Νέα υποχώρηση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα

Έρευνες - Μελέτες

01 Αυγούστου 2022

Νέα πτώση σημείωσε ο δείκτης οικονομικού κλίματος το 2ο τρίμηνο του 2022, αν και με μειωμένο ρυθμό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος μειώθηκε στις 136 μονάδες, σύμφωνα με την 3μηνιαία έρευνα μεταξύ Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP CRIF.

 

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs στο 2ο τρίμηνο του 2022 σημείωσε νέα πτώση έναντι του προηγούμενου τριμήνουΗ νέα υποχώρηση του δείκτη οφείλεται στη συνέχιση των αρνητικών συνθηκών, που επικρατούν στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και την ενεργειακή αγορά, καθώς και την αβεβαιότητα μεταξύ των CEOs για την έκβαση των προβλημάτων στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις.

 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει μικρή πτώση του δείκτη στις μικρές, μεσαίες και πολύ μεγάλες, ενώ στις μεγάλες σημειώθηκε μικρή άνοδος. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης παρουσίασε οριακή υποχώρηση στις 135 μονάδες, ενώ ο δείκτης προσδοκιών μειώθηκε στις 138 μονάδες.

 

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε οριακή άνοδο στις 161 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας συγκρινόμενη με 1 έτος πριν, αυξήθηκε σε 26% έναντι 20% το προηγούμενο τρίμηνο.

 

Παράλληλα, το ποσοστό των CEOs που δηλώνει ότι επιδεινώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας αυξήθηκε σε 56% έναντι 52% το προηγούμενο τρίμηνο.

 

Οι προοπτικές της οικονομίας

Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε πτώση στις 134 μονάδες έναντι 156 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος, διαμορφώθηκε σε 15%, έναντι 28% το προηγούμενο τρίμηνο.

 

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε πτώση στις 111 μονάδες έναντι 117 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει βελτιωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν, μειώθηκε σε 45% έναντι 47% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που διαμορφώθηκε σε 61% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

 

Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος μειώθηκε οριακά στις 123 μονάδες έναντι 124 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος, ανήλθε σε 37%, ποσοστό που είναι αυξημένο σε 52% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

 

Επενδυτικές προσδοκίες

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωση μικρή άνοδο στις 124 μονάδες έναντι 120 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανήλθε σε 27% έναντι 25% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αυξάνεται σε 38%.

 

Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε μικρή άνοδο στις 139 μονάδες έναντι 137 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, αυξήθηκε σε 31% έναντι 28% το προηγούμενο τρίμηνο, μερίδιο που αυξάνεται σε 48% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

 

Περί απασχόλησης

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε κάμψη στις 122 μονάδες έναντι 125 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs, που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν, διαμορφώθηκε σε 49%, ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 58% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

 

Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης παρουσίασε πολύ μικρή άνοδο στις 146 μονάδες, έναντι 144 του προηγούμενου τριμήνου. Το μερίδιο των CEOs, που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά, διαμορφώθηκε σε 40% έναντι 35% το προηγούμενο τρίμηνο.

 

Οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις διαφοροποιούνται σημαντικά έναντι των υπολοίπων, αφού οι CEOs που τις διοικούν δήλωσαν σε πολύ υψηλότερο ποσοστό 52% ότι η απασχόληση των εταιρειών τους θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021