Οι ελλείψεις ηγετικών δεξιοτήτων απασχολούν 8 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις

Έρευνες - Μελέτες

04 Μαΐου 2015

Αντιμέτωπη με ελλείψεις ηγετικών δεξιοτήτων βρίσκεται η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων. Το πιο σημαντικό ζήτημα, με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού, στη χώρα είναι οι ελλείψεις στην ηγεσία, σύμφωνα με το 83% των εταιρειών. Μάλιστα, σύμφωνα με την 3η ετήσια έκθεση “Παγκόσμιες Τάσεις στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού 2015: Η ηγεσία σε ένα νέο κόσμο εργασίας” της Delloitte, το 62% δηλώνει ότι είναι “λίγο προετοιμασμένο” να αντιμετωπίσει το εν λόγω θέμα. Πέρα, λοιπόν, από την έλλειψη ηγετικών δεξιοτήτων, οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έλλειψη ετοιμότητας να αντεπεξέλθουν στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Το 62% των εταιρειών στην Ελλάδα δηλώνει ότι είναι “λίγο προετοιμασμένο” να αντιμετωπίσει την έλλειψη ηγετικών δεξιοτήτωνΣτη δεύτερη θέση σπουδαιότητας οι ελληνικές εταιρείες κατατάσσουν το ζήτημα του επαναπροσδιορισμού του τρόπου λειτουργίας του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, ενώ “καλά προετοιμασμένο”, ώστε να αντεπεξέλθει στο ζήτημα αυτό, είναι μόλις το 10% των ερωτηθέντων. Τέλος, η οργανωσιακή κουλτούρα και δέσμευση των εργαζομένων αποτελεί το τρίτο πιο σημαντικό ζήτημα, όπως δήλωσε το 76% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα. “Λίγο προετοιμασμένοι” να ανταποκριθούν στην πρόκληση της οργανωσιακής κουλτούρας και δέσμευσης δήλωσαν οι μισοί από τους Έλληνες επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων, που συμμετείχαν στην έρευνα, ποσοστό που καταδεικνύει μια αργοπορημένη προσαρμογή των επαγγελματιών του χώρου στην κρίσιμη αυτή πρόκληση.

Διεθνής εικόνα
Το τελευταίο ζήτημα, αυτό της έλλειψης δέσμευσης εκ μέρους των εργαζομένων, είναι το σημαντικότερο θέμα, που αντιμετωπίζει το 87% των επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς (ποσοστό μεγαλύτερο από το αντίστοιχο πέρυσι, που ήταν 79%). Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειονότητα των εταιρειών, ακόμη, αδυνατεί να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της οργανωσιακής της κουλτούρας, θέτοντας σε κίνδυνο τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 3.300 επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων σε 106 χώρες, ο αριθμός των ερωτηθέντων, που δήλωσαν ότι η δέσμευση εκ μέρους των εργαζομένων είναι “πολύ σημαντική”, διπλασιάστηκε από 26% πέρυσι σε 50% φέτος.

Μάλιστα, το 60% των επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού απάντησε ότι δεν έχει επαρκές πρόγραμμα αξιολόγησης και ενίσχυσης της δέσμευσης, αναγνωρίζοντας μια έλλειψη ετοιμότητας να αντεπεξέλθει στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Την ίδια στιγμή, μόνο το 12% των ερωτηθέντων διαθέτει ένα πρόγραμμα, το οποίο καθορίζει και δημιουργεί δυνατή οργανωσιακή κουλτούρα, ενώ μόνο το 7% χαρακτήρισε την επιχείρηση που εκπροσωπεί ως εξαιρετική σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, την ενθάρρυνση και την ενίσχυση της δέσμευσης και της διατήρησης ανθρώπινου δυναμικού.

“Ελλείψεις” δεξιοτήτων
Οι ελλείψεις ηγετικών δεξιοτήτων - που πέρυσι ήταν το πιο κρίσιμο ζήτημα σε διεθνές επίπεδο - εξακολουθούν να έρχονται πρώτες στις απαντήσεις των επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού και φέτος, με το 86% να τις αναδεικνύει ως το δεύτερο σημαντικότερο ζήτημα. Ωστόσο, ο αριθμός των ερωτηθέντων, που δήλωσαν ότι οι ελλείψεις στην ηγεσία ήταν ένα “πολύ σημαντικό” ζήτημα, αυξήθηκε από 38% πέρυσι σε 50% φέτος. Σύμφωνα με την έκθεση, μόνο το 49% των στελεχών ανώτατης διοίκησης που ερωτήθηκαν, απάντησε ότι δεσμεύεται να αναπτύξει δεξιότητες ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι μια ευρεία έλλειψη δεξιοτήτων είναι πιθανό να αποτρέπει την επιχειρησιακή ανάπτυξη, το 85% των επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού κατατάσσει την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ως το τρίτο πιο σημαντικό ζήτημα στη φετινή έρευνα. Το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι ήταν 70%.

Στο μεταξύ, το 80% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού είναι ένα σημαντικό ζήτημα (σημειώνοντας μια αύξηση από το αντίστοιχο 75% πέρυσι) και το 35% δήλωσε ότι η έλλειψη δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα “πολύ σημαντικό” πρόβλημα, ποσοστό μεγαλύτερο από το αντίστοιχο περσινό, που έφτανε μόλις το 25%.

Υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων
Η έκθεση της Deloitte αποκαλύπτει ότι οι υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων (analytics) είναι μια από τις περιοχές στις οποίες οι οργανισμοί έρχονται αντιμέτωποι με μια σημαντική αδυναμία. Τα τρία τρίτα (75%) των ερωτηθέντων χαρακτήρισαν τις υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων για θέματα ανθρώπινου δυναμικού ως ένα σημαντικό ζήτημα, αλλά μόλις το 8% πιστεύει ότι ο οργανισμός τους είναι “δυνατός” σε αυτό το πεδίο - σχεδόν ακριβώς το ίδιο ποσοστό με πέρυσι.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ