€6 δισ. επενδύει η Ευρώπη στη διαστημική συνδεσιμότητα

Έρευνες - Μελέτες

18 Φεβρουαρίου 2022

Τον στόχο για μια πλήρως συνδεδεμένη ήπειρο προσπαθεί να υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεργοποιώντας κάθε δυνατό μέσο, μεταξύ αυτών και τη διαστημική συνδεσιμότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρώπη εγκαινιάζει δορυφορικό σύστημα συνδεσιμότητας, επενδύοντας €6 δισ. 

 

Η Ε.Ε. εγκαινιάζει δορυφορικό σύστημα συνδεσιμότητας με στόχο μια πιο ψηφιακή και ανθεκτική ΕυρώπηΗ συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα από το 2022 έως το 2027 ανέρχεται σε €2,4 δισ. σε τρέχουσες τιμές. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από διάφορες πηγές του δημόσιου τομέα (προϋπολογισμός της Ε.Ε., συνεισφορές των κρατών - μελών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος) και από επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

 

Η πρωτοβουλία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του διαστημικού οικοσυστήματος της Ε.Ε., καθώς η ανάπτυξη νέων υποδομών θα προσφέρει ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ύψους €17 δισ. - €24 δισ. Παράλληλα, θα δημιουργήσει πρόσθετες θέσεις εργασίας στη διαστημική βιομηχανία της Ε.Ε., με περαιτέρω θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις στην οικονομία.

 

“Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, η διαστημική συνδεσιμότητα αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανθεκτικότητα της Ε.Ε. Καθιστά δυνατή την οικονομική μας ισχύ, την ψηφιακή πρωτοπορία και την τεχνολογική μας κυριαρχία, την ανταγωνιστικότητά μας και την κοινωνική πρόοδο”, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Όπως εξηγεί, από την όλη επένδυση στη διαστημική συνδεσιμότητα θα επωφεληθούν και οι ίδιοι οι πολίτες χάρη στα τεχνολογικά πλεονεκτήματα, την αξιοπιστία και τις λειτουργικές επιδόσεις αυτών των υπηρεσιών δορυφορικών επικοινωνιών, που εξασφαλίζουν διαδικτυακές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την Ε.Ε.

  

Πλεονεκτήματα

Μέσω της επένδυσης στη διαστημική συνδεσιμότητα, η Ε.Ε. θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα αδιάκοπης πρόσβασης σε ασφαλείς και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών παγκοσμίως.

 

Παράλληλα, θα υποστηρίξει την προστασία κρίσιμων υποδομών, την επιτήρηση, εξωτερικές δράσεις, τη διαχείριση κρίσεων και εφαρμογές ζωτικής σημασίας για την οικονομία, την ασφάλεια και την άμυνα των κρατών - μελών. Θα επιτρέψει δε στον ιδιωτικό τομέα την παροχή εμπορικών υπηρεσιών, που διευκολύνουν την πρόσβαση σε προηγμένες, αξιόπιστες και ταχείες συνδέσεις για πολίτες και επιχειρήσεις, ακόμα και στις νεκρές ζώνες για τις επικοινωνίες.

 

Διαστημική κυκλοφορία

Η δεύτερη πρωτοβουλία της Ε.Ε. για το διάστημα αφορά τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας. “Με την εκθετική αύξηση του αριθμού των δορυφόρων σε τροχιά λόγω των νέων εξελίξεων σε σχέση με τους επαναχρησιμοποιήσιμους εκτοξευτές, τους μικρούς δορυφόρους και τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, η ανθεκτικότητα και η ασφάλεια των διαστημικών πόρων διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο”, αναφέρει η Επιτροπή.

 

Ως εκ τούτου, η διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας αποτελεί προτεραιότητα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής, προστατευμένη και βιώσιμη χρήση του διαστήματος για τις επόμενες γενιές.

 

Η προσέγγιση της Ε.Ε. επικεντρώνεται σε τέσσερα στοιχεία:

- Αξιολόγηση των μη στρατιωτικών και στρατιωτικών απαιτήσεων και επιπτώσεων της διαχείρισης της διαστημικής κυκλοφορίας για την Ε.Ε.

- Ενίσχυση της τεχνολογικής μας ικανότητας για την αναγνώριση και τον εντοπισμό διαστημικών σκαφών και διαστημικών υπολειμμάτων.

- Θέσπιση του κατάλληλου κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου.

- Σύναψη διεθνών συμπράξεων για τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας και τη συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021