Ευρωπαϊκή αγορά ΤΠΕ, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΙΤΟ

Έρευνες - Μελέτες

23 Μαΐου 2008

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (EITO, European Information Technology Observatory), η ευρωπαϊκή αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά το 2008 αναμένεται να εμφανίσει ρυθμό ανάπτυξης 3%, φτάνοντας τα 761 δις ευρώ, ενώ αντίστοιχη αναμένεται να είναι η άνοδος και το 2009. H Επίτροπος Viviane Reding, σχολιάζοντας τα στοιχεία του ΕΙΤΟ, επεσήμανε πως “κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελεί τη μηχανή της προηγμένης οικονομίας, αντιπροσωπεύει το 6% του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος και συντελεί κατά 20% στην αύξηση της παραγωγικότητας στην Ε.Ε.”.

Η αγορά ΤΠΕ στη Γαλλία και στην Ισπανία εμφανίζουν το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στο σύνολο της Ε.Ε., ενώ σε αξία ηγέτης είναι η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. Οι υπηρεσίες και το λογισμικό είναι οι κατεξοχήν προσοδοφόροι τομείς και ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζουν οι outsourcing υπηρεσίες. Οι καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές (consumer electronics) συνεχίζουν να αποτελούν την αιχμή του δόρατος στον κλάδο ΤΠΕ και το 2008 ο ρυθμός ανάπτυξης αυτής της αγοράς αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,5%, φτάνοντας τα 63 δις. ευρώ και το 2009 ο ρυθμός ανάπτυξής της υπολογίζεται να ανέλθει στο 3,2%, φτάνοντας τα 61 δις ευρώ. Πρωταγωνιστές στα consumer electronics, σύμφωνα με τον EITO, είναι οι τηλεοράσεις LCD, οι βιντεοκάμερες, αλλά και οι κονσόλες ηλεκτρονικών παιχνιδιών.


Πηγή: ΕΙΤΟ, 2008, * εκτός της Κύπρου και της Μάλτας


Πηγή: ΕΙΤΟ, 2008

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ