Η Generation Z ανησυχεί για την κυβερνοασφάλεια

Έρευνες - Μελέτες

27 Ιανουαρίου 2023

Σοβαρές ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια εκφράζει σήμερα η Generation Z (Gen Z), ζητώντας καλύτερα τεκμηριωμένη νομοθεσία και μεγαλύτερες επενδύσεις για την προστασία της ψηφιακής ζωής. Τα μέλη της Gen Z (18-26 ετών) θεωρούν αυτονόητο ότι το ψηφιακό μέλλον πρέπει να βασίζεται σε ισχυρή κυβερνοασφάλεια.

 

Μεγαλύτερες επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια ζητά σήμερα η Gen ZΠερισσότεροι από τους μισούς (56%) πιστεύουν ότι υπάρχει ανάγκη για καλά τεκμηριωμένη νομοθεσία και μεγαλύτερες επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια για την προστασία των εθνικών υποδομών και τη διασφάλιση ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πληρούν αυστηρά πρότυπα.

 α

Για να συμβεί αυτό και για να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις, το 38% των ανθρώπων που ανήκουν στη Gen Z θέλει ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας να συνεργάζονται και να ενεργούν με υπευθυνότητα ο ένας απέναντι στον άλλο.

 

Τα μέλη της Gen Z εμφανίζονται πρόθυμα θα δώσουν χρόνο στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης, εφόσον μπορέσουν να επιδείξουν ένα σαφές, ψηφιακό σχέδιο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, σύμφωνα με έρευνα της Dell Technologies.

 

Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας, ένα άλλο μείζον θέμα που απασχολεί σήμερα του νέους είναι το ψηφιακό χάσμα και το έλλειμμα σε ψηφιακές δεξιότητες. Η Gen Z αναγνωρίζει την αξία της ανάπτυξης αναγκαίων ψηφιακών δεξιοτήτων για τη μελλοντική σταδιοδρομία.

 

Ψηφιακές δεξιότητες

Τα τρία τέταρτα (76%) θεωρούν την εκμάθηση νέων ψηφιακών δεξιοτήτων απαραίτητη για την αύξηση των μελλοντικών επιλογών σταδιοδρομίας ή σχεδιάζουν να τις αποκτήσουν. Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορούσε να τους είχε προετοιμάσει καλύτερα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες.

 

Πάνω από τα δύο πέμπτα (44%) δήλωσαν ότι το σχολείο, τους δίδαξε μόνο πολύ βασικές δεξιότητες υπολογιστών και περίπου ένας στους δέκα (12%) δεν έλαβε καμία εκπαίδευση σχετική με τεχνολογία ή ψηφιακές δεξιότητες. Πάνω από το ένα τρίτο (37%) ισχυρίζονται ότι το σχολείο (έως τα 16) δεν τους προετοίμασε με τις τεχνολογικές δεξιότητες, που απαιτούνταν για την καριέρα που σκόπευαν να ακολουθήσουν.

 

Για να γεφυρωθεί το κενό των ψηφιακών δεξιοτήτων, το ένα τρίτο (34%) των ερωτηθέντων πρότεινε να γίνουν τα μαθήματα τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης πιο ενδιαφέροντα και ευρύτερα διαθέσιμα. Το ένα τέταρτο (26%) πιστεύει ότι τα υποχρεωτικά μαθήματα τεχνολογίας για ηλικίες έως 16 ετών θα ενθαρρύνουν τους νέους να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε τομείς της τεχνολογίας.

 

Το 44% της Gen Z αισθάνεται ότι εκπαιδευτικοί και επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν για να γεφυρώσουν το κενό στις ψηφιακές δεξιότητες.

 

Ψηφιακές επενδύσεις

Σχετικά με το πού οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επενδύσουν κατά προτεραιότητα για να βοηθήσουν στο κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος που παρατηρείται μεταξύ χωρών, δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών ομάδων, η Gen Z θεωρεί την πρόσβαση σε συσκευές και συνδεσιμότητα για ευάλωτες ομάδες (33%) και τη συνδεσιμότητα σε αγροτικές περιοχές (24%) ως τα σημαντικότερα σημεία εστίασης.

 

Η Gen Z θεωρεί την πρόσβαση σε εξοπλισμό και συνδεσιμότητα για ευάλωτες ομάδες και την παροχή συνδεσιμότητας σε αγροτικές περιοχές, κλειδί για το κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος

 

“Είναι σαφές ότι η Gen Z βλέπει την τεχνολογία ως ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική τους ευημερία. Εναπόκειται στους μεγάλους παρόχους τεχνολογίας, τις κυβερνήσεις και τον δημόσιο τομέα να τους προετοιμάσουμε, ώστε να τα καταφέρουν, βελτιώνοντας την ποιότητα και την πρόσβαση στην ψηφιακή μάθηση”, αναφέρει η μελέτη.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021