Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων από το 2024 εισάγει η Ε.Ε.

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

25 Απριλίου 2023

Τον βηματισμό της σε θέματα ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακών δεξιοτήτων θέλει να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. θέτει σε εφαρμογή πιλοτικό σχέδιο για ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων, θέλοντας να διευκολύνει την αναγνώριση της πιστοποίησης των digital skills.

 

Το τελικό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων θα τεθεί σε εφαρμογή το 2024Το τελικό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων θα τεθεί σε εφαρμογή το 2024, με βάση τα αποτελέσματα του πιλοτικού σχεδίου και τις διαπιστώσεις της μελέτης. Στόχος του πιστοποιητικού είναι να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την αποδοχή της σε ολόκληρη την Ε.Ε.

 

Κατ' αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατόν να αναγνωρίζονται ευρέως, εύκολα και γρήγορα, οι ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών από τους εργοδότες, τους παρόχους κατάρτισης και όχι μόνο.

 

Θέλοντας να δώσει ώθηση στην ψηφιακή εκπαίδευση και στις ψηφιακές δεξιότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο προτάσεις σύστασης του Συμβουλίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. Στόχος της Επιτροπής είναι να στηρίξει τα κράτη-μέλη, καθώς και τους κλάδους της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε να παρέχουν ποιοτική, συμπεριληπτική και προσβάσιμη ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση για την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των Ευρωπαίων πολιτών.

 

“Παρά την πρόοδο και ορισμένα εξαιρετικά παραδείγματα καινοτομίας, οι συντονισμένες προσπάθειες δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε συστημικό ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την εξασφάλιση επαρκών επιπέδων επενδύσεων σε υποδομές ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εξοπλισμό και ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ψηφιακή κατάρτιση (αναβάθμιση των δεξιοτήτων) των εκπαιδευτικών και του προσωπικού, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης”, αναφέρει σχετικά η Επιτροπή.

 

Task force για την ψηφιακή εκπαίδευση

Η Επιτροπή θα συστήσει ομάδα υψηλού επιπέδου για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί όλα τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν καθολική πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να αντιμετωπιστεί το ψηφιακό χάσμα, το οποίο έχει γίνει ακόμη πιο έντονο εξαιτίας της κρίσης COVID-19.

 

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου επενδύσεων, διακυβέρνησης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών, για αποτελεσματική ψηφιακή εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

 

Η δεύτερη κοινή πρόκληση, που προσδιορίστηκε, αφορά τα διαφορετικά επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων στα διάφορα τμήματα του πληθυσμού και την ικανότητα των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης να αντιμετωπίσουν αυτές τις διαφορές. Η πρόταση για “Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση” αφορά κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Καλεί δε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν έγκαιρα δράση εξασφαλίζοντας την παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων με συνεκτικό τρόπο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί με τον καθορισμό κλιμακωτών στόχων και τη θέσπιση στοχευμένων παρεμβάσεων για συγκεκριμένες “ομάδες προτεραιότητας ή δυσπρόσιτες ομάδες”.

 

Η πρόταση καλεί τα κράτη-μέλη να στηρίξουν την πληροφορική υψηλής ποιότητας στα σχολεία, να ενσωματώσουν την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων για ενήλικες στις πολιτικές τους και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στα επαγγέλματα της τεχνολογίας των πληροφοριών υιοθετώντας στρατηγικές χωρίς αποκλεισμούς.

 

Ψηφιακή δεκαετία

Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα “Ψηφιακή Δεκαετία” της Ε.Ε. έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το 80% των ενηλίκων θα διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες και ότι 20 εκατ. ειδικοί στον τομέα των ΤΠΕ θα απασχολούνται στην Ε.Ε. έως το 2030.

 

Στόχος του διαλόγου ήταν να επιτευχθεί μεγαλύτερη δέσμευση για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες και να επιταχυνθούν οι προσπάθειες σε επίπεδο Ε.Ε., ώστε η Ευρώπη να επιτύχει τους στόχους της για το 2030 στον συγκεκριμένο τομέα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021