Το 60% των smartphones που πωλούνται στην Ευρώπη είναι 5G

Έρευνες - Μελέτες

14 Απριλίου 2022

Σε ανοδική πορεία βρίσκονται οι πωλήσεις 5G smartphones στην Ευρώπη, καθώς πλέον 6 στα 10 “έξυπνα” κινητά, που πωλούνται στην περιοχή, υποστηρίζουν την τεχνολογία 5G. Παρά την άνοδο των πωλήσεων 5G smartphones στην Ευρώπη, τα οποία αντιπροσώπευαν (4ο τρίμηνο 2021) το 60% των συνολικών πωλήσεων, η περιοχή υστερεί στην υιοθέτηση smartphones 5ης γενιάς τόσο έναντι της Βόρειας Αμερικής, όσο και της Κίνας.

 

Ωστόσο, οι πωλήσεις 5G smartphones στην Ευρώπη υστερούν ακόμη έναντι της Βόρειας Αμερικής και της ΚίναςΌπως δείχνουν τα πλέον πρόσφατα στοιχεία (Counterpoint Research, 4ο τρίμηνο του 2021), τα 5G smartphones αντιπροσωπεύουν το 73% των συνολικών πωλήσεων νέων “έξυπνων” κινητών στη Βόρεια Αμερική και το 79% στην Κίνα, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι και εντός της Ευρώπης υπάρχει μεγάλη “ψαλίδα” μεταξύ των χωρών στην υιοθέτηση 5G smartphones.  

 

Για παράδειγμα, στη βρετανική αγορά οι πωλήσεις 5G smartphones αντιπροσώπευαν το 83% των συνολικών πωλήσεων smartphones, που είναι και το υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως. Αντίθετα, σε ορισμένες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης το αντίστοιχο ποσοστό είναι κάτω από 40%.

 

Η υιοθέτηση των 5G smartphones προφανώς και συνδέεται με τον ρυθμό εγκατάστασης δικτύων 5ης γενιάς. Η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών δικτύων 5G είναι Non Standalone (NSA), που σημαίνει ότι εξακολουθούν να βασίζονται στο βασικό δίκτυο 4G LTE και επομένως δεν προσφέρουν τα πλήρη πλεονεκτήματα του 5G. Μέχρι στιγμής, μόνο τέσσερις πάροχοι σε τρεις χώρες έχουν αναπτύξει αυτόνομο 5G (SA).

 

Διείσδυση 5G

Από τα στοιχεία του GSMA Intelligence προκύπτει ότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών και συγκεκριμένα οι 34 στις 50, έχουν ήδη αναπτύξει δίκτυα 5G. Ταυτόχρονα, λίγο περισσότεροι από τους μισούς φορείς εκμετάλλευσης στην περιοχή, οι 92 από τους 173, έχουν ξεκινήσει την ανάπτυξη δίκτυα 5ης γενιάς.

 

Ωστόσο, εξετάζοντας την απορρόφηση 5G (σ.σ. μετριέται ως το ποσοστό των συνδέσεων 5G επί των συνολικών συνδέσεων), η Ευρώπη έχει κακή απόδοση, με μόλις 2,5% (το 4ο τρίμηνο του 2021). Αυτό τοποθετεί την Ευρώπη πολύ πίσω από τη Βόρεια Αμερική, την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ποσοστό της απορρόφησης στην Ευρώπη θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο, η Ευρώπη θα εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τις περιοχές του κόσμου που προαναφέρθηκαν.

 

Σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας Ookla, η υστέρηση της Ευρώπης συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το επενδυτικό περιβάλλον, δεδομένου ότι το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου παραμένει υψηλότερο από την απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου στην περιοχή. Όπως εκτιμούν, τα τεράστια κονδύλια που διατίθενται μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας, μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση της ανάπτυξης 5G στην Ευρώπη.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021