Οι νέες τεχνολογίες στην κορυφή της ατζέντας των οικονομικών στελεχών

Έρευνες - Μελέτες

05 Μαΐου 2021

Εντατική προσπάθεια, προκειμένου να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα του COVID-19, καταβάλλουν οι οικονομικές διευθύνσεις των εταιρειών ανά τον κόσμο, με την τεχνολογία να παίζει κομβικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια. Για την ακρίβεια, η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών (31%) και η βελτιστοποίηση λειτουργιών στο πλαίσιο του business partnering (31%) αποτελούν - σύμφωνα με τα ίδια τα στελέχη του κλάδου - τις σημαντικότερες προκλήσεις για τον μετασχηματισμό του λειτουργικού μοντέλου της οικονομικής διεύθυνσης μιας εταιρείας σήμερα στην Ελλάδα.

 

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών κορυφαία πρόκληση για την αλλαγή του λειτουργικού μοντέλου των οικονομικών διευθύνσεωνΤα στελέχη συμπεριλαμβάνουν, επίσης, στις προκλήσεις για τον μετασχηματισμό της λειτουργίας των οικονομικών διευθύνσεων τη χρήση data analytics στη λήψη αποφάσεων (19%), την αντιμετώπιση των πιέσεων για μείωση κόστους (12%) και την ανταπόκριση στις αυξανόμενες εποπτικές και κανονιστικές απαιτήσεις (6%).

 

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει έρευνα, που πραγματοποίησε η ΕΥ μεταξύ οικονομικών διευθυντών και στελεχών οικονομικών διευθύνσεων ελληνικών εταιρειών, στη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης. Τα στελέχη κλήθηκαν να απαντήσουν σε σειρά polls σχετικά με τις διάφορες πτυχές του ρόλου του CFO στο σημερινό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

Στο επίκεντρο

Σε ερώτηση σχετικά με το πού θα πρέπει να εστιάσουν σήμερα οι CFOs για να προετοιμαστούν για το μέλλον, το 16% ανέφερε ότι θα πρέπει να κάνουν τολμηρές επιλογές, όσον αφορά την καινοτομία και την αναδιαμόρφωση του λειτουργικού μοντέλου της οικονομικής διεύθυνσης. Στο μεταξύ, το 12% εκτίμησε ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη συναισθηματική νοημοσύνη ως βάση της συνεργατικής ηγεσίας με τα υπόλοιπα ανώτατα διοικητικά στελέχη.

 

Επίσης, το 8% προέκρινε τον επαναπροσδιορισμό της σημασίας της “αξίας” πέρα από τα βραχυπρόθεσμα κέρδη. Συνολικά, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (64%) εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί η ίδια έμφαση και στους τρεις παραπάνω τομείς.

 

Κίνδυνοι και εμπόδια

Όσον αφορά τους σημαντικότερους κινδύνους και τα εμπόδια στην ανάπτυξη, η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών ανέδειξε ως κορυφαίους τους κινδύνους, που σχετίζονται με την εταιρική κουλτούρα (42%) και το ανθρώπινο κεφάλαιο (32%). Σε μικρότερα ποσοστά ανέφεραν τους κινδύνους φήμης (8%), τους ρυθμιστικούς κινδύνους (6%), το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας (5% εξίσου) και τέλος, τους γεωπολιτικούς κινδύνους (2%).

 

Τα αποτελέσματα αυτά διαφοροποιούνται από τα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας της EY, όπου ως κορυφαίες απειλές αναγνωρίζονταν τα θέματα κυβερνοασφάλειας (23%) και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι (16%), με τους κινδύνους, που σχετίζονται με την εταιρική κουλτούρα και το ανθρώπινο κεφάλαιο να συγκεντρώνουν τα μικρότερα ποσοστά (6% και 8% αντίστοιχα).

 

“Η αντίθεση αυτή αναδεικνύει ένα ενθαρρυντικό μήνυμα: ότι τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων δίνουν έμφαση στους κινδύνους εκείνους που πραγματικά είναι κρισιμότεροι για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας”, αναφέρει η EY Ελλάδος.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ