Σε πρωτοφανή επίπεδα οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στην τεχνολογία και το 2022

Έρευνες - Μελέτες

14 Φεβρουαρίου 2022

Στα ραντάρ των επενδυτών θα παραμείνει και το 2022 ο κλάδος της τεχνολογίας, με τη στρατηγική στροφή σε νέα ψηφιακά, καινοτόμα και ανατρεπτικά επιχειρηματικά μοντέλα, να δίνει τον τόνο στο τοπίο των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Όπως και το 2021, έτσι και την τρέχουσα χρήση, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές με αντικείμενο εταιρείες του τομέα της τεχνολογίας θα βρεθούν σε πρωτοφανή επίπεδα.

 

Ο κλάδος της τεχνολογίας θα συνεχίσει να καταγράφει πρωτοφανή επίπεδα δραστηριότητας και αξίας συναλλαγών το 2022“Καθώς οι παραδοσιακοί κλάδοι αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα disruption και οι καινοτόμες τεχνολογίες γίνονται ευρέως διαθέσιμες με ταχύτατο ρυθμό, ο κλάδος της τεχνολογίας θα συνεχίσει να καταγράφει πρωτοφανή επίπεδα δραστηριότητας και αξίας συναλλαγών. Παράλληλα, οι εταιρείες όλων των κλάδων επιδιώκουν να αποκτήσουν κρίσιμη τεχνολογία ή ψηφιακές δυνατότητες”, διαπιστώνει έρευνα της PwC.

 

Σύμφωνα με την έκθεση "Global M&A Industry Trends Outlook 2022”, πρωτοφανής αύξηση παρατηρήθηκε στην αξία και τον όγκο των συναλλαγών, που αφορούσαν συγχωνεύσεις και εξαγορές το 2021. Το 2022 αναμένεται μια εξίσου δυναμική χρονιά, λόγω των ήδη προγραμματισμένων συναλλαγών, της διαθεσιμότητας κεφαλαίων, καθώς και της συνεχιζόμενης ζήτησης για επενδύσεις στους τομείς της πράσινης ενέργειας, των υποδομών, της ψηφιακής τεχνολογίας και των τροφίμων.

 

Ο ρόλος της τεχνολογίας είναι έντονος σε όλους τους επιμέρους κλάδους, που θα βρεθούν στο επίκεντρο συμφωνιών για συγχωνεύσεις και εξαγορές. Στις καταναλωτικές αγορές, οι προτιμήσεις των καταναλωτών θα συνεχίσουν να ενεργούν καταλυτικά στη δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων το 2022. Εταιρικά σχήματα και εταιρείες Private Equity αναδιαρθρώνουν τα χαρτοφυλάκια τους με στόχο  την αξιοποίηση τάσεων, όπως “η συνειδητή κατανάλωση”, που δημιουργούν ζήτηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες και εντελώς νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

 

Καθαρές τεχνολογίες

Στον τομέα της ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, τα κριτήρια ESG αποτελούν σημαντικό παράγοντα στη χάραξη στρατηγικής στον κλάδο. Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις θα αποκαταστήσουν την ισορροπία των χαρτοφυλακίων και θα διευκολύνουν τον  εντοπισμό  ευκαιριών για τη δημιουργία αξίας σε τομείς ανάπτυξης, όπως οι ΑΠΕ, η δέσμευση άνθρακα, η αποθήκευση σε μπαταρίες, το υδρογόνο, οι υποδομές μεταφοράς και άλλες καθαρές τεχνολογίες.

 

Στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ο ανταγωνισμός για την επίτευξη στρατηγικού πλεονεκτήματος στην αγορά εξακολουθεί να κινητοποιεί τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, με κυρίαρχες τις συναλλαγές που επικεντρώνονται στην τεχνολογία και την καινοτομία. Η συνεχιζόμενη προσπάθεια βελτιστοποίησης των χαρτοφυλακίων αναμένεται να οδηγήσει σε δραστηριότητα αποεπενδύσεων και ταυτόχρονα  στην υλοποίηση συναλλαγών βάσει δυνατοτήτων, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους.

 

Στον κλάδο υγείας, οι φαρμακευτικές εταιρείες επιδιώκουν να ενισχύσουν τα χαρτοφυλάκια τους, μέσω συναλλαγών, που παρέχουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, όπως το mRNA και οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες. Στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, οι πλατφόρμες εξειδικευμένης φροντίδας, η τηλε-υγεία, το healthtech και οι εταιρείες δεδομένων και ανάλυσης προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

 

Στη βιομηχανική παραγωγή και την αυτοκινητοβιομηχανία, οι στρατηγικές αναθεωρήσεις χαρτοφυλακίου και οι παράγοντες ESG δίνουν ώθηση στη δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων  και συγκεκριμένα σε συναλλαγές, που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τέτοιες συναλλαγές αφορούν σε ηλεκτρικά και αυτόνομα οχήματα, σε μπαταρίες και τεχνολογίες φόρτισης, παρασκευή πρόσθετων, υλικά επόμενης γενιάς και παραγωγή με μη-ορυκτούς ενεργειακούς πόρους.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021