Μισό τρις ευρώ μπορεί να προσθέσει στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ το Cloud, έως το 2020

Έρευνες - Μελέτες

25 Ιουνίου 2015

Οικονομικά οφέλη, που μεταφράζονται συνολικά σε μισό τρισεκατομμύριο ευρώ, την περίοδο 2015 - 2020, θα μπορούσε να εισφέρει στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ το συνολικό οικοσύστημα του Cloud. Συγκεκριμένα, οι λύσεις που βασίζονται στο cloud - συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής εγγράφων, της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες και τις υπηρεσίες email, που βασίζονται στο “σύννεφο”, μπορούν να προσφέρουν αθροιστικά, εντός της προσεχούς πενταετίας, κεφάλαια €449 δις στις οικονομίες των 28 κρατών - μελών της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένου το Δημόσιου τομέα). Εξ αυτών, μόνο τα €103 δις αφορούν καθαρή αύξηση του ΑΕΠ της Ε.Ε. μόνο κατά το έτος 2020, με τη συνολική συμμετοχή του Cloud στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ, για το συγκεκριμένο έτος, να ανέρχεται ποσοστιαία σε 0,71%. Το ποσοστό αυτό, μάλιστα, είναι τρεις φορές αυξημένο σε σχέση με το ποσοστό της συμμετοχής του Cloud στην ευρωπαϊκή οικονομία το 2013.

Η οικονομία του Cloud μπορεί να δημιουργήσει ένα εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας την περίοδο 2015 – 2020 - Η αξία της αγοράς στην Ε.Ε. θα πενταπλασιαστεί έως το 2020Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται σε σχετικό report της Επιτροπής, με τίτλο "Uptake of Cloud in Europe", το οποίο επιχειρεί να αποτυπώσει στην πράξη τη συμβολή του cloud computing στην οικονομία της Ε.Ε. έως το 2020.

Ισχυρή αναμένεται να είναι η συμμετοχή της βιομηχανίας του Cloud και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με τη μελέτη, την πενταετία 2015 - 2020 εκτιμάται ότι περίπου 303.000 νέες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, θα δημιουργηθούν χάρη στην ευρύτερη υιοθέτηση του λύσεων cloud computing. Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι η οικονομία του Cloud θα δημιουργήσει συνολικά 1,6 εκατ. νέες θέσεις εργασίας την περίοδο 2008 - 2020, με περίπου ένα εκατομμύριο εξ αυτών να προκύπτει το διάστημα 2015 - 2020.

Πενταπλασιασμός
Η συνολική αξία της αγοράς του cloud στην Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα πενταπλασιαστεί έως το 2020. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση, η αξία της αγοράς αναμένεται να εκτοξευθεί στα €17,2 δις φέτος, για να φτάσει τα €44,8 δις το 2020, ενώ το 2013 ανερχόταν σε μόλις €9,5 δις, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το 3% των συνολικών προϋπολογισμών για ΙΤ. Η πρόβλεψη της έρευνας για το 2020 μεταφράζεται σε μεγέθυνση της αγοράς του Cloud στην Ε.Ε. κατά πέντε φορές (σε σχέση με το 2013), με τις εκτιμήσεις να ανεβάζουν τη συμμετοχή του “σύννεφου” στο συνολικό προϋπολογισμό για την Πληροφορική στο 10%.

Οι πιο ενεργοί κλάδοι
Όπως προκύπτει, στο μεταξύ, από στοιχεία της Eurostat, όσον αφορά τους κλάδους των επιχειρήσεων, οι οποίες κατά κύριο λόγο έχουν υιοθετήσει το Cloud  στην ΕΕ-28, τη μεγαλύτερη χρήση κάνουν οι εταιρείες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (45%), με τον κλάδο των Επιστημών και της Τεχνολογίας να ακολουθεί (27%). Συνολικά, πάντως, το ποσοστό χρήσης ανά κλάδο κυμαίνεται από το 14% έως το 20%, σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η ασφάλεια των δεδομένων παραμένει βασικός λόγος ανησυχίας για τις επιχειρήσεις, αποτρέποντας τις από το να υιοθετήσουν το Cloud ευρύτερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιχειρήσεις που, ήδη, χρησιμοποιούν το “υπολογιστικό νέφος”, δηλώνουν ότι η ασφάλεια είναι αυτή που τις προβληματίζει, με το 39% να κατονομάζει αυτόν τον προβληματισμό, ως το νούμερο ένα ανασχετικό παράγοντα.

Πάντως, τα ποσοστά σαφέστατα και διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος των εταιρειών με το ποσοστό για τις μεγάλες εταιρείες να ανέρχεται σε 57% και τις μικρομεσαίες σε 38%. Το κόστος για τις υπηρεσίες cloud computing (32% τόσο για τις μεγάλες, όσο και για τις ΜμΕ) και η ελλιπής γνώση 32% στις ΜμΕ και 17% στις μεγάλες, αναφέρονται από τις επιχειρήσεις, ως λόγοι που τις αποτρέπουν από την περαιτέρω υιοθέτηση του Cloud.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ