Θετικό πρόσημο στους βασικούς οικονομικούς δείκτες πέτυχαν το 2014 οι εισηγμένες εταιρείες ΤΠΕ στο ΧΑ

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

02 Απριλίου 2015

Με θετικό πρόσημο στους βασικούς οικονομικούς δείκτες ολοκλήρωσαν το 2014 οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σύμφωνα με την BETA Χρηματιστηριακή. Τα οικονομικά μεγέθη του κλάδου ΤΠΕ, σε επίπεδο 2014, ακολουθώντας - σε ένα βαθμό τη γενικότερη εικόνα των εισηγμένων ελληνικών εταιρειών - ήταν αυξημένα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και στους επιμέρους δείκτες κερδοφορίας. Συνολικά, ο εγχώριος κλάδος των ΤΠΕ κατάφερε το 2014 να βελτιώσει τις επιδόσεις του σε επίπεδο τζίρου, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 6,5% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, για να διαμορφωθεί σε €8,969 δις από €8,424 δις το 2013.

Τι δείχνουν τα ετήσια αποτελέσματα του 2014 για την πορεία του κλάδου ΤΠΕΕπιπλέον, οι εισηγμένες του κλάδου εμφάνισαν το 2014 θετική επίδοση σε επίπεδο κερδοφορίας προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), η οποία ενισχύθηκε συνολικά κατά 14,7%, για να ανέλθει σε €1,862 δις από €1,624 δις ένα  χρόνο νωρίτερα. Ο “αγώνας δρόμου”, στον οποίο επιδίδονται οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου για αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους, με περιορισμό σε όλα τα επιμέρους κόστη, αποτυπώνεται ευκρινώς στην εικόνα της λειτουργικής κερδοφορίας.

Όσον αφορά την πορεία της κερδοφορίας μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου  ΤΠΕ εμφάνισαν, επίσης, θετικό πρόσημο, σε αντίθεση με τη συνολική εικόνα των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ελληνικών εταιρειών, που ήταν αρνητική για το 2014.

Ο εν λόγω δείκτης ενισχύθηκε στα €199,126 εκατ. από €153,897 εκατ. το 2014, καταγράφοντας άνοδο κατά 29,4% έναντι του 2013 (πάντως, η θετική επίδοση στα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποδίδεται στη συμπεριφορά συγκεκριμένων υπο-κλάδων της αγοράς, αλλά και μεμονωμένων εταιρειών και μάλλον δεν αντανακλά τη συνολική πορεία του κλάδου ΤΠΕ).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Από τους επιμέρους κλάδους, που απαρτίζουν τον τομέα ΤΠΕ, αυτός της Πληροφορικής κινήθηκε ισχυρά ανοδικά σε επίπεδο κύκλου εργασιών, αν και τα αποτελέσματα του 2014 υστέρησαν έναντι του 2013 όσον αφορά τα EBITDA και την κερδοφορία μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων της BETA Χρηματιστηριακή, οι εισηγμένες του κλάδου της Πληροφορικής κατάφεραν, το 2014, να ενισχύσουν τον τζίρο τους σε διψήφιο ποσοστό και συγκεκριμένα κατά 18,6%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε €2,123 δις από €1,789 δις ένα χρόνο νωρίτερα. Να σημειωθεί ότι από τις 13 εισηγμένες εταιρείες του κλάδου μόνο οι τέσσερις “είδαν” το 2014 μείωση του κύκλου εργασιών τους.

Ωστόσο, οι εταιρείες Πληροφορικής, που είναι εισηγμένες στο ελληνικό Χρηματιστήριο δεν κατάφεραν να εμφανίσουν θετικό πρόσημο σε επίπεδο EBITDA, με την υποχώρηση να είναι, πάντως, σε μονοψήφιο ποσοστό 6,7% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Συγκεκριμένα, τα  EBITDA του κλάδου Πληροφορικής μειώθηκαν στα €201,779 εκατ. από €216,254 εκατ. το 2013. Από τις 13 επιχειρήσεις του τομέα, οι επτά εμφάνισαν το 2014 χειρότερες - έναντι του 2013 - επιδόσεις σε επίπεδο EBITDA.

“Αδύναμος κρίκος” της αλυσίδας των οικονομικών αποτελεσμάτων του κλάδου της Πληροφορικής, όπως άλλωστε και του συνόλου των ελληνικών εισηγμένων, παρέμεινε σε επίπεδο έτους, η κερδοφορία μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, καθώς το αποτέλεσμα όχι απλά παρέμεινε αρνητικό, αλλά οι ζημίες διευρύνθηκαν στα €57,748 εκατ. από ζημίες €23,308 εκατ. το 2013. Από τις 13 εισηγμένες του κλάδου της Πληροφορικής, μόνο οι έξι κατάφεραν να δουν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στο πεδίο με τα θετικά πρόσημα, ενώ για τις υπόλοιπες το αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Μικτή ήταν η εικόνα των αποτελεσμάτων των εισηγμένων στο ελληνικό Χρηματιστήριο εταιρειών του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών. Έσοδα και κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας βρέθηκαν σε πίεση το 2014, υποχωρώντας έναντι του 2013, με τα EBITDA να είναι ο μόνος θετικός δείκτης για τον κλάδο. Ο κύκλος εργασιών των τριών εισηγμένων εταιρειών του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών, το εξεταζόμενο διάστημα, περιορίστηκε κατά 3,2% στα €4,503 δις από €4,654 δις ένα χρόνο νωρίτερα. Τα δε κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επίσης μειώθηκαν, αν και σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό 3,7%, για να διαμορφωθούν σε €220,971 εκατ. από €229,362 εκατ. το 2013. Στον αντίποδα, θετική ήταν η εξέλιξη των EBITDA του κλάδου, τα οποία αυξήθηκαν το 2014 κατά 15,1% σε €1,499 δις από €1,302 δις ένα χρόνο νωρίτερα.

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Θετική ήταν η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του τομέα Είδη - Λύσεις Πληροφορικής, που πέτυχε να βελτιώσει και τους τρεις βασικούς οικονομικούς δείκτες σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Συγκεκριμένα, ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 4,1% στα €333,966 εκατ., τα EBITDA αυξήθηκαν κατά  12,8% στα €24,415 εκατ., με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ενισχύονται κατά 5,7% στα €11,689 εκατ.

Ενισχυμένα μεγέθη, σε όλους τους επιμέρους τομείς, πέτυχαν το 2014 οι εισηγμένες του κλάδου ΤΠΕ στον τομέα Συμμετοχών & Παροχής Συμβουλών, με τον τζίρο να ενισχύεται κατά 6,2% στα €899,600 εκατ., τα EBITDA να διευρύνονται κατά 76,2% στα €124,321 εκατ. και το αποτέλεσμα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, να επιστρέφουν σε θετικό πρόσημο και να διαμορφώνονται σε €25,094 εκατ. έναντι ζημιών €65,221 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Συνολικά, όπως σχολιάζει η BETA Χρηματιστηριακή, αρκετές από τις εισηγμένες του κλάδου των ΤΠΕ εμφάνισαν “δυνατούς” ισολογισμούς και καλή επίδοση. Από το χώρο της μεσαίας κεφαλαιοποίησης πολύ καλή εικόνα, σύμφωνα με την ανάλυση της ΒΕΤΑ, είχε το ΠΛΑΙΣΙΟ Computers. Από τις μικρομεσαίες εταιρίες εξαιρετική χρονιά, με δυνατό φινάλε, είχαν οι MLS Πληροφορική, BYTE Computers, ΙΝΤΡΑΚΟΜ Συμμετοχών και QUEST Συμμετοχών.

Να σημειωθεί ότι, στους επιμέρους κλάδους της αγοράς των ΤΠΕ, η BETA Χρηματιστηριακή περιλαμβάνει τους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, των Ειδών - Λύσεων Πληροφορικής, του Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών, καθώς και εταιρείες της αγοράς, που ανήκουν στον τομέα Συμμετοχών & Παροχής Συμβουλών, του Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου, τα Τυχερά Παιχνίδια και της Εναλλακτικής Αγοράς.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.Πίνακας 1. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2014. Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 4/2015

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΑ

Με αύξηση τζίρου κατά 2% στα €71,562 δις, βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα κατά 21% στα €6,470 δις, αλλά ζημίες €3,045 δις “έκλεισε” το 2014 για τις εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείες. Οι υψηλές ζημιές προέρχονται, κυρίως, από το χρηματοοικονομικό κλάδο και τα υψηλά έκτακτα του τραπεζικού κλάδου. Σύμφωνα με την ανάλυση της BETA Χρηματιστηριακή, σε επίπεδο 4ου τριμήνου, ο τζίρος ήταν αυξημένος κατά 4,24% και διαμορφώθηκε στα €17,4 δις ευρώ έναντι €16,7 δις πέρυσι. Δεδομένου ότι στο 3ο τρίμηνο ο ρυθμός ήταν στο 2,8% και στο 2ο τρίμηνο υπήρχε ουσιαστικά στασιμότητα (-0,5%), η μεταβολή του ρυθμού αύξησης του κύκλου υποδηλώνει ότι η τάση είχε αποκτήσει μια πολύ ικανοποιητική δυναμική.

Όσον αφορά την εξέλιξη των λειτουργικών κερδών σε επίπεδο 4ου τριμήνου, οι εισηγμένες έφεραν €600 εκατ. περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Το λειτουργικό περιθώριο υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με πέρυσι (Q4 2014: 6,6% έναντι 3,1% στο Q4 2013) το οποίο - σύμφωνα με την ΒΕΤΑ - αποτελεί δείγμα υγείας και δημιουργεί ένα απόθεμα άμυνας σε πιθανές αυξήσεις, είτε στοιχείων του μικτού κόστους, είτε στα χρηματοοικονομικά έξοδα προστατεύοντας την τελική γραμμή.

Οι εισηγμένες πλησίασαν περισσότερο το σημείο αναφοράς του 10%, που είναι το επιθυμητό μέσο σταθμικό λειτουργικό περιθώριο ανεβάζοντας κατά 143 μονάδες βάσης την ετήσια επίδοση τους στο 9,03%.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ - ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ

Από το σύνολο των 213 εισηγμένων, οι 85 κατέγραψαν κέρδη, ενώ οι 128 εμφάνισαν ζημιές. Από τις κερδοφόρες εταιρείες 42 πέτυχαν αύξηση της κερδοφορίας τους, 22 κατέγραψαν μείωση, ενώ 21 επέστρεψαν σε κέρδη. Σε ό,τι αφορά τις ζημιογόνες, 43 διεύρυναν περαιτέρω την “ψαλίδα” των ζημιών, 73 πέτυχαν μείωση τους και 12 “γύρισαν” σε ζημιές από κέρδη. Η εταιρεία επισημαίνει ότι η κατανομή των αποτελεσμάτων μπορεί να μην έχει το προφανές στοιχείο της βελτίωσης, ωστόσο δείχνει ότι εσωτερικά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε να βγουν περισσότερες εταιρίες σε κερδοφορία στα επόμενα τρίμηνα.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του τμήματος Ανάλυσης της ΒΕΤΑ, κ.  Μάνο Χατζηδάκη, η εικόνα δείχνει ότι οι επιχειρήσεις κινήθηκαν με στόχο να ικανοποιήσουν - ή να καθησυχάσουν - περισσότερο τους πιστωτές τους και λιγότερο να ανταμείψουν τους μετόχους τους.

Σε δεύτερο χρόνο, οι επιχειρήσεις κινήθηκαν πιο αμυντικά σε ό,τι αφορά την φορολογητέα ύλη ενόψει, ίσως, κάποιων έκτακτων αλλαγών στην νομοθεσία, δυσκολιών στην εξεύρεση ρευστότητας, αλλά και εκτιμήσεων για αλλαγή των ρυθμών ανάπτυξης.

Έτσι, παρατηρείται το οξύμωρο στο τέλος της χρονιάς τα λειτουργικά κέρδη να εμφανίζουν αύξηση 21% και τα κέρδη να κλείνουν σε “λίγα εκατομμύρια”, αν αναλογισθεί κανείς ότι €71,2 δις έφεραν κάτι λιγότερο από €56 εκατ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πέρα από τις αναδιαρθρώσεις, που έχουν συμβάλει στην σταθεροποίηση κάποιων ικανοποιητικών περιθωρίων, τα λειτουργικά αποτελέσματα, σύμφωνα με την ανάλυση της ΒΕΤΑ, έχουν ενισχυθεί και από άλλους δύο λόγους. Αφενός οι συσσωρευμένες ζημιές έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν κόπωση, γεγονός που δείχνει ότι τα περιθώρια νέων απομειώσεων σε συμμετοχές και πάγια έχουν μειωθεί σημαντικά. Αφετέρου, όπου οι τράπεζες έχουν μετοχοποιήσει δάνεια και έχουν ενισχύσει τους ισολογισμούς με νέα κεφάλαια κίνησης, υπάρχουν δείγματα ανάκαμψης. Τέτοια δείγματα γραφής συναντώνται, κυρίως, στις ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως στον κλάδο ακινήτων και τις κατασκευές.

Σε ό,τι αφορά τα μερίσματα, παρά την έμφαση στα λειτουργικά αποτελέσματα, η χρήση δεν αφήνει τελείως παραπονεμένους τους μετόχους των εταιριών. Μέχρι στιγμής, τα μερίσματα και οι επιστροφές κεφαλαίων, που έχουν ανακοινωθεί, αντιστοιχούν σε απόλυτα μεγέθη σε €620 εκατ., ήδη 21% υψηλότερα από €510 εκατ. του 2013.

Πέρα από το προεκλογικό κλίμα, που επηρέασε ανασταλτικά τις πωλήσεις του λιανικού εμπορίου του 4ου τριμήνου, οι παράγοντες, που επηρέασαν τα αποτελέσματα των εισηγμένων, σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις καιρικές συνθήκες, το ενεργειακό κόστος και την ισοτιμία Ευρώ/Δολαρίου.

“Ακόμα κι αν το 1ο τρίμηνο παρουσιάσει υστέρηση έναντι του περυσινού, λόγω της κάμψης της ζήτησης ή της αύξησης των επισφαλειών, υπάρχει αρκετός χρόνος μπροστά για να “σωθεί” η χρονιά. Θα ήταν πρόωρο να θεωρηθεί ότι οι πρώτες 90 ημέρες της χρονιάς αποτελούν δείγμα γραφής για τη συνέχεια, ειδικά όταν τα δύο βασικά τρίμηνα (3ο και 4ο), που προσδιορίζουν τη βασική τάση της οικονομίας βρίσκονται ακόμα μπροστά”, αναφέρει η εταιρεία για το τρέχον έτος.

Τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών όλων των κλάδων για τις εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.


*Κύκλος εργασιών και Κέρδη προ Φόρων πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων.
Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2014, Πηγή: BETA Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, 4/2015


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ