Δίχτυ ασφαλείας των καταναλωτών, όταν αγοράζουν online στήνει η Ε.Ε.

Έρευνες - Μελέτες

22 Ιουνίου 2022

Ένα ασφαλέστερο δίχτυ προστασίας των καταναλωτών, όταν κάνουν διαδικτυακές αγορές, επιχειρεί να δημιουργήσει η Ε.Ε. Με τους νέους κανόνες, που εισάγει η Ένωση, φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι όλα τα είδη προϊόντων στην Ε.Ε., είτε πωλούνται διαδικτυακά, είτε σε παραδοσιακά καταστήματα, συμμορφώνονται με τις υψηλότερες απαιτήσεις ασφάλειας.

 

Καλύτερη προστασία των e-shoppers, σαφέστεροι κανόνες για τις επιχειρήσεις, πιο αποτελεσματικές ανακλήσεις προϊόντωνΠρόσφατα, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς υιοθέτησε τη θέση της σχετικά με τους επικαιροποιημένους κανόνες της Ε.Ε. για την ασφάλεια των προϊόντων καταναλωτικών προϊόντων εκτός διατροφής με 41 ψήφους υπέρ, μία κατά και δύο αποχές. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν αλλαγές για να ενισχύσουν την ασφάλεια των προϊόντων που πωλούνται στην Ε.Ε. και να προστατέψουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

 

Διευκρίνισαν, επίσης, τις υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς και τις ηλεκτρονικές αγορές και ενίσχυσαν τις απαιτήσεις ασφάλειας των προϊόντων. Μεταξύ άλλων, το νέο καθεστώς εισάγει σαφέστερους κανόνες για τους χειριστές και την ασφάλεια των προϊόντων.

 

Επίσης, προβλέπεται ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς, όπως οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις επικαιροποιημένες γενικές υποχρεώσεις ασφάλειας για τη διάθεση προϊόντων στην αγορά της Ε.Ε. Εάν δεν συμμορφωθούν, οι κυρώσεις μπορεί να φτάσουν έως και το 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

 

Απομάκρυνση επικίνδυνων εμπορευμάτων

Σε περίπτωση που ένα επικίνδυνο προϊόν πρέπει να ανακληθεί ή υπάρχει προειδοποίηση ασφαλείας, οι οικονομικοί φορείς και οι ηλεκτρονικές αγορές θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές και να διαδίδουν ευρέως τις πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για το δικαίωμά τους για επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.

 

Σύμφωνα με το κείμενο που εγκρίθηκε και σύμφωνα με τον πρόσφατα συμφωνημένο νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι διαδικτυακές αγορές θα πρέπει να δημιουργήσουν ενιαία σημεία επαφής για να επικοινωνούν γρήγορα με τις αρχές επιτήρησης και τους καταναλωτές.

 

Οι αρχές μπορούν να υποχρεώσουν τις διαδικτυακές αγορές να αφαιρέσουν και να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε παράνομες καταχωρίσεις επικίνδυνων προϊόντων. Αφού ειδοποιηθούν, οι ηλεκτρονικές αγορές θα έχουν μια ημέρα να δράσουν.

 

Οι ευρωβουλευτές θέλουν, επίσης, να εκσυγχρονιστεί το σύστημα ταχείας ειδοποίησης για επικίνδυνα προϊόντα (πύλη “Safety Gate”), ώστε να επιτραπεί στις ηλεκτρονικές αγορές να εντοπίζουν πιο εύκολα τα μη ασφαλή προϊόντα.

 

“Σήμερα, κάνουμε ένα κρίσιμο βήμα για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα προϊόντα είναι ασφαλή στην Ευρώπη, παρέχοντας στους καταναλωτές περισσότερα δικαιώματα και στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών αγορών, περισσότερες ευθύνες. Και το σημαντικό, το κάνουμε με τρόπο που προστατεύει τις μικρές επιχειρήσεις, χωρίς να περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών”, αναφέρει η εισηγήτρια της έκθεσης Dita Charanzová (Τσεχία).

 

Χρονοδιάγραμμα

Μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει τη διαπραγματευτική του εντολή, μπορούν να ξεκινήσουν διοργανικές συνομιλίες μεταξύ του Κοινοβουλίου και των κρατών - μελών. Μόλις επιτευχθεί συμφωνία, θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από τη δημοσίευσή της και την έναρξη ισχύος της.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021