Το 86% των CEOs βλέπει την ανάπτυξη να έρχεται από τις επενδύσεις στην τεχνολογία

Έρευνες - Μελέτες

08 Οκτωβρίου 2021

Το ψηφιακό πλεονέκτημα των εταιρειών τους, προσπαθούν να ενισχύσουν τα διοικητικά στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων ως απάντηση στα νέα δεδομένα, που δημιουργεί η πανδημία. Σε αυτήν την προσπάθεια, η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και στις ψηφιακές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού θεωρούνται κομβικά ζητήματα.

Το 70% των CEOs κρίνει σημαντική τη σύναψη νέων συνεργασιών, ώστε να διατηρηθεί ο ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμούΔεν είναι τυχαίο ότι το 68% των CEOs στην Ελλάδα απαντά ότι η επένδυση στις νέες τεχνολογίες είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη και την αύξηση της απόδοσης της επιχείρησης. Το υπόλοιπο 32% των στελεχών στην Ελλάδα εκτιμά ότι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της επιχείρησης στη σημερινή συγκυρία.

Στο μεταξύ, ένα εντυπωσιακό ποσοστό 90% των CEOs στην Ελλάδα (75% παγκοσμίως) απαντά ότι “διαθέτει μια επιθετική στρατηγική ψηφιακών επενδύσεων, που αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι είναι οι πρωτοπόροι της αγοράς ή ότι ακολουθούν ταχύτατα”.

Ενδεικτικό της ψηφιακής εγρήγορσης των στελεχών στην Ελλάδα είναι ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό 82% (78% παγκοσμίως) δηλώνει: “πρέπει να στρέψουμε ταχύτερα τις επενδύσεις σε ψηφιακές ευκαιρίες και να εκποιήσουμε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να καταστούν ψηφιακά παρωχημένες”.

Η ισχύς εν τη συνεργασία
Στο μεταξύ, το 70% των Ελλήνων CEOs (74% παγκοσμίως) κρίνει σημαντική τη σύναψη νέων συνεργασιών, προκειμένου να διατηρηθεί ο ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού. Έτερο “όπλο”, με το οποίο απαντούν οι CEOs στην Ελλάδα στην ψηφιακή πρόκληση είναι ένα πιο ευέλικτο μέλλον για την εργασία. 

Το 46% των Ελλήνων CEOs (και το 37% παγκοσμίως) δηλώνει ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων θα εργάζεται εξ αποστάσεως δύο ημέρες την εβδομάδα και το 56% (το 51% παγκοσμίως) αναζητά επενδύσεις σε κοινούς χώρους γραφείων.

Πάντως, στην Ελλάδα, οι CEOs σε ποσοστό μόλις 34%, υποστηρίζουν την αύξηση επενδύσεων στις διαδικασίες εντοπισμού των ανατροπών και της καινοτομίας. Αντίθετα, παγκοσμίως, το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο και φτάνει το 67%.

Ψηφιακές δυνατότητες
Συνολικά, οι Έλληνες CEOs αντιμετωπίζουν με αυξημένη αισιοδοξία την επόμενη ημέρα της πανδημίας, σύμφωνα με την έρευνα KPMG 2021 CEO Outlook. Χαρακτηριστικά, το 76% των Ελλήνων CEOs (και το 60% παγκοσμίως) εκφράζει βεβαιότητα για την προοπτική ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Προ της πανδημίας, αυτήν τη βεβαιότητα εξέφραζε το 58%. 

Επιπλέον, οι Έλληνες CEOs παρουσιάζουν αυξημένη βεβαιότητα για την προοπτική ανάπτυξης της χώρας τους με ποσοστό 82% σε σύγκριση με τα προ της πανδημίας επίπεδα (66%).

Το 80% των Ελλήνων CEOs δηλώνει αισιοδοξία για την προοπτική ανάπτυξης της δικής τους εταιρείας με τις Εξαγορές & Συγχωνεύσεις να είναι κρίσιμες για την στήριξη της ανάπτυξης και την απόκτηση ψηφιακών δυνατοτήτων. Το 84% των Ελλήνων CEOs (και το 87% παγκοσμίως) επιδιώκει να συνάψει συμφωνίες τα επόμενα 3 χρόνια.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021