Με data analytics λαμβάνουν αποφάσεις για το ανθρώπινο δυναμικό οι επιχειρήσεις

Έρευνες - Μελέτες

17 Ιανουαρίου 2023

Στον χώρο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού εισβάλλει πλέον η τεχνολογία, με τη λήψη αποφάσεων που αφορούν το προσωπικό να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό, στην αξιοποίηση big data analytics. Πλέον, οι αποκαλούμενοι “HR Pathfinders”, ήτοι οι ομάδες Ανθρώπινου Δυναμικού που χαράσσουν τον δρόμο σε ένα πλήρως μεταβαλλόμενο τοπίο, κάνουν όλο και πιο συστηματική χρήση ψηφιακών εργαλείων.

 

Η λήψη αποφάσεων για το ανθρώπινο δυναμικό βασίζεται πλέον σε δεδομένα“Η αξία της λειτουργίας του Ανθρώπινου Δυναμικού αυξάνεται συνεχώς με τα Διοικητικά Συμβούλια να ζητούν μια συνδεδεμένη, ψηφιακά υποστηριζόμενη λειτουργία, που βασίζεται στην ανάλυση των δεδομένων και που να μπορεί να στηρίξει τους ευρύτερους στόχους της επιχείρησης”, διαπιστώνει η έκθεση της KPMG, “The future of HR:From flux to flow”.


 

Όπως εξηγούν οι συντάκτες της μελέτης, η ψηφιακή αναβάθμιση είναι πλέον απαραίτητη, καθώς οι λύσεις του παρελθόντος και οι διαδικασίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, οι Pathfinders προχωρούν πέρα από την απλή εφαρμογή της τεχνολογίας. Υιοθετούν αυτές τις ψηφιακές λύσεις που επιτρέπουν την αποτελεσματική ροή των εργασιών και παρέχουν μια απρόσκοπτη εμπειρία στους εργαζομένους.

 

“Η παγκόσμια αστάθεια και αβεβαιότητα έχουν στρέψει το ενδιαφέρον του συνόλου των σύγχρονων οργανισμών στο πώς θα αντιμετωπιστούν οι επερχόμενες προκλήσεις. Την ίδια στιγμή, η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε βασικές δεξιότητες, καθώς οι εργαζόμενοι βιώνουν τη “Μεγάλη Επανεξέταση” στο τι θέλουν να κάνουν”, προσθέτει η σχετική μελέτη.  

 

Big data Analytics

Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίοι οργανισμοί Ανθρώπινου Δυναμικού δεν αρκούνται στο να παρακολουθούν δείκτες (KPIs) σε πίνακες. Απαντούν στα ερωτήματα που θέτει η επιχείρηση, χρησιμοποιώντας δεδομένα απ’ όλη την εταιρεία, καθώς και τεχνικές ανάλυσης της σχετικότητας των δεδομένων (relational analytics). Συνεπώς, παράγουν συμπεράσματα που ωφελούν τη στρατηγική, τη δέσμευση, τη διακράτηση και την ανάπτυξη των εργαζομένων.

 

Στο μεταξύ, μπορεί η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων για την αντιστοίχιση δεξιοτήτων με ανάλογα καθήκοντα να είναι σε πρώιμο στάδιο ακόμα και στα πιο καινοτόμα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού, ωστόσο, είναι θεμελιώδους  σημασίας η διαχείριση και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μια εταιρεία, κρίσιμη για τους Pathfinders, καθώς τους δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

“Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού καλείται να εστιάσει σε θέματα μακροχρόνιου σχεδιασμού για την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, που θα συνεισφέρουν στην επίτευξη του σκοπού και των στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας, πλέον της βελτίωσης της λειτουργίας της. Καλείται, επίσης, να επανασχεδιάσει ολόκληρο το μοντέλο λειτουργίας της σε νέες βάσεις, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δίνει η τεχνολογία”, σχολιάζει η KPMG.

 

Να σημειωθεί ότι στην έρευνα της KPMG συμμετείχαν 300 επικεφαλής τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και έγιναν συνεντεύξεις σε 12 οργανισμούς, που ηγούνται των εξελίξεων στα θέματα του Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021