Τα Analytics διαμορφώνουν το φορολογικό σχεδιασμό του μέλλοντος

Έρευνες - Μελέτες

06 Μαρτίου 2015

Νεόκοπες τεχνολογικές τάσεις, όπως το “Διαδίκτυο των Πραγμάτων” και οι “βιονικοί εγκέφαλοι”, αλλά και ο ανοικτός κώδικας θα αποτελέσουν, το 2015, τις βασικές προκλήσεις για τον τομέα της ανάλυσης δεδομένων. Έρευνα της Deloitte καταγράφει τα “Analytics Trends του 2015”, σημειώνοντας ότι η χρήση της ανάλυσης δεδομένων μπορεί να προσφέρει πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις. Τα πλεονεκτήματα ποικίλουν από ανακαλύψεις, που μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρα επιχειρηματικά μοντέλα, μέχρι και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη λήψη ορθότερων και τεκμηριωμένων επιχειρησιακών αποφάσεων.

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, οι “βιονικοί εγκέφαλοι” και ο ανοικτός κώδικας, τα Analytics Trends του 2015Η έρευνα της Deloitte εντοπίζει την ασφάλεια των δεδομένων, ως το κυρίαρχο θέμα, το οποίο αναδείχθηκε το 2014, εκτιμώντας ότι το 2015 οι εταιρείες αναμένεται να διαθέσουν σημαντικά ποσά στην κάλυψη κενών, που σχετίζονται με την ασφάλεια των δεδομένων. Τα analytics αποτελούν, πλέον, ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόβλεψη, την ανίχνευση και τον εντοπισμό απειλών σχετικών με την ασφάλεια των δεδομένων. “Όμως, για τη σωστή εφαρμογή των τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, απαιτείται η σύγκλιση σε μια ομοιογενή προσέγγιση της καινοτομίας, της ψηφιακής διασύνδεσης, και της τεχνολογίας”, επισημαίνει η σχετική μελέτη.

Τα “Αnalytics των Πραγμάτων” (The Analytics of Things) αποτελεί άλλο ένα trend του 2015. Σήμερα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων  παράγει μεγάλο όγκο δομημένων και αδόμητων δεδομένων. Η ανάδειξη αξίας από τα δεδομένα αυτά θα πραγματοποιείται, πλέον, με μεγαλύτερη ευκολία μέσω των Αnalytics των Πραγμάτων. Ενώ έχουν, ήδη, αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων γύρω από το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, τόσο στις μεθόδους και στις πρακτικές συλλογής των σχετικών δεδομένων, όσο και στην επεξεργασία αυτών.

Αποτίμηση των δεδομένων
Μεγάλος αριθμός ειδικών στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων τονίζουν ότι οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει απλά και μόνο να διαχειρίζονται τα δεδομένα τους, αλλά και να τα θεωρούν ως κεφάλαιο της επιχείρησης τους. Ωστόσο, οι ρυθμιστικές Αρχές και οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν συνήθως με καχυποψία τη διαχείριση και την ανάλυση των δεδομένων, λόγω των κινδύνων καταστρατήγησης της ιδιωτικότητας τους. Περαιτέρω, υπάρχει μια κυρίαρχη άποψη ότι όσα περισσότερα δεδομένα κατέχει κάποιος, τόσο το καλύτερο, πλην όμως, η καταγραφή, η αποθήκευση και η προστασία τους ενέχουν σημαντικό κόστος και κινδύνους για τις επιχειρήσεις.

Bιονικοί εγκέφαλοι
Τα analytics, σύμφωνα με τη Deloitte, αποτελούν το σημείο συνάντησης της ανθρώπινης νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης (machine learning). Τα γνωστικά συστήματα (cognitive computing) και τα analytics εμφανίζονται έτοιμα να βελτιώσουν σχεδόν κάθε τομέα στον οποίο έχουν εφαρμογή. “Τόσο οι μεμονωμένοι εργαζόμενοι, όσο και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στο πώς αυτά τα συστήματα μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, παρά στο πώς θα επιτύχουν την πλήρη αυτοματοποίηση των εργασιών τους”, αναφέρει η μελέτη.

Ο ανοιχτός κώδικας
Οι λύσεις ανοιχτού κώδικα μπορούν να αποδώσουν μοναδικά οφέλη, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η υπέρμετρη έκθεση των επιχειρήσεων σε τέτοιου είδους λύσεις ενέχει και σημαντικούς κινδύνους. Οι επιχειρήσεις, που θα θελήσουν να υιοθετήσουν λύσεις βασισμένες σε ανοιχτό κώδικα, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος και τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξη τους. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πιθανός αντίκτυπος από την υιοθέτηση των συστημάτων ανοιχτού κώδικα στην τεχνολογική τους στρατηγική, όπως επίσης και να αναγνωρίζονται οι πιθανοί σχετικοί κίνδυνοι από τη χρήση τους.

Analytics στη φορολογία
Μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες εργασίες στην ανάλυση φορολογικών δεδομένων, σήμερα, επικεντρώνονται στα μοντέλα προσομοίωσης, που δικαιολογούν ή προβλέπουν τα επίπεδα φορολόγησης κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Ο φορολογικός σχεδιασμός του μέλλοντος, πιθανότατα, θα είναι πιο λεπτομερής και αναλυτικός από ό,τι μέχρι σήμερα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές κατά την ανταλλαγή δεδομένων με τρίτους, καθώς μπορούν να αποκαλυφθούν φορολογικά στοιχεία, που, στο μέλλον, ενδέχεται να τις βλάψουν.

Η αναζήτηση της ακρίβειας
Μία από τις πιο σημαντικές ανάγκες των εμπορικών τμημάτων των επιχειρήσεων αυτή την εποχή είναι η παροχή δεδομένων στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση. Για παράδειγμα, η χρήση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τους τρέχοντες και μελλοντικούς πελάτες θα μπορούσε να βοηθήσει τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ να προσαρμόσουν καλύτερα τις προωθητικές ενέργειες τους. Λόγω αυτής της ζήτησης, οι εταιρίες παροχής δεδομένων (data brokers) αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αυξήσουν την ακρίβεια και τη λεπτομέρεια των δεδομένων, που μπορούν να παρέχουν στις επιχειρήσεις.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ