Τα έσοδα από τις υπηρεσίες 5G θα φτάσουν τα $73 δισ. το 2021

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

15 Οκτωβρίου 2021

Μια ευρύχωρη δεξαμενή άντλησης εσόδων δημιουργεί για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και τους φορείς εκμετάλλευσης η τεχνολογία του 5G. Το 2021, τα έσοδα από υπηρεσίες 5G, σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμένεται να ανέλθουν σε $73 δισ., αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 8,5% των συνολικών εσόδων των παρόχων.

Juniper Research: Στα $600 δισ. τα έσοδα από υπηρεσίες 5G το 2026 - Οι πάροχοι εκμετάλλευσης πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλαΗ πρόβλεψη των εσόδων από υπηρεσίες 5G για το τρέχον έτος υπερβαίνει κατά πολύ τα έσοδα των $20 δισ., που παρήγαγε η τεχνολογία κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς το 2020 - οπότε το 5G βρισκόταν ουσιαστικά στην εκκίνησή του. Ουσιαστικά, μεταξύ 2020 και 2021, τα έσοδα από υπηρεσίες 5G αναμένεται να εκτοξευθούν κατά 250%.

Οι προβλέψεις της εταιρείες Juniper Research για την πορεία της αγοράς του 5G είναι κάτι παραπάνω από θετικές, καθώς σε μία πενταετία, το 2026, αναμένεται ότι η νέα τεχνολογία κινητών δικτύων θα παράγει έσοδα της τάξης των $600 δισ. Ωστόσο, όπως προειδοποιούν οι αναλυτές, αυτή η ροή εσόδων δεν είναι αυτονόητα εξασφαλισμένη και οι πάροχοι οφείλουν να δουλέψουν συστηματικά, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουν τα οφέλη της τεχνολογίας 5G. 

Δεδομένων των υψηλών απαιτήσεων, που έχουν οι διάφορες περιπτώσεις χρήσης του 5G, όπως είναι - για παράδειγμα - οι υπηρεσίες mobile παιχνιδιών εικονικής, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας, η κατάλληλη προετοιμασία θα είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς αναμένεται πραγματική έκρηξη στη χρήση δεδομένων.

Έκρηξη της κίνησης
Η εταιρεία προβλέπει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις για την ικανοποίηση των απαιτήσεων δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, που προκύπτουν από δίκτυα 5G. Έως το 2026, αναμένεται αύξηση της κίνησης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, που δημιουργείται από συνδέσεις 5G, σε 1,5 δισεκατομμύρια Petabytes παγκοσμίως.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, η κίνηση αυτή αντιστοιχεί σε 214 εκατ. ώρες 4K video streaming. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι νέες περιπτώσεις χρήσης δεδομένων, που θα δημιουργήσει το 5G, θα προκαλέσουν συνολική αύξηση της κυκλοφορίας δεδομένων κινητής τηλεφωνίας κατά 270% σε διάστημα πέντε ετών. 

Μάλιστα, ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των δεδομένων 5G θα παράγεται από ευρυζωνικές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. Για να υποστηρίξουν αυτήν την κυριολεκτική έκρηξη της χρήσης δεδομένων, η Juniper συνιστά στους φορείς εκμετάλλευσης να αυξήσουν την εικονικοποίηση και την ενορχήστρωση δικτύου. Παράλληλα, οι αναλυτές προτρέπουν τους παρόχους να επιταχύνουν την ανάπτυξη υποδομών οπτικών ινών, που μπορούν να χειριστούν υψηλή παραγωγή δεδομένων, για να μειώσουν την απειλή κυκλοφοριακής συμφόρησης σε 5G κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες. 

“Η απόδοση είναι το κλειδί για την παροχή μιας υπηρεσίας, που και ικανοποιεί τη ζήτηση των συνδρομητών 5G και επιτρέπει στους παρόχους να μεγιστοποιήσουν πλήρως τα έσοδα από υπηρεσίες 5G”, αναφέρουν οι αναλυτές της Juniper.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021