επίπεδο ζημιών καθηλώνοντας το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα κάτω από τα €4 δις για πρώτη φορά μετά το 2003 (€3,2 δις). Οι δύο τελευταίοι μήνες του 2009 ήταν απογοητευτικοί από πλευράς εμπορικής δραστηριότητας, γεγονός το οποίο ήρθε να προστεθεί πάνω στην αδύναμη επίδοση των τραπεζών. Στην περσινή χρήση (2008) το 4ο τρίμηνο είχε επηρεαστεί σε επίπεδο εμπορικών επιχειρήσεων από τα επεισόδια στα κυριότερα αστικά κέντρα, ενώ το 2009 ο συνδυασμός της κάμψης της ζήτησης στην εμπορική αγορά αλλά και ο περιορισμός των εσόδων των τραπεζών λόγω των αυξημένων προβλέψεων και έκτακτων παραγόντων ανέκοψε το momentum των τριμήνων που προηγήθηκαν.

Πίνακας 1. Κέρδη και ζημιές των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ την περίοδο 2002 - 2009, Πηγή: ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, 4/2010.

Ακόμα και η εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου λειτούργησε ανασταλτικά στην κατανάλωση και στο κόστος των εταιρειών λόγω της αναμονής που προκάλεσε στην λήψη αποφάσεων για την ανάθεση δημοσίων έργων (πληροφορική, κατασκευές) ή την έγκριση επενδύσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες η κερδοφορία μειώθηκε το 2009 κατά 37% σε σχέση με το 2008, όπου είχε προηγηθεί μια ακόμα μείωση της τάξεως του 43%. Αθροιστικά σε δύο χρήσεις η μείωση των καθαρών κερδών περιορίσθηκε κατά 63% μέγεθος το οποίο δεν είχε προηγούμενο ούτε κατά την περίοδο 2000 - 2003. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα €10,53 δις αυξημένα κατά 6,2%. 

Πίνακας 2. Σύγκριση αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ το 2009, Πηγή: ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, 4/2010.

Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2009, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €9,9 δις και είχε μείωση κατά 4,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008, τα EBITDA στα €2,3 δις με άνοδο κατά 6,1% και τα Κέρδη μετά από φόρους & ΔΜ στα €375 εκατ. με άνοδο κατά 4,7%.

Αναλυτικά, στον κλάδο της πληροφορικής το 2009 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €1,23 δις και παρουσίασε μείωση κατά 21,1%. Τα EBITDA των εισηγμένων εταιριών του κλάδου πληροφορικής σημείωσαν αύξηση κατά 50,4% ποσοστό που αντιστοιχεί σε €162 εκατ. Κέρδη ύψους €29,2 εκατ. και ποσοστό 152,7% εμφάνισε το σύνολο των εισηγμένων εταιριών του κλάδου σε σύγκριση με τις ζημιές μετά από φόρους ύψους €55,4 εκατ. το 2008.

Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών το 2009 σημειώθηκε μείωση τζίρου κατά 3,1% ποσοστό που αντιστοιχεί σε €6,5 δις. Τα EBITDA των εισηγμένων εταιριών του κλάδου τηλεπικοινωνιών σημείωσαν μείωση κατά 1,7% φτάνοντας τα 2,23 δις ευρώ και τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 38,2% φτάνοντας τα €322 εκατ.

Στον κλάδο ειδών και λύσεων πληροφορικής το 2009 παρατηρήθηκε μείωση τζίρου κατά 9% ποσοστό που αντιστοιχεί σε €846 εκατ. Το ΕBITDA των εισηγμένων εταιριών του κλάδου έφτασε τα €31,5 εκατ. αυξημένο κατά 1017,4% σε σύγκριση με πέρυσι. Ο κλάδος ειδών και λύσεων πληροφορικής επίσης εμφάνισε κέρδη ύψους €8,8 εκατ. σε σύγκριση με τις ζημιές μετά από φόρους ύψους €21,8 εκατ. το 2008.

Τα αναλυτικά αποτέλεσμα των 34 εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 


Πίνακας 3. Αποτελέσματα εισηγμένων εταιριών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, 12μήνο 2009, Πηγή: Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ, 4/2010.

Εκτίμηση για το 2010 για το σύνολο των κλάδων
Σε ό,τι αφορά την συνέχεια, το 1ο τρίμηνο του 2010, τα μηνύματα εξακολουθούν να παραμένουν απαισιόδοξα αφού η διάρκεια της εγχώριας δημοσιονομικής κρίσης έχει κάνει ακόμα πιο συντηρητική την κατανάλωση αλλά και την διάθεση πιστωτικής επέκτασης από τις τράπεζες. Οι αρνητικοί παράγοντες που εμφανίζονται να επηρεάζουν τις πρώτες 90 ημέρες της χρήσης δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας: Περαιτέρω μείωση του spread των ομολόγων, περιορισμένη τραπεζική χρηματοδότηση των καρτών και των καταναλωτικών δανείων, αύξηση της ανεργίας, συρρίκνωση διαφημιστικής δαπάνης, αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ και του κόστους καυσίμων, φόρος πολυτελείας σε καταναλωτικά είδη. Τα τεκμήρια διαβίωσης ενδεχομένως να μειώσουν τη ζήτηση για αγορές ακριβών σπιτιών, αυτοκινήτων και σκαφών.

Επίσης, προβλέπεται μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και των περικοπών στο δώρο του Πάσχα που αφορά ένα σημαντικό τμήμα των καταναλωτών. Επιβράδυνση της οικοδομικής δραστηριότητας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για κατασκευές και για τη ζήτηση νέου οικιακού εξοπλισμού. Ακόμα προβλέπεται αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ εγχώριων και αλλοδαπών αλυσίδων, εποχική μεταφορά της ζήτησης του Πάσχα στο 1ο τρίμηνο, μηδενικές εισροές από ΕΣΠΑ, μείωση αξίας του ευρώ σε σχέση με το δολάριο. Τον πρώτο λόγο για το 2010 έχουν οι ισολογισμοί που μπορούν να κινηθούν ικανοποιητικά για έξι ή δώδεκα ακόμα μήνες σε ένα περιβάλλον χαμηλής ρευστότητας. Με άλλα λόγια το θετικό αποτέλεσμα και τα καλά περιθώρια κέρδους είναι μια καλή ένδειξη ευρωστίας, το παιχνίδι ωστόσο παίζεται στην καλή διαχείριση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων μέχρις ότου υπάρξει κάποιο δυνατό σήμα ανάκαμψης της οικονομίας.

  • Αποτελέσματα εισηγμένων εταιριών του κλάδου ΤΠΕ στο ΧΑ, το 12μηνο του 2010 | Σε μορφή .pdf 
  • Αποτελέσματα του συνόλου των εισηγμένων εταιριών στο ΧΑ, το 12μηνο του 2010 | Σε μορφή .pdf 

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2010

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ