Μόλις 3 στις 10 εταιρείες στην Ελλάδα δηλώνουν ενήμερες για τις δυνατότητες της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης

Έρευνες - Μελέτες

21 Ιουλίου 2021

Σημαντική υστέρηση στην υιοθέτηση εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη, εμφανίζουν σήμερα οι ελληνικές εταιρείες. Μπορεί η πανδημία να επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη χώρα μας, ωστόσο, σήμερα μόλις 1 στις 10 ελληνικές εταιρείες έχει υιοθετήσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Μόλις 3 στις 10 εταιρείες στην Ελλάδα δηλώνουν ενήμερες για τις δυνατότητες της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνηςΤαυτόχρονα, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα παραμένουν σήμερα ελάχιστα ενημερωμένες, σε ότι αφορά στις εφαρμογές και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, μόνο οι 3 στις 10 δηλώνουν ενήμερες για τις δυνατότητες της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. 

Παρά την υστέρηση που παρατηρείται στην υιοθέτηση εργαλείων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, πάνω από 8 στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν ότι ο αντίκτυπος τους θα είναι πολύ έως αρκετά σημαντικός στα χαρακτηριστικά, τις γνώσεις και τις δεξιότητες  των εργαζομένων που θα αναζητήσουν στο μέλλον.

Ωστόσο, μέχρι τώρα, μόνο 4 στις 10 εταιρείες έχουν προχωρήσει σε εκπαίδευση ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους. Αντίστοιχα, ψηφιακές πλατφόρμες  για τη διαχείριση και ανάπτυξη της απόδοσης των εργαζομένων τους χρησιμοποιεί το 45%, ενώ το 26% δεν τις έχει αξιοποιήσει ακόμη και το 28% προγραμματίζει να τις χρησιμοποιήσει στο άμεσο μέλλον.

Πάντως, όπως προκύπτει από την έρευνα, μόνο 3 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ότι η ανάπτυξη τους θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που θα συνδυάζουν αποτελεσματικά την προσέλκυση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Θέσεις εργασίας
Την εικόνα αυτή την ελληνικών επιχειρήσεων αποτυπώνει έρευνα της εταιρείας People for Business «Τεχνολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη και Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού». Σύμφωνα με τα ευρήματά της, σήμερα 7 στις 10 εταιρείες στην Ελλάδα πιστεύουν ότι οι εφαρμογές και τα εργαλεία τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού του. 

Διαφορετική γνώμη έχουν όμως για το κατά πόσο οι εφαρμογές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης θα επηρεάσουν τον αριθμό των θέσεων εργασίας. Το 73%% θεωρεί ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι σημαντικές, σε αντίθεση με το 18%, που απαντά θετικά.

Σε ότι αφορά, στον τρόπο που οι επιχειρήσεις έχουν εισάγει ή σχεδιάζουν να εισάγουν αντίστοιχες λειτουργίες, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 58% επιλέγει έναν συνδυασμό εξειδικευμένων στελεχών και εξωτερικών συμβούλων. Το 25% το αναθέτει ή θα το αναθέσει σε εξειδικευμένους συμβούλους και το 8% έχει προχωρήσει ή θα προχωρήσει σε προσλήψεις νέων στελεχών για να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο. 

Η πανδημία, πάντως, δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει τις αποφάσεις της πλειοψηφίας των εταιρειών (82%) για άμεση υιοθέτηση εργαλείων τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την έρευνα της PfB.

Τέλος, σε ότι αφορά στη συμμετοχή των CEOs και των Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού, στην εφαρμογή εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, το 45% δηλώνει ότι είναι μεγάλη, το 36% μικρή και το 18% ελάχιστη.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021