Η Ελλάδα χτίζει το προφίλ της ως πόλος έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

26 Αυγούστου 2021

Tη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών, που αποτελούν πόλο έλξης για τους ψηφιακούς νομάδες, επιχειρεί να βελτιώσει η Ελλάδα, εισάγοντας τον θεσμό της βίζας για τους digital nomads. Με την Αθήνα να βρίσκεται σήμερα κάπου στο μέσον της παγκόσμιας κατάταξης ως προς τη δυνατότητα προσέλκυσης ψηφιακών νομάδων, η Ελλάδα θέτει σε πιο στέρεες θεσμικές βάσεις το θέμα, ώστε να ανελιχθεί περαιτέρω στη διεθνή κατάταξη.

Ειδική βίζα διάρκειας 1 έτους, με δυνατότητα επέκτασης στα 2 χρόνια και δυνατότητα ανανέωσης, προβλέπει νέο νομοσχέδιο για τους digital nomadsΑυτό επιχειρεί να κάνει με το νομοσχέδιο “Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας”. Μεταξύ άλλων, το νέο νομοσχέδιο των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη εισάγει ρυθμίσεις για την προσέλκυση digital nomads στην Ελλάδα, αποσαφηνίζοντας το καθεστώς χορήγησης της ειδικής βίζας.

 

Πρακτικά προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών (αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς), οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση ΤΠΕ για εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας για χρονική περίοδο έως 12 μήνες. Η εθνική θεώρηση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον προσκομίσει με αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλει με email ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική Αρχή το σχετικό αίτημα.

 

Μάλιστα, το νομοσχέδιο θέτει ένα “σφιχτό” χρονοδιάγραμμα στις προξενικές Αρχές για εξέταση του σχετικού αιτήματος, καθώς υποχρεούνται να απαντήσουν εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Επίσης, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χορήγησης της θεώρησης με διαδικασίες “one stop shop”.

 

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει την πρόθεσή του να μείνει στη χώρα με την εθνική θεώρηση εισόδου για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως. Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα.

 

Επίσης, ο ενδιαφερόμενος να λάβει την ειδική βίζα, πρέπει να προσκομίσει σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της ελληνικής επικράτειας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης εθνικής θεώρησης.

 

Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα ισχύος της χορηγούμενης θεώρησης, σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με περισσότερους του ενός εργοδότες, που είναι εγκατεστημένοι εκτός ελληνικής επικράτειας.

 

Επίσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στοιχεία για την ιδιότητα του στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας.

 

Επαρκείς πόρους

Ένα σημείο, στο οποίο δίνεται μεγάλη βαρύτητα για τη χορήγηση της βίζας στους digital nomads, είναι η δυνατότητα των υποψηφίων να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνουν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

 

Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα €3.500 μηνιαίως και αποδεικνύεται από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή από τραπεζικό λογαριασμό. Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας.

 

Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των επαρκών πόρων μπορεί να ανακαθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση.

 

Προβλέψεις για την οικογένεια

Οι ψηφιακοί νομάδες μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική θεώρηση που λήγει ταυτόχρονα με τη θεώρηση του συντηρούντος. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος και τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.

 

Επίσης, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η διάρκεια παραμονής των ψηφιακών νομάδων μπορεί να παραταθεί στα δύο χρόνια, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύος της εθνικής θεώρησης. Η άδεια αυτή δεν παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας οιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα, τόσο για τον συντηρούντα, όσο και για τον/την σύζυγό ή σύντροφό του και τα μέλη της οικογένειας του. Μπορεί δε να ανανεώνεται ανά διετία, κάθε φορά, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της φύσης της εργασίας.

 

Η αίτηση του συντηρούντος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής συνοδεύεται από παράβολο €1.000, ενώ τα μέλη της οικογένειας του υποβάλλουν το προβλεπόμενο παράβολο, ως μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας.

 

Σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας, καθώς και τα μέλη της οικογένειας του, αναχωρήσουν από την ελληνική επικράτεια και λήξει η ισχύς της εθνικής θεώρησης, τόσο ο συντηρών, όσο και τα μέλη της οικογένειας του, έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να λάβουν εκ νέου εθνική θεώρηση εισόδου για τον σκοπό αυτό.

 

Η θέση της Ελλάδας

Η Αθήνα εδώ και έναν χρόνο περίπου δείχνει να ανεβαίνει στη λίστα των προτιμήσεων με τις πιο δημοφιλείς πόλεις εγκατάστασης για τους ψηφιακούς νομάδες. Μελέτη της Nestpick ανεβάζει στην 31η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τους 75 καλύτερους προορισμούς για τους ψηφιακούς νομάδες.

Την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ψηφιακών νομάδων του κόσμου κατακτά η Μελβούρνη, ακολουθεί το Ντουμπάι, το Σίδνει, το Ταλίν της Εσθονίας, ενώ έπονται το Λονδίνο, το Τόκιο, η Σιγκαπούρη, η Γλασκώβη, το Μόντρεαλ και το Βερολίνο. Η Αθήνα συγκεντρώνει βαθμολογία 77 στα 10 και βρίσκεται πάνω από χώρες, όπως το Παρίσι, το Δουβλίνο, το Μόναχο, η Ρώμη και το Άμστερνταμ.

Ο δείκτης “Work-from-Anywhere 2021” αξιολογεί 75 πόλεις σε διάφορους παράγοντες, που σχετίζονται με την εργασία από το σπίτι και τους οποίους εξετάζουν οι ψηφιακοί νομάδες, προκειμένου να επιλέξουν έναν προορισμό προς εγκατάσταση. 

Παράγοντες, όπως το κόστος και οι υποδομές, οι φόροι, οι ελευθερίες, η ασφάλεια και η συνολική εμπειρία διαβίωσης.

Μάλιστα από φέτος, στα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η επιλογή, οι digital nomads έχουν προσθέσει ένα ακόμη: το ποσοστό του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί πλήρως, καθώς και τα ποσοστά μόλυνσης των πολιτών της χώρας.

 

Τι ψάχνουν οι ψηφιακοί νομάδες

Η μελέτη αποτυπώνει ποιες είναι εκείνες οι συνθήκες, που κάνουν ελκυστική μια πόλη για τους ψηφιακούς νομάδες και ποιες είναι οι βασικές τους απαιτήσεις από τις χώρες - προορισμούς. Στους πιο σημαντικούς παράγοντες περιλαμβάνονται η τιμή και η διαθεσιμότητα επαρκούς χώρου γραφείων στα σπίτια, καθώς και ταχύτητα και η χωρητικότητα του Διαδικτύου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021