Υπό ρύθμιση, πρώτη, παγκοσμίως, θέτει τα κρυπτοστοιχεία η Ε.Ε.

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

17 Μαΐου 2023

Ένα μεγάλο θεσμικό βήμα, στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμης μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, κάνει η Ευρώπη, δημιουργώντας - πρώτη παγκοσμίως - θεσμικό πλαίσιο για τα κρυπτοστοιχεία. Επί του νέου Κανονισμού, γνωστού ως MiCA, τον οποίο παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το φθινόπωρο του 2020, επήλθε χθες πολιτική συμφωνία σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών των κρατών-μελών.

 

Τον Κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA) ενέκριναν χθες οι υπουργοί Οικονομικών των κρατών-μελώνΜε τον Κανονισμό MiCA, η Ε.Ε. εντάσσει τα κρυπτοστοιχεία, τους εκδότες κρυπτοστοιχείων και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων σε κανονιστικό πλαίσιο, με το Συμβούλιο να θεσπίζει, για πρώτη φορά, σε επίπεδο Ε.Ε. ρυθμιστικό πλαίσιο για τον συγκεκριμένο τομέα.

 

Ο κανονισμός θα προστατεύσει τους επενδυτές αυξάνοντας τη διαφάνεια και θεσπίζοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τους εκδότες και τους παρόχους υπηρεσιών, που θα περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

Οι νέοι κανόνες καλύπτουν τους εκδότες συναλλακτικών μαρκών, μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία και των αποκαλούμενων “σταθερών κρυπτονομισμάτων”. Καλύπτονται, επίσης, οι πάροχοι υπηρεσιών, όπως οι τόποι διαπραγμάτευσης και τα πορτοφόλια όπου τηρούνται κρυπτοστοιχεία.

 

Το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο έχει ως στόχο την προστασία των επενδυτών και τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προάγοντας την καινοτομία και ενισχύοντας την ελκυστικότητα των κρυπτοστοιχείων.

 

Υφιστάμενο καθεστώς

Οι φορολογικές Αρχές δεν διαθέτουν επί του παρόντος τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση των εσόδων, που προέρχονται από τη χρήση κρυπτοστοιχείων, τα οποία αποτελούν εύκολα αντικείμενο διασυνοριακής διαπραγμάτευσης. Αυτό περιορίζει σημαντικά την ικανότητά τους να διασφαλίζουν ότι οι φόροι καταβάλλονται πράγματι, γεγονός που σημαίνει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες χάνουν σημαντικά φορολογικά έσοδα.

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η οδηγία θα βελτιώσει την ικανότητα των κρατών-μελών να εντοπίζουν και να καταπολεμούν τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, απαιτώντας από όλους τους παρόχους κρυπτοστοιχείων που εδρεύουν στην Ε.Ε. - ανεξάρτητα από το μέγεθός τους - να αναφέρουν τις συναλλαγές πελατών, που διαμένουν στην Ε.Ε.

 

Ο νέος Κανονισμός εισάγει, επίσης, εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο, λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα των αγορών κρυπτοστοιχείων, αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση, όπου ορισμένα μόνο κράτη-μέλη διαθέτουν εθνική νομοθεσία.

 

Πώς φτάσαμε στον MiCA

“Η ανωνυμία βοηθά πολλούς χρήστες κρυπτοστοιχείων, που πραγματοποιούν σημαντικά κέρδη, να εκφεύγουν του ελέγχου των εθνικών φορολογικών αρχών και τούτο είναι σαφώς απαράδεκτο. Όταν η οδηγία αυτή τεθεί σε ισχύ, τα κράτη-μέλη θα λαμβάνουν τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι καταβάλλονται φόροι για τα κέρδη, που πραγματοποιούνται από συναλλαγές ή επενδύσεις σε κρυπτοστοιχεία”, τόνισε ο Πάολο Τζεντιλόνι, αρμόδιος Επίτροπος Οικονομίας.

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του εντολή για την πρόταση MiCA στις 24 Νοεμβρίου 2021. Οι τριμερείς διάλογοι μεταξύ των συννομοθετών ξεκίνησαν στις 31 Μαρτίου 2022 και ολοκληρώθηκαν με προσωρινή συμφωνία στις 30 Ιουνίου 2022. Η σημερινή τυπική έκδοση του κανονισμού αποτελεί το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση MiCA στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, ως μέρος της ευρύτερης δέσμης μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, η οποία αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης, που προάγει την τεχνολογική ανάπτυξη και διασφαλίζει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την προστασία των καταναλωτών.

 

Επιπλέον της πρότασης MiCA, η δέσμη περιλαμβάνει στρατηγική για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, πράξη για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (DORA) - η οποία αφορά και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων - και πρόταση σχετικά με πιλοτικό καθεστώς για την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT) για χρήσεις χονδρικής.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021