Έξι στους δέκα Έλληνες θεωρούν ότι η ψηφιακή οικονομία μπορεί να υποστηρίξει την έξοδο από την κρίση

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

18 Φεβρουαρίου 2015

Ένα σημαντικό “παράθυρο” για έξοδο της Ε.Ε. από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση βλέπουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στην ψηφιακή οικονομία και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Σε μια εποχή που η Ευρώπη επανακαθορίζει τον αναπτυξιακό της προσανατολισμό, οι ίδιοι οι πολίτες θεωρούν την ψηφιακή οικονομία, που στηρίζεται στο υπερταχύτατο Διαδίκτυο και τη μετατροπή των εφευρέσεων σε προϊόντα, ως δύο από τις βασικές πρωτοβουλίες, που πρέπει να αναληφθούν.

Ψηφιακή οικονομία, υπερταχύτατο Ίντερνετ και R&D αντίδοτο στην κρίση, υποστηρίζουν οι ΕυρωπαίοιΣύμφωνα με τη νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, στη χώρα μας, οι προσδοκίες για έξοδο της Ε.Ε. από την παρούσα οικονομική κατάσταση, με “όχημα” την ψηφιακή οικονομία, είναι ελαφρά υψηλότερες από το μέσο Κοινοτικό όρο (ΕΕ28). Συγκεκριμένα, επτά στους δέκα Έλληνες πολίτες (ποσοστό 71%) θεωρούν ότι η αύξηση της στήριξης στις πολιτικές έρευνας και ανάπτυξης και η μετατροπή των εφευρέσεων σε προϊόντα αποτελούν βασικές πρωτοβουλίες, που πρέπει να αναληφθούν για την επίτευξη ανάπτυξης. Το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 70%.

Επιπλέον, το 62% των Ελλήνων θεωρεί ότι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής οικονομίας, με ενίσχυση των ευρωπαϊκών υποδομών για ένα υπερταχύτατο Ίντερνετ εντός της Ε.Ε., συνιστά μια σημαντική πρωτοβουλία, προκειμένου να βγει η Ε.Ε. από την κρίση και να προετοιμαστεί για την επόμενη δεκαετία. Ο αντίστοιχος μέσος Κοινοτικός όρος είναι χαμηλότερος και βρίσκεται στο 57%.

Επιπλέον, το 81% των Ελλήνων και το 74% - κατά μέσο όρο στην Ε.Ε. - υποστηρίζει ότι πρέπει να υποστηριχθεί η βιομηχανική βάση της Ε.Ε., ώστε να είναι πιο ανταγωνιστική, προωθώντας την επιχειρηματικότητα και αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες.

Άλλες πρωτοβουλίες
Σε σημαντικό ποσοστό, οι Ευρωπαίοι θεωρούν, επίσης, προαπαιτούμενα για την έξοδο από την κρίση τη βελτίωση της ποιότητας και ελκυστικότητας του συστήματος ανώτερης εκπαίδευσης. Το σχετικό ποσοστό όσων υπερασπίζονται αυτή την άποψη φθάνει στο 84%, ενώ για την Ε.Ε. είναι στο 75%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, ως άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξοδο από την κρίση, αναδεικνύονται η παροχή βοήθειας προς τους φτωχούς και τους κοινωνικά αποκλεισμένους, αλλά και ο εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας.

Γενική εικόνα
Η έρευνα του νέου Ευρωβαρόμετρου και η σχετική ανάλυση για την Ελλάδα (σσ πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2014) υπογραμμίζει την αρνητική εικόνα, που έχουν οι Έλληνες πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα σε ποσοστό 60% - το μεγαλύτερο μεταξύ των κρατών - μελών.

Ωστόσο, καταγράφεται μείωση του αρνητικού ποσοστού, κατά περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες από το Νοέμβριο του 2013. Σημαντική δε μερίδα της Ελληνικής κοινής γνώμης εκφράζεται ουδέτερα για την εικόνα της ΕΕ (ποσοστό 32%).

Παράλληλα, ενώ γενικότερα οι Έλληνες δυσκολεύονται να προσδώσουν μια θετική διάσταση στην Ένωση αναφορικά με τα οικονομικά, καθώς την θεωρούν υπεύθυνη για την λιτότητα που πλήττει την Ευρώπη (σε ποσοστό 78%, το δεύτερο υψηλότερο αρνητικό ποσοστό που καταγράφει η έρευνα), παρατηρείται βελτίωση της αρνητικής εικόνας, καθώς τα αρνητικά ποσοστά καταγράφουν μείωση συγκριτικά με αυτά του Νοεμβρίου 2013.

Η βελτίωση της εικόνας ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες ταυτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και με θετικές έννοιες/πρακτικές, όπως αυτής της ελευθερίας να ταξιδεύουμε, να σπουδάζουμε και να εργαζόμαστε οπουδήποτε στην Ένωση επιθυμούμε (48%), του ευρώ ως κοινό νόμισμα (47%, το 5ο υψηλότερο ποσοστό που καταγράφει η έρευνα), του ισχυρού λόγου που έχει η Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο (27%), καθώς και της πολιτιστικής πολυμορφίας που τη χαρακτηρίζει (25%).

Επίσης, η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες συνδέουν το μέλλον τους με τη συλλογική προσπάθεια και τις πρωτοβουλίες της Ένωσης για έξοδο από την παρούσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, αλλά και για την επόμενη δεκαετία στον ίδιο και ακόμη μεγαλύτερο βαθμό με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Έτσι, ο καταλογισμός ευθυνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λιτότητα που πλήττει την Ευρώπη και την Ελλάδα, συνυπάρχει με την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ικανοποιητική δύναμη και εργαλεία για να υπερασπιστεί τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020