Η πανδημία περιέπλεξε το θέμα της κυβερνοασφάλειας για τις επιχειρήσεις

Έρευνες - Μελέτες

20 Οκτωβρίου 2021

Η προστασία ολοένα και πιο περίπλοκων περιβαλλόντων ανήλθε στη δεύτερη θέση μεταξύ των κορυφαίων προκλήσεων, που κλήθηκαν οι υπεύθυνοι IT να διαχειριστούν για τις επιχειρήσεις τους κατά τη διάρκεια του 2021. Τη φετινή χρονιά αυξήθηκε η σημασία της συγκεκριμένης απειλής, καθώς το 2020 είχε βρεθεί στην τρίτη θέση, ενώ το 2018 στην έκτη.

 

Τα σύνθετα περιβάλλοντα αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο ζήτημα ασφάλειας για τις επιχειρήσεις“Με την ψηφιοποίηση, την τηλεργασία και την αύξηση της χρήσης του cloud, η αυξανόμενη περιπλοκότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα τους να εντοπίζουν τις απειλές και να προβαίνουν σε αντιμετώπιση τους”, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Kaspersky “IT Security Economics”.

 

Κατά τη διάρκεια του 2020, η απαγόρευση κυκλοφορίας και η απομακρυσμένη εργασία αύξησαν τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με μελέτη της McKinsey & Company, οι εταιρείες έχουν επιταχύνει την ψηφιοποίηση του συνόλου των αλληλεπιδράσεων τους με πελάτες και προμηθευτές, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκαν και τα ψηφιακά προϊόντα στα χαρτοφυλάκια τους. Αυτό απαίτησε μαζική υιοθέτηση νέων λειτουργιών και προσαρμογές στην υποδομή IT.

 

Οι επιχειρήσεις έπρεπε να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων αυτών των καινοτομιών, οι οποίες αποτέλεσαν πραγματική πρόκληση σχεδόν για τις μισές από αυτές (44%). Μόνο η προστασία δεδομένων προκάλεσε μεγαλύτερο προβληματισμό - ανησυχία που παραμένει στην πρώτη θέση εδώ και αρκετά χρόνια.

 

Το κόστος διασφάλισης περίπλοκων υπολογιστικών περιβαλλόντων αποδείχθηκε ακόμη πιο κρίσιμο από τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές ασφάλειας, οι οποίες παρέμειναν στη δεύτερη θέση τα τελευταία δύο χρόνια.

 

Ο ρόλος του cloud  

Η υιοθέτηση του cloud έχει, επίσης, συμβάλει στη μεγέθυνση της πολυπλοκότητας της υποδομής IT. Σύμφωνα με τη μελέτη της Kaspersky, την περίοδο 2020-2021, η χρήση όλων των τύπων cloud, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και ιδιωτικών, αυξήθηκε στο 88%, έναντι μόλις 72% το 2019.

 

Επιπλέον, η υποδομή εικονικής επιφάνειας εργασίας (VDI), η οποία θα έπρεπε να έχει βοηθήσει τις εταιρείες να οργανώσουν την απομακρυσμένη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις της επιχείρησης για ασφαλή εργασία από το σπίτι, αυξήθηκε από 82% σε 86%.

 

“Το πρόβλημα με τις πολύπλοκες υποδομές δεν είναι μόνο ότι είναι δύσκολο να αναπτυχθούν εργαλεία ασφαλείας. Μια πολύπλοκη υπολογιστική υποδομή καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό των ιχνών μιας επίθεσης και την έγκαιρη απόκριση, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές επιπτώσεις”, αναφέρει η Kaspersky.

 

Αυξημένες επενδύσεις

Στην πραγματικότητα, η ανεπαρκής επίβλεψη της υποδομής αποτελεί την πιο κοινή πρόκληση (41%) που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί, όταν έρχονται αντιμέτωποι με πολύπλοκες απειλές. Πάντως, το ζήτημα των περίπλοκων υπολογιστικών υποδομών ενθαρρύνει την πραγματοποίηση επενδύσεων.

 

Σχεδόν οι μισές (47%) από τις επιχειρήσεις ανέφεραν την αυξημένη πολυπλοκότητα της υποδομής IT ως τον κύριο λόγο αύξησης του προϋπολογισμού για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (έναντι 43% το 2020).

 

“Η ψηφιακή ασφάλεια των εταιρειών δεν περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση των συνεχώς εξελισσόμενων απειλών. Μια ετερογενής και μεταβαλλόμενη εταιρική υποδομή IT θέτει υψηλά τον πήχη για τις υπηρεσίες ψηφιακής ασφαλείας. Αυτό συμβαίνει διότι, από τη μία πλευρά, μια σύνθετη υποδομή περιπλέκει την ίδια τη διαδικασία προστασίας, ενώ από την άλλη οι συνέπειες μιας επιτυχημένης επίθεσης μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν”, τονίζει η έρευνα της Kaspersky.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021