Έχει αγκαλιάσει η τεχνολογία τη διαφορετικότητα; Όχι πλήρως ακόμη

Έρευνες - Μελέτες

23 Σεπτεμβρίου 2021

Στερεότυπα, τα οποία δεν συνάδουν με έναν κλάδο που ακουμπά κάθε άνθρωπο, κάθε επιχείρηση, κάθε κράτος στον κόσμο, συνεχίζει να αναπαράγει ο κλάδος της τεχνολογίας. Οι απαντήσεις, που δίνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι για το πώς φαντάζονται την τεχνολογία, αποκαλύπτουν ότι ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για αλλαγή με βασικότερη πρόκληση να αλλάξουν τα εδραιωμένα στερεότυπα, ώστε όλοι οι πολίτες να δουν τον εαυτό τους ενταγμένο στην τεχνολογική επανάσταση.

Αν η τεχνολογία ήταν άτομο, θα ήταν νεαρό, λευκό, μεσαίας τάξης και μοντέρνο, απαντούν οι πολίτες

Ακόμη και σήμερα, λοιπόν, όταν οι άνθρωποι καλούνται να περιγράψουν την τεχνολογία ως φυσικό πρόσωπο, οι περισσότεροι απαντούν ότι το άτομο αυτό θα ήταν νεαρό, λευκό, μεσαίας τάξης και “μοντέρνο”. Αυτό δείχνει νέα επιστημονική έρευνα, που διενεργήθηκε από την Opinium σε 7.000 άτομα από εννέα χώρες, επανέλαβε αρχική έρευνα #ChangeTheFace, η οποία είχε γίνει το 2019.

Πρακτικά υπήρξε πολύ μικρή αλλαγή στα χαρακτηριστικά, που αποδίδουν οι άνθρωποι στην τεχνολογία, από την πρώτη έρευνα το 2019, γεγονός το οποίο υπογραμμίζει την ανάγκη ουσιαστικών αλλαγών στον κλάδο.

Ξεπερνάει η τεχνολογία τα στερεότυπα;
Άτομα από εθνοτικές μειονότητες αισθάνθηκαν να εκπροσωπούνται σημαντικά λιγότερο σε διαφημίσεις τεχνολογίας απ’ ό,τι πριν από δύο χρόνια: μόνο το 44% αισθάνεται ότι εκπροσωπείται το 2021 σε σύγκριση με 68% το 2019.

Οι μισοί (49%) από τους ερωτηθέντες, που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η σύγχρονη διαφήμιση τεχνολογίας δεν φαίνεται να είναι αντιπροσωπευτική των ανθρώπων, που τη χρησιμοποίησαν. Μάλιστα, μόνο το ένα τρίτο (32%) θεώρησε ότι οι διαφημίσεις τεχνολογίας απευθύνονται σε αυτούς, αν και αυτό έχει βελτιωθεί από 22% για το 2019.

Στο μεταξύ, πάντως, οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες αισθάνονται πλέον περισσότερο εκπροσωπημένες στις διαφημίσεις τεχνολογίας: 38% των ερωτηθέντων ηλικίας 55-64 ετών το 2021 έναντι 31% για το 2019. Αυτή η αίσθηση είναι πιο έντονη ειδικά για τη ζωντανή τηλεόραση και τη ροή ταινιών, καθώς η καθιερωμένη τεχνολογία έχει καταστεί σύνηθες μέρος της ζωής τους. 

Τεχνολογία γένους θηλυκού
Ένα από τα πιο συνηθισμένα στερεότυπα του κλάδου επιχειρεί να σπάει η Συμμαχία #ChangeTheFace, την οποία δημιούργησαν κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες, για να αυξήσουν την ένταξη περισσότερων γυναικών στον τεχνολογικό κλάδο. Περισσότερες από 12 κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες και φορείς τεχνολογίας συμφώνησαν να συνεργαστούν για να αυξήσουν την διαφορετικότητα και την ισότητα στον κλάδο της τεχνολογίας στο πλαίσιο της Συμμαχίας #ChangeTheFace.

Η Συμμαχία δημιουργήθηκε από τις Deloitte, Digital Boost, Ericsson, Expedia Group, Facebook, Founders4Schools, Girl Effect, IBM, Nokia, PwC, Samsung, UN Women και Vodafone.

Με αφετηρία τη Vodafone τον Μάρτιο του 2020, η πρωτοβουλία # ChangeTheFace απεύθυνε κάλεσμα στους ηγέτες της τεχνολογίας να αυξήσουν την διαφορετικότητα και την ισότητα στον κλάδο της τεχνολογίας, δημιουργώντας μια θετική κοινότητα ατόμων και οργανώσεων, που μπορούν να δώσουν το έναυσμα για την προώθηση θετικών αλλαγών. Εναρμονιζόμενοι με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNSDG) 10, πάνω από 300 εταιρείες και ιδιώτες δεσμεύτηκαν να καταστήσουν τον τεχνολογικό κλάδο πιο περιεκτικό.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021