Αύξηση €1,5 δις στα δημόσια έσοδα από τη σύγκλιση Ελλάδας - Ε.Ε. στη χρήση data

Έρευνες - Μελέτες

02 Απριλίου 2015

Τεράστια οφέλη για τα δημόσια έσοδα και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, γενικότερα, θα μπορούσε να αποκομίσει η Ελλάδα από την τόνωση της χρήσης δεδομένων και την άρση των αντικινήτρων στη χρήση κινητών υπηρεσιών. Πιθανή μελλοντική σύγκλιση της Ελλάδας με τις χώρες - μέλη της Ε.Ε. στη διείσδυση της χρήσης δεδομένων θα μπορούσε να προσθέσει στο ελληνικό ΑΕΠ +1,9% έως το 2019. Επιπλέον, τα δημόσια έσοδα, που θα εισέρρεαν στα κρατικά ταμεία σε περίπτωση σύγκλισης της χώρας με τα ποσοστά διείσδυσης της χρήσης data στην Ε.Ε., θα ήταν αυξημένα κατά €1,5 δις.


Έως και 1,9% επιπλέον αύξηση στο ΑΕΠ μπορεί να φέρει η αύξηση της χρήσης δεδομένων στην Ελλάδα στα επίπεδα που ισχύουν στην Ε.Ε.
Τα μελλοντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία από την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς επισημαίνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στην τελευταία μελέτη, που εκπόνησε για τον Κλάδο Κινητής για τα έτη 2013 - 2014. Όπως επισημαίνει το ΟΠΑ, η χρήση υπηρεσιών νέας γενιάς έχει σημαντικό αντίκτυπο στους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. 

Η μελέτη, την οποία δημοσιοποίησε χθες η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, σημειώνει ότι η μόνη πηγή εσόδων με δυναμική είναι τα έσοδα από δεδομένα (data revenues), τα οποία αποτέλεσαν το 10,1% των συνολικών εσόδων των παρόχων στην Ελλάδα το 2013, ποσοστό που υπολείπεται σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την υστέρηση της χώρας υπογραμμίζει το γεγονός ότι και το 4ο τρίμηνο του 2014, ο δείκτης δεδομένων (Mb) προς λεπτά ομιλίας ήταν 0,63 στην Ελλάδα, έναντι 1,71 του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο στόχος της σύγκλισης στη χρήση δεδομένων, είναι η επίλυση θεμάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση σταθμών βάσης και η ελάφρυνση από το ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας. Ειδικά η μείωση του ειδικού τέλους κινητής τηλεφωνίας ισούται με μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων.

Φορολογικά  “βάρη
Βασικός παράγοντας στην καθυστέρηση της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών από τους καταναλωτές, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι το υπερβολικό φορολογικό βάρος (ΦΠΑ + Ειδικό Τέλος) στις κινητές επικοινωνίες, το οποίο κυμαίνεται από 12% έως 20% του ύψους του λογαριασμού. “Αυτό το καθεστώς φορολόγησης συντελεί σημαντικά στη διατήρηση των συνολικών υψηλών τιμών, που πληρώνουν οι καταναλωτές, συγκριτικά με την Ε.Ε.”, αναφέρει η μελέτη του ΟΠΑ.   

Σύμφωνα με τους συντάκτες της, τα συνολικά δημόσια έσοδα θα μεγιστοποιηθούν, αν το ειδικό τέλος μειωθεί κατά 50% (μαζί με τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα) ή κατά 20% (χωρίς τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα), ενώ ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης νέων υπηρεσιών από τους πολίτες και αντίστοιχη αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Να σημειωθεί ότι, μετά την τελευταία αύξηση του ειδικού τέλους, τα δημόσια έσοδα μειώθηκαν κατά 40% από το 2009 (€221 εκατ. το 2014 από €375 εκατ. το 2010).

Ένα ακόμη σημείο στη μελέτη, που συνηγορεί στη μείωση του ειδικού τέλους είναι η επισήμανση ότι ενώ η Ελλάδα δεν υστερεί στην προσφορά υποδομών (π.χ. είναι 9η/14η στην Ευρώπη στην πληθυσμιακή κάλυψη δικτύων 3G/4G), η χρήση των υποδομών αυτών υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου (π.χ. η διείσδυση mobile broadband είναι 36%, έναντι 62% στην Ευρώπη). Αυτό σημαίνει ότι, ενώ υπάρχει προσφορά από τις εταιρείες, δεν υπάρχει ζήτηση από τους καταναλωτές. 

Πάντως, η μελέτη του ΟΠΑ διαπιστώνει ότι η Ελλάδα έχει τις χαμηλότερες τιμές στην Ε.Ε. σε φωνή, προ φόρων, αφού - από το 2008 έως σήμερα - οι μειώσεις έχουν φτάσει το 67% στη φωνή (κόστος ανά λεπτό ομιλίας). Στα δεδομένα αντίστοιχα, από το 2008 οι μειώσεις στις τιμές έχουν φτάσει το 90% (κόστος ανά Mb).

Αυξημένες επενδύσεις κατά 21%
Όσον αφορά στην πορεία του κλάδου την περίοδο 2013 - 2014, η μελέτη διαπιστώνει ότι, παρά τη συνολική μείωση των εσόδων κατά 54% και τoυ EBITDA κατά 57% από το 2007, ο τομέας εξακολουθεί να αποτελεί πυλώνα στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Το 2014 οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν σε €309 εκατ. (16% των εσόδων και 42% του EBITDA), ενώ επενδύθηκαν επιπλέον €381 εκατ. για την απόκτηση αδειών χρήσης φάσματος. Αθροιστικά, οι επενδύσεις για εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και για τις άδειες ξεπέρασαν το 93% του EBITDA των εταιρειών.

Επιπλέον, οι κινητές επικοινωνίες συνεισέφεραν, άμεσα και έμμεσα, 7% του ΑΕΠ της χώρας (€12,5 δις το 2014), ενώ δημιούργησαν και υποστήριξαν 41.600 θέσεις εργασίας. Η άμεση συνεισφορά στα δημόσια έσοδα, για το 2014, έφτασε συνολικά τα €701 εκατ. (φόροι και ασφαλιστικές εισφορές), ενώ μαζί με την έμμεση συνεισφορά έφτασε το €1.239 εκατ.Πηγή: ΕΕΚΤ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ