Μόλις το 35% εταιρειών στην Ελλάδα διαθέτει λογισμικό για την έκδοση online τιμολόγιων

Έρευνες - Μελέτες

07 Δεκεμβρίου 2021

Αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητάς τους θεωρούν πλέον επιχειρήσεις και επαγγελματίες στην Ελλάδα την ψηφιοποίηση. Ωστόσο, τόσο οι εταιρείες, όσο και οι επαγγελματίες φαίνεται ότι έχουν δρόμο ακόμη να διανύσουν για την πλήρη ένταξη των ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινότητά τους.

 

Το 48% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δηλώνει από μέτρια έως αρκετά προβληματισμένο για την έκδοση online τιμολογίωνΣήμερα, το 75% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απαντά ότι θεωρεί την ψηφιοποίηση πολύ σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, υπάρχει και ένα σημαντικό μερίδιο εταιρειών και συγκεκριμένα μία στις τέσσερις, που δηλώνει συγκρατημένο σχετικά με τη σημασία της ψηφιοποίησης στην επαγγελματική του δραστηριότητα.

 

Έρευνα που πραγματοποίησε η Prosvasis, σε συνεργασία με τη Focus Bari, αποκαλύπτει ότι η online διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών, η ηλεκτρονική διασύνδεση με τον λογιστή και η αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών θεωρούνται από τις εταιρείες ως απαραίτητες διαδικασίες, κατά 87%, 80% και 79% αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, το 70% θεωρεί την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολόγιων και την αυτόματη ενημέρωση των βιβλίων της ΑΑΔΕ, σημαντικά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εργασίας τους.

 

Παρά τη διαπίστωση αυτή και παρά το γεγονός ότι από την 1η Νοεμβρίου είναι πλέον υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών, μόνο το 35% των εταιρειών στην Ελλάδα διαθέτει ειδικό λογισμικό για την έκδοση online τιμολογίων. Μάλιστα, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (το 48%) εμφανίζονται από μέτρια έως αρκετά προβληματισμένες για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Πάντως, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 52% απαντά ότι δεν προβληματίζεται ιδιαίτερα για το θέμα αυτό.

 

Προβληματισμός

Σύμφωνα με την έρευνα, πιο διστακτικοί απέναντι στον ψηφιακό μετασχηματισμό παραμένουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και όσοι απασχολούνται σε συνεργεία, μεταφορές, καταλύματα, επισκευές και αγροτικές δραστηριότητες. Η παρακολούθηση των καθημερινών εργασιών και της πορείας της επιχείρησης αποτελούν τους βασικούς προβληματισμούς, όσον αφορά τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

 

Ένα ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας αφορά το ποιος πρέπει να έχει την ευθύνη για την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού, που συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στη συγκεκριμένη ερώτηση, το 64% των επιχειρήσεων δηλώνει αποκλειστικά υπεύθυνο για την επιλογή εφαρμογών, που υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό της καθημερινής τους λειτουργίας.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, μόνο το 36% απαντά ότι η επιλογή του λογισμικού πρέπει να γίνεται από τον λογιστή.

 

Η έρευνα

Στόχος της έρευνας ήταν η χαρτογράφηση των αναγκών και των πεποιθήσεων που έχουν οι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις, αναφορικά με τη σημαντικότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού της καθημερινής τους λειτουργίας. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 300 υπεύθυνοι ή συνυπεύθυνοι σε ό, τι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών των επιχειρήσεων. Το 73% των ερωτηθέντων έχει έδρα στην Αττική και το 27% στη Θεσσαλονίκη, ενώ κατά 39% πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις και κατά 61% για μικρές επιχειρήσεις.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ