Μία στις δύο ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα του Cloud

Έρευνες - Μελέτες

24 Μαρτίου 2015

Τα οφέλη του Cloud έχουν αρχίσει να εμπεδώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς, ήδη, μία στις δύο αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα του "σύννεφου", ενώ τουλάχιστον μία στις δέκα βρίσκεται σε αναζήτηση μιας cloud-based λύσης για τη διαχείριση της μισθοδοσίας. Η διερεύνηση του υπολογιστικού νέφους - εκ μέρους των ελληνικών εταιρειών - ευθυγραμμίζεται με την επιβεβλημένη ανάγκη τους για εξεύρεση νέων καινοτόμων λύσεων για την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας τους. Ήδη, το 75% των ελληνικών επιχειρήσεων παραδέχεται πως αναζητά νέους και καινοτόμους τρόπους για την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας, ενώ δύο στις δέκα δεν είναι ικανοποιημένες από τις δυνατότητες, που τους προσφέρει το υφιστάμενο σύστημα για τη διαχείριση της μισθοδοσίας.

Τουλάχιστον μία στις δέκα εταιρείες αναζητά ήδη μια cloud-based λύση για τη διαχείριση της μισθοδοσίαςΤα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από έρευνα, που διεξήγαγε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σύμφωνα με την έρευνα (που διεξήχθη το φθινόπωρο του 2014 με τη μέθοδο του online ερωτηματολογίου σε στελέχη του τμήματος HR, σε δείγμα 165 ελληνικών επιχειρήσεων), οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται, όλο και περισσότερο, τα επιχειρησιακά και τεχνολογικά πλεονεκτήματα που τους προσφέρει το cloud: ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφορία, αύξηση της παραγωγικότητας, μικρότερα κόστη διαχείρισης και λειτουργίας και ομαλότερη συνεργασία των ομάδων.

Μισθοδοσία
Η ανερχόμενη τάση για υιοθέτηση λύσεων για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Μισθοδοσία, βασισμένων στο cloud υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό, από τη διοίκηση των εταιρειών, καθώς το 75% των ερωτηθέντων παραδέχεται πως η επιχείρηση αναζητά νέους, καινοτόμους τρόπους υποστήριξης της λειτουργίας τους.

Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν στραφεί, σε μεγάλο βαθμό, σε πιο ευέλικτα μοντέλα υποστήριξης της λειτουργίας τους, που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Η συμβολή της διοίκησης στην υιοθέτηση αυτών των μοντέλων είναι τεράστια, με τρεις στις τέσσερις ελληνικές επιχειρήσεις να στηρίζουν τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία των εργαζομένων, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους σε πιο συνεργατικά, πιο δημιουργικά και ευέλικτα μοντέλα διαχείρισης, με σύμμαχο την τεχνολογία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ