Βήματα προς την ψηφιακή υγεία κάνει η Ελλάδα

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

09 Ιουλίου 2021

Στην καρδιά της καθημερινότητας του πολίτη, στον τομέα της υγείας, εισέρχεται πλέον σταθερά η τεχνολογία στην Ελλάδα. Η πανδημία ενέτεινε και στη χώρα μας την ανάγκη για ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τομέας πάνω στον οποίο φαίνεται να χτίζει σταθερά η Ελλάδα.

 

Έρχεται η ειδική εφαρμογή για κινητά “MyHealth”: οι ιατροί θα μπορούν να συντάσσουν βεβαιώσεις οnline, σε ειδική εφαρμογή μέσω του gov.grΗ Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιοποίηση της υγείας με τη δημιουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές “MyHealth”. Μέσω της εφαρμογής κάθε φυσικό πρόσωπο, που χρησιμοποιεί την υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, μπορεί να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται, ψηφιακά, τις ηλεκτρονικές συνταγές και τα παραπεμπτικά του.

 

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργείται ένα σύγχρονο ψηφιακό κανάλι για τη γρήγορη και εύκολη πρόσβαση των ασθενών στις άυλες ιατρικές συνταγές τους και στα άυλα παραπεμπτικά μέσω της κινητής τους συσκευής, τα οποίο συμπληρώνει και εξελίσσει το υφιστάμενο πλαίσιο υπηρεσιών της αυλής συνταγογράφησης.

 

Μέσω της εφαρμογής, ο ασθενής - χρήστης μπορεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων και τα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων, που έχουν καταχωρισθεί από τον θεράποντα ιατρό στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, καθώς και πρόσθετα στοιχεία αυτών, όπως το στάδιο εκκρεμότητας, την εκτέλεσή τους και τη λήξη ισχύος αυτών.

 

Online ιατρικές βεβαιώσεις

Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα σε κάθε θεράποντα ιατρό να συντάσσει απομακρυσμένα, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που διαχειρίζεται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε) ιατρικές βεβαιώσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο στις συναλλαγές με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εκτύπωση τους.

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση απλουστεύεται η διαδικασία λήψης ιατρικής βεβαίωσης, καθώς ο πολίτης απαλλάσσεται από την ταλαιπωρία και το χρονικό βάρος της αυτοπρόσωπης προσέλευσης στον επαγγελματικό χώρο του θεράποντος ιατρού για να παραλάβει την ιατρική βεβαίωση σε περιπτώσεις, όπου η ιατρική διάγνωση έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο.   

 

Τα είδη ιατρικών βεβαιώσεων, που εμπίπτουν στη παραπάνω ρύθμιση, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαδικασία έκδοσης τους, ο τύπος, το περιεχόμενο και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά αυτών, θα αποφασιστούν στη συνέχεια με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει στον πολίτη την ευχέρεια να κάνει χρήση της ιατρικής βεβαίωσης σε ηλεκτρονική μορφή, απευθείας από το κινητό του τηλέφωνο, χωρίς να είναι πλέον υποχρεωμένος να τη φέρει μαζί του σε έντυπη μορφή, προκειμένου να την επιδείξει, όπου του ζητηθεί.

 

Πιστοποιητικά COVID-19

Στο μεταξύ, τη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (mobile application) για τον έλεγχο των πιστοποιητικών COVID-19 προβλέπει άλλη ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, που κατέθεσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Η εφαρμογή θα χρησιμοποιείται από τους ιδιοκτήτες, τους νόμιμους εκπροσώπους ή τους εξουσιοδοτημένους από αυτούς υπαλλήλους συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων ή χώρων συνάθροισης για τον έλεγχο της εγκυρότητας της γνησιότητας και της ακεραιότητας του ψηφιακούς πιστοποιητικού COVID-19 και της βεβαίωσης εμβολιασμού ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού τρίτης χώρας, που φέρει το φυσικό πρόσωπο - κάτοχος κατά την είσοδό του στη χώρα.

 

Οι κλάδοι, που θα έχουν την υποχρέωση να κάνουν χρήση της εφαρμογής, είναι αυτοί της εστίασης, οι κινηματογράφοι, τα κέντρα διασκέδασης, οι χώροι διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων, κάθε είδους πολιτιστικών ή αθλητικών ή εορταστικών εκδηλώσεων ή εμπορικών εκθέσεων, οι οποίες στεγάζονται ή διοργανώνονται σε κλειστούς χώρους ή λειτουργούν ή διοργανώνονται σε υπαίθριους χώρους.

 

Κατά τη σάρωση του σχετικού κωδικού QR, στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα εμφανίζονται αποκλειστικά τα εξής στοιχεία: το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου και η ένδειξη σχετικά με την εγκυρότητα, γνησιότητα ή ακεραιότητα ή μη του σαρωθέντος πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021