Οικονομικά οφέλη από τις πλατφόρμες ανάπτυξης apps, που δεν απαιτούν συγγραφή κώδικα

Έρευνες - Μελέτες

29 Μαΐου 2015

Τα οφέλη, που προσφέρει ένα περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, όπου δεν απαιτείται η συγγραφή κώδικα (codeless environment), αρχίζουν να διερευνούν οι επιχειρήσεις. Οι πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών, που δεν απαιτούν συγγραφή κώδικα, έχουν αρχίσει να προκαλούν το ενδιαφέρον των εταιρειών, καθώς, μεταξύ άλλων, μπορούν να αποφέρουν σε μια επιχείρηση εξοικονόμηση έως και €11.345 ετησίως για κάθε εταιρικό χρήστη της εφαρμογής.

Η “codeless” στρατηγική μπορεί να αποφέρει σε μια εταιρεία εξοικονόμηση έως και €11.345 ετησίως για κάθε εταιρικό χρήστη της εφαρμογήςΣύμφωνα με έρευνα της Globo, με τίτλο “Codeless Mobile App Platforms: Quantifying Value and Analyzing Strategy”, οι πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών, που δεν απαιτούν συγγραφή κώδικα, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παρέχουν mobile πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα και να δημιουργούν εφαρμογές, οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων.

Η έρευνα, που ποσοτικοποιεί την αξία της “codeless” στρατηγικής για επιχειρηματικά apps, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μέσω της χρήσης codeless πλατφορμών ανάπτυξης, όσες εταιρείες αναπτύσσουν εφαρμογές μπορούν να παρέχουν στους πελάτες τους μέχρι και €4,4 εκατ. σε αξία για κάθε mobile εφαρμογή.

Επιπλέον, οι πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών, που δεν απαιτούν συγγραφή κώδικα, μεταξύ άλλων, περιορίζουν τον χρόνο ανάπτυξης εφαρμογών από μήνες σε εβδομάδες. Επιπρόσθετα, όπως διαπιστώνουν οι συντάκτες της μελέτης, η “codeless” στρατηγική προσφέρει τη δυνατότητα στο μέσο προγραμματιστή να αναπτύσσει τέσσερις εφαρμογές το μήνα, ενώ δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών σε διάφορους τομείς εντός της ίδιας επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών, για τις οποίες δεν υπάρχει η ανάγκη συγγραφής κώδικα, δεν απαιτούν εξειδικευμένους προγραμματιστές, καθώς παρέχουν ακόμα και σε όσους δεν διαθέτουν γνώσεις προγραμματισμού τα κατάλληλα “εργαλεία” για τη δημιουργία εφαρμογών σε πλήθος mobile και web λειτουργικών συστημάτων.

Νέα δεδομένα
Η έρευνα, που διεξήχθη από την εταιρεία Smith’s Point Analytics, διαπιστώνει ότι τα τελευταία οκτώ χρόνια, η ζήτηση για επιχειρηματικές mobile εφαρμογές έχει αυξηθεί, αλλά οι εταιρείες αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις λόγω της απουσίας έμπειρων mobile προγραμματιστών στο δυναμικό τους.

Σήμερα πολλές εταιρείες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση mobile εφαρμογών, υπέρογκο κόστος ανάπτυξης, περιορισμένη παραγωγικότητα των υπαλλήλων, αλλά και αδυναμία υποστήριξης αναγκών ανάπτυξης εφαρμογών σε επίπεδο business managers.

Η έκθεση αναλύει τις διαφορετικές στρατηγικές ανάπτυξης mobile εφαρμογών, τις διαφορετικές προσεγγίσεις, που υπάρχουν στις πλατφόρμες ανάπτυξης (όσες είναι codeless, αλλά και όσες αποτελούν μείγμα native app με codeless), την απόδοση σε παραγωγικότητα, την απόδοση των επενδύσεων (ROI) και την αξία του codeless περιβάλλοντος για την ανάπτυξη εφαρμογών.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ