€1 δισ για το Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

30 Ιουλίου 2021

Κομβικό ρόλο στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, στον οποίο θα κατευθυνθούν κονδύλια της τάξης του €1 δισ. από τους συνολικούς πόρους των €26,2 δισ., που προβλέπει το Εταιρικό Σύμφωνο της Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο. Οι ψηφιακές δράσεις αφενός διατρέχουν οριζόντια σχεδόν το σύνολο του νέου Εταιρικού Συμφώνου, που ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρώτο από όλα τα κράτη - μέλη.

 

Διακριτό Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με ενισχυμένους πόρους και νέα Διαχειριστική ΑρχήΑφετέρου το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 αφιερώνει ένα διακριτό Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με ενισχυμένους πόρους και νέα Διαχειριστική Αρχή. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που εγκρίθηκε χθες, θα κατανέμει συνολικούς πόρους €26,2 δισ. (εκ των οποίων €20,9 δισ. είναι η Κοινοτική συνδρομή και €5,3 δισ. η εθνική συνεισφορά,

 

Οι πόροι κατανέμονται σε πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής: τον καινοτόμο και “έξυπνο” οικονομικό μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση και τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, τις υποδομές μεταφορών, το ανθρώπινο δυναμικό και τις χωρικές επενδύσεις.

 

Ειδικά σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, αυτό στοχεύει, κυρίως, στην παροχή νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει την ιδιωτικότητα και την προστασίας των δεδομένων, καθώς και της προσβασιμότητας.

 

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Το Πρόγραμμα τηρεί την αρχή του καθολικού σχεδιασμού, στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην εξασφάλιση συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας και στην κάλυψη των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες, εστιάζοντας στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής.

 

Σημείο αναφοράς, για την υλοποίηση του Προγράμματος, αποτελεί η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 -2025, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους στρατηγικούς άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού: Συνδεσιμότητα , Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες, Ψηφιακό μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες, Ψηφιακή Καινοτομία, Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών

 

Αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα, το Πρόγραμμα στοχεύει στον μετασχηματισμό της Οικονομίας και της Κοινωνίας, στην αξιοποίηση των δεδομένων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών Πληροφορικής και στην ηλεκτρονική υγεία.

 

Ενίσχυση συνδεσιμότητας

Έτερη βασική προτεραιότητα του Προγράμματος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό είναι η ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (Ultra-Fast Broadband - UFBB 1 και 2).

 

Το νέο ΣΔΙΤ Ultra-Fast Broadband 2 θα αναπτύξει οπτική ίνα σε ακόμα περισσότερες απομακρυσμένες περιοχές, με στόχο η χώρα να ακολουθήσει τις οδηγίες της Ε.Ε. για ευρυζωνικότητα παντού. 

Το UFBB 1, οι δεσμευτικές προσφορές για το οποίο αναμένονται στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, αφορά στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε μεγάλο κομμάτι της ελληνικής περιφέρειας, που δεν καλύπτεται από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Επίσης, προτεραιότητα του νέου Τομεακού Προγράμματος είναι η ανάπτυξη υποδομών Cloud για τη φιλοξενία φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, την παροχή υπηρεσιών IaaS-PaaS-SaaS και την υλοποίηση λύσεων δευτερευόντων κόμβων.

 

Στο πλαίσιο της συνδεσιμότητας εντάσσεται και η ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi4GR) - Β’ Φάση, όπως και η Β’ Φάση του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ). Επίσης, στη συνδεσιμότητα στοχεύει και η ανάπτυξη άλλων ειδών υποδομών ΤΠΕ (εξοπλισμός πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, κέντρα δεδομένων, αισθητήρες και άλλος ασύρματος εξοπλισμός)

 

Ψηφιακές δεξιότητες

Βασική προτεραιότητα του νέου Τομεακού Προγράμματος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό αποτελούν και οι ψηφιακές δεξιότητες. Μέσω του Προγράμματος επιδιώκεται η επανακατάρτιση - αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και οι συστημικές παρεμβάσεις (δημιουργία κλάδου Αναλυτή Ψηφιακής Πολιτικής, Παρατηρητήριο Ψηφιακών Δεξιοτήτων, Περιφερειακό Κέντρο Αριστείας στις ΤΠΕ).

 

Επίσης, προβλέπεται η αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και η ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων στον γενικό πληθυσμό.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021