Περισσότερα από 130 εκατ. ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη μέχρι το 2035

Έρευνες - Μελέτες

04 Μαρτίου 2022

Ο ρυθμός της υιοθέτησης και χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ταχύς, με ένα στα πέντε οχήματα, που πωλήθηκαν στην Ευρώπη το 2021, να είναι ηλεκτρικό. Με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη, να αναμένεται να φτάσουν τα 130 εκατ. μέχρι το 2035, οι υποδομές γρήγορης και αξιόπιστης φόρτισης κρίνονται κρίσιμες.

 

Έκθεση EY: Η ηλεκτρική κινητικότητα απαιτεί ένα αποδοτικό δίκτυο φόρτισης, υποστηριζόμενο από ψηφιακές λύσεις“Απαιτείται ο μετασχηματισμός της χωρητικότητας δικτύου για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Ο ρόλος των διαχειριστών συστημάτων διανομής ενέργειας, θα είναι κρίσιμος για την επιτυχία της ηλεκτρικής κινητικότητας”, διαπιστώνει σχετική μελέτη της ΕΥ.

 

Η νέα έκθεση της EY και του ευρωπαϊκού οργανισμού Eurelectric (Can utilities turn EVs into a grid asset?) εξετάζει την αναμενόμενη αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων, από περίπου 5 εκατ. επιβατικά αυτοκίνητα, οχήματα ελαφράς και βαρέας χρήσης σήμερα, στα 130 εκατ. ηλεκτρικά οχήματα μέχρι το 2035.

 

Η έκθεση καταλήγει ότι οι διαχειριστές συστημάτων διανομής ενέργειας (distribution system operators - DSOs) θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία της ηλεκτρικής κινητικότητας και στην ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης, που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της.

 

Από αδυναμία σε πλεονέκτημα

Τα δίκτυα ενέργειας της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωπα με μία τεραστίων διαστάσεων πρόκληση, που πυροδοτείται από την αναμενόμενη έλευση 130 εκατ. ηλεκτρικών οχημάτων. Η έκθεση υπολογίζει ότι η προβλεπόμενη αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων θα απαιτήσει τουλάχιστον 65 εκατ. σημεία φόρτισης, από τα οποία, τα 9 εκατ. θα είναι δημόσια - από μόλις 374.000 σήμερα.

 

Η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα για τις ανάγκες της φόρτισης, επίσης, αναμένεται να αυξηθεί κατά 30% ανά έτος, προσθέτοντας πάνω από 200TWh μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Σύμφωνα, όμως, με την έκθεση, οποιαδήποτε αποσταθεροποίηση δε θα προκληθεί από αυτήν την αύξηση στη ζήτηση, αλλά από τα χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα, που θα φορτίζουν ταυτόχρονα.

 

Η ανάλυση της ΕΥ αποκαλύπτει ότι τα δίκτυα ενέργειας, τα οποία ήδη είναι επιβαρυμένα σε πολλές περιοχές, θα μπορούσαν να υπερφορτωθούν, εάν οι περίοδοι αιχμής για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων συμπίπτουν με τις περιόδους αιχμής γενικής κατανάλωσης.

 

Ανάλυση των έξι πιο συνηθισμένων περιπτώσεων φόρτισης - σε κατοικημένες αστικές και αγροτικές περιοχές, στον χώρο εργασίας, σε κόμβους διαχείρισης στόλων, νυκτερινή φόρτιση και φόρτιση στο δημόσιο οδικό δίκτυο - δείχνει ότι η ανώτατη επιβάρυνση θα αυξηθεί μεταξύ 21% και 90%.

 

Η πρόκληση της φόρτισης

Η έκθεση καταδεικνύει ότι η διαχειριζόμενη φόρτιση (managed charging) θα αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, βοηθώντας τους διαχειριστές συστημάτων διανομής ενέργειας να μετατρέψουν την πρόκληση της φόρτισης εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων από αδυναμία σε πλεονέκτημα. Η εισαγωγή έξυπνων δικτύων θα παρέχει στους διαχειριστές, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το πώς λειτουργούν τα δίκτυα, αλλά και τη δυνατότητα να αναλύουν τις σημερινές, καθώς και τις μελλοντικές ανάγκες.

 

Αυτά τα δεδομένα θα βοηθήσουν στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, είτε για ενίσχυση των δικτύων, είτε για ευέλικτες λύσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ηλεκτροκίνησης. Παράλληλα, η ενσωμάτωση ψηφιακών λύσεων θα επιτρέψει στους παρόχους να διαχειριστούν τη διαθέσιμη χωρητικότητα, τον χρόνο και τη διάρκεια της φόρτισης και να μετατοπίσουν τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε περιόδους, όπου η ενέργεια θα είναι επαρκής και με φθηνότερο κόστος προλαμβάνοντας, έτσι, οποιαδήποτε κατάρρευση του δικτύου εξαιτίας της επιπλέον πίεσης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ