25η η Ελλάδα στην Ε.Ε. στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από επιχειρήσεις

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

02 Νοεμβρίου 2021

Σημαντική υστέρηση στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών εξακολουθούν να έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, ιδίως οι πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες, αν και η πανδημία επιτάχυνε τα ψηφιακά αντανακλαστικά τους. Εντούτοις η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στον επιχειρηματικό κόσμο παραμένει αδύναμη συγκρινόμενη με τις επιδόσεις των κρατών - μελών της Ε.Ε.

 

Με αργούς ρυθμούς μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις στην ΕλλάδαΗ Ελλάδα τερματίζει μόλις στην τρίτη θέση από το τέλος, στην 25η, ανάμεσα στα 27 ευρωπαϊκά κράτη στον Δείκτη Ψηφιακής Έντασης των επιχειρήσεων (Digital Intensity Index-DII 2021). Οι περισσότερες ελληνικές εταιρείες και συγκεκριμένα το 60% εμφανίζουν πολύ χαμηλό DII, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλό ποσοστό εταιρικών επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες.

 

Η χώρα μας ξεπερνά στον Δείκτη Ψηφιακής Έντασης των επιχειρήσεων μόνο τη Λετονία (57%) και την Ουγγαρία (53%), που είναι οι δύο χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις. Αδύναμες, αν και καλύτερες από αυτές της Ελλάδας, είναι και οι επιδόσεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (και οι δύο 66%).

 

Η Ευρώπη, ως σύνολο, κάθε άλλο παρά μπορεί να επαίρεται για τον βαθμό υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις της περιοχής. Το 2020, μόνο το 1% των επιχειρήσεων της Ε.Ε. με τουλάχιστον 10 απασχολούμενους έφθασε σε πολύ υψηλό επίπεδο ψηφιακής έντασης, ενώ το 14% έφτασε σε υψηλό επίπεδο. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων κατέγραψε χαμηλά (46%) ή πολύ χαμηλά (39%) επίπεδα το 2020.

  

Ψηφιακή ένταση

Ο DII μετρά τη χρήση διαφορετικών ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις και η βαθμολογία του (0-12) καθορίζεται από το πόσες από τις 12 επιλεγμένες ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο μεγαλύτερη είναι η ψηφιακή ένταση της επιχείρησης, που κυμαίνεται από πολύ χαμηλή έως πολύ υψηλή.

 

Σε σύγκριση με το 2018, ο Δείκτης Ψηφιακής Έντασης παρουσιάζει βελτίωση σε επίπεδο Ε.Ε., με αυξήσεις τόσο στο επίπεδο της πολύ υψηλής ψηφιακής έντασης (+5 ποσοστιαίες μονάδες), όσο και στο υψηλό επίπεδο (+0,4). Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 9% των μεγάλων επιχειρήσεων της Ε.Ε. είχαν πολύ υψηλό DII και το 42% υψηλό επίπεδο, ενώ μόνο το 2% των μεσαίων επιχειρήσεων κατέγραψε πολύ υψηλής έντασης επίπεδο και το ¼ υψηλό DII.

 

Στο μεταξύ, μόνο το 0,4% των μικρών επιχειρήσεων έφτασε σε πολύ υψηλή ψηφιακή ένταση, με μόνο το 12% να σημειώνει υψηλό DII. Στο μεταξύ, σχεδόν οι μισές μεσαίες (47%) και μικρές (46%) επιχειρήσεις παρουσίασαν χαμηλό επίπεδο ψηφιακής έντασης.

  

Φιλανδία και Δανία

Η Φινλανδία και η Δανία (και οι δύο με 5%) και το Βέλγιο (3%) ήταν οι χώρες της Ε.Ε. με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιχειρήσεων υψηλής ψηφιοποίησης, ενώ στις υπόλοιπες μόλις το 2% των εταιρειών είχαν υψηλό επίπεδο DII.

 

Σύμφωνα με έναν από τους στόχους του οράματος της Ε.Ε. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τουλάχιστον το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Ε.Ε. θα πρέπει να φτάσει σε ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης έως το 2030. Το βασικό επίπεδο συνεπάγεται τη χρήση τουλάχιστον τεσσάρων τεχνολογιών και περιλαμβάνει επιχειρήσεις με χαμηλή, υψηλή και πολύ υψηλή DII.

 

Το 2020, τρεις στις πέντε ΜμΕ (60%) στην Ε.Ε. έφτασαν τουλάχιστον σε ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης, έναντι 89% των μεγάλων επιχειρήσεων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021