Οριακή επιδείνωση στην ελληνική αγορά Πληροφορικής τον Ιούλιο

Έρευνες - Μελέτες

03 Αυγούστου 2022

Οριακή επιδείνωση παρουσιάζει ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού στην ελληνική αγορά τον Ιούλιο. Ο δείκτης διαμορφώθηκε τον περασμένο μήνα στις 95,3 μονάδες, από 96,6 μονάδες τον Ιούνιο. Διαμορφώθηκε, πάντως, σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του 2021, όταν κινούνταν στις 86,5 μονάδες.

 

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών σε Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού διαμορφώθηκε στις 95,3 μονάδες από 96,6 τον ΙούνιοΣύμφωνα με την έκθεση Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Ιούλιο, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου υποχωρούν ελαφρά και ισοσκελίζονται (από τις +20 το σχετικό ισοζύγιο).


 

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση εξασθένησαν κατά 9 μονάδες και διαμορφώθηκαν στις +27 μονάδες τον Ιούλιο.

Αντίθετα, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης στις επιχειρήσεις του τομέα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα ενισχύθηκαν αισθητά και διαμορφώθηκαν στις +18 μονάδες.

 

Παράλληλα, οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση στον κλάδο Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού βελτιώθηκαν αισθητά και από τις +36 μονάδες τον Ιούνιο, διαμορφώθηκαν στις +55 μονάδες τον Ιούλιο. Ταυτόχρονα, διατηρήθηκαν χαμηλά οι πληθωριστικές τάσεις για τις τιμές, στις +9 μονάδες (από +14 μονάδες τον Ιούνιο).

 

Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, το 36% των επιχειρήσεων του κλάδου δηλώνει εκ νέου απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 5% των εταιρειών να αναφέρεται σε ανεπάρκεια εργατικού δυναμικού, το 18% σε ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης, το 18% (από 29%) σε χαμηλή ζήτηση, ενώ το 14% (από μόλις 4%) επισημαίνει παράγοντες σχετικούς με τις τρέχουσες εξελίξεις ως βασικό πρόσκομμα στη λειτουργία της.

 

Υποχώρηση του κλίματος συνολικά

Η έκθεση του ΙΟΒΕ για τον Ιούλιο δείχνει συνολική υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην ελληνική οικονομία τον Ιούλιο. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στις 101,1 μονάδες, χαμηλότερα απ’ ό,τι τον προηγούμενο μήνα, όταν κινούνταν στις 104,1 μονάδες, καθώς και έναντι του Ιουλίου του 2021.

 

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες υποχώρησαν κυρίως στις Κατασκευές, ενώ ηπιότερες ήταν οι μεταβολές στις Υπηρεσίες και τη Βιομηχανία. Άνοδο παρουσίασε ο σχετικός δείκτης στο Λιανικό Εμπόριο, συνεχίζοντας τις διακυμάνσεις του κατά τους τελευταίους μήνες.

 

Όπως επισημαίνει το ΙΟΒΕ, η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και η επιβράδυνση της ανάκαμψης στην Ε.Ε. και άλλες οικονομίες κατά το 2ο τρίμηνο, ασκούν πλέον σημαντικές πιέσεις στη ζήτηση της Βιομηχανίας. Από την άλλη πλευρά, η δυναμική του Τουρισμού παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, βάσει των προσδοκιών στον τομέα, με όποιες ευρύτερες θετικές επιδράσεις συνεπάγεται αυτή η εξέλιξη για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

 

Στο Λιανικό Εμπόριο, οι παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με την αποταμίευση προηγούμενων ετών, στηρίζουν την τρέχουσα δραστηριότητα του τομέα. Ωστόσο, η αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια του πολέμου και κυρίως τον αντίκτυπό του στο κόστος ενέργειας, επιδείνωσε τις προβλέψεις των νοικοκυριών για τις γενικές οικονομικές συνθήκες στο επόμενο 12μηνο, αλλά και για την οικονομική κατάστασή τους σε αυτήν την περίοδο.

Ως αποτέλεσμα, η Καταναλωτική Εμπιστοσύνη εξασθένησε εκ νέου, στο ελάχιστο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Πλέον, φαίνεται πως τα μέτρα στήριξης μόνο σε ένα βαθμό αμβλύνουν την ανησυχία των νοικοκυριών για τις οικονομικές εξελίξεις μεσοπρόθεσμα.

 

Η εικόνα στην Ευρώπη

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε σημαντικά τον Ιούλιο τόσο στην Ε.Ε., όσο και στην Ευρωζώνη και διαμορφώθηκε στις 97,6 και τις 99,0 μονάδες αντίστοιχα, από 101,8 και 103,5 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Η υποχώρηση του δείκτη οφείλεται στην έντονη επιδείνωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις Υπηρεσίες, στο Λιανικό εμπόριο και στους Καταναλωτές, καθώς στις Κατασκευές η επιδείνωση ήταν ηπιότερη.

 

Όσον αφορά στις τάσεις στις έξι μεγαλύτερες οικονομίες, ο δείκτης υποχώρησε στις τέσσερις από τις έξι: έντονα στην Ισπανία (-5,0), και τη Γερμανία (-4,9), ηπιότερα στην Ιταλία (-3,4) και την Πολωνία (-3,2), καθώς παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στη Γαλλία (-0,1) και την Ολλανδία (+0,2).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021