Πόλεμος ταλέντων: Το 1/3 των νέων αναζητά την επόμενη επαγγελματική «στέγη»

Έρευνες - Μελέτες

20 Μαΐου 2022

Ένα εκρηκτικό μίγμα για τον χώρο της εργασίας -και- στην Ελλάδα δημιουργεί αφενός ο εν εξελίξει «πόλεμος ταλέντων» και αφετέρου το φαινόμενο της αποκαλούμενης «Μεγάλης Παραίτησης», το κύμα που πυροδοτήθηκε μετά την έναρξη της πανδημίας. Πλέον, το 1/3 των νέων (28,4% της Gen Z και 28% των Millennials) αναζητά ενεργά την επόμενη επαγγελματική ευκαιρία.

Η «Μεγάλη Παραίτηση»: Το 28% των Ελλήνων προτιμά να παραμείνει χωρίς δουλειά παρά να είναι δυσαρεστημένοι στη θέση εργασίας τουςΤαυτόχρονα, το 74% των Ελλήνων δηλώνει ανοιχτό σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ευχαριστημένο από την εταιρεία που εργάζεται. Σύμφωνα με την έρευνα Workmonitor της Randstad, το θετικό στοιχείο είναι ότι το 62% των εργαζομένων δήλωσαν παραμένουν αφοσιωμένοι στην εταιρεία τους. Και, εφόσον οι εργοδότες ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, εκείνοι θα παραμείνουν στην υπάρχουσα θέση εργασίας τους.

Ωστόσο, το 47%, θεωρεί ότι μπορεί να βρει γρήγορα μια νέα επαγγελματική θέση, σε περίπτωση απώλειας της εργασίας του, γεγονός που πιστοποιεί την εμπιστοσύνη συνολικά στην τρέχουσα αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Workmonitor, μία αναδυόμενη τάση, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, συνδέει την προσωπική με την επαγγελματική ζωή: το 59% θέτει ως βασική προτεραιότητα την προσωπική του ζωή έναντι της επαγγελματικής. Μάλιστα, το 40% θα επέλεγε να μην εργαστεί καθόλου σε περίπτωση που οι οικονομικές του αποδοχές δεν αποτελούσαν τροχοπέδη για την προσωπική του διαβίωση (48% παγκοσμίως). 

Το 95% δήλωσε ότι η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι πολύ σημαντική τόσο στην τρέχουσα όσο και στη μελλοντική του απασχόληση. Το 46% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα απάντησε ότι θα προτιμούσε να παραιτηθεί από την εργασία του, αν αυτή τους εμπόδιζε να απολαύσουν τη ζωή τους.

«Καλύτερα άνεργος»
Την ίδια στιγμή, το 28% των εργαζομένων θα προτιμούσε να παραμείνει χωρίς εργασία παρά να είναι δυσαρεστημένο σε μια θέση εργασίας (έναντι 33% παγκοσμίως). Το 37% των Gen Z και το 34% των Millennials δηλώνουν πρόθυμοι να αποχωρήσουν σε περίπτωση που η εργασία τους επηρέαζε αρνητικά την προσωπική τους ζωή, ενώ το 39% της Gen Z και το 42% των Millennials έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους στο παρελθόν, λόγω απώλειας της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

Συνολικά, οι νεότερες γενιές δείχνουν σαφή προτίμηση στα ευέλικτα μοντέλα εργασίας, τη στιγμή που ένα σημαντικό μέρος νέων εργαζόμενων δεν έχει εργαστεί ποτέ από το γραφείο. Οι εργοδότες, από την πλευρά τους, φαίνεται να έχουν χαμηλή ανταπόκριση στις ανάγκες των ταλέντων. 

Προσέλκυση νέων ταλέντων
Καθώς η αγορά εργασίας βρίσκεται ήδη σε μία περίοδο αναδιαμόρφωσης, τα πορίσματα της έρευνας Workmonitor της Randstad υπογραμμίζουν ότι η επιστροφή στον χώρο εργασίας δεν θα είναι ποτέ ίδια. Παρόλα αυτά, τη στιγμή που οι επιχειρήσεις αδυνατούν να προσελκύσουν νέα ταλέντα παρατηρείται ότι οι εργοδότες δεν προσανατολίζονται αντίστοιχα προς την ικανοποίηση των αναγκών τους. 

Οι Έλληνες εργαζόμενοι δηλώνουν ως σημαντική προτεραιότητα το ευέλικτο ωράριο (85%) και την ευελιξία στον χώρο εργασίας (79%), εντούτοις μόνο το 35% των ερωτηθέντων αισθάνεται ότι έχει ευελιξία ως προς τον χώρο και μόνο το 44% ως προς τον χρόνο εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ευέλικτες πολιτικές στον χώρο εργασίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων καριέρας, αφού το 28% των ερωτηθέντων εργαζομένων δήλωσαν ότι θα αρνούνταν μια θέση εργασίας που δεν θα τους παρείχε ευελιξία στον τόπο εργασίας, ενώ το 34% δεν θα δεχόταν μια θέση εργασίας χωρίς ευελιξία στο ωράριο εργασίας τους.


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ