Τα 2/3 των ελληνικών εταιρειών θεωρούν το cloud “κλειδί” στην post COVID εποχή

Έρευνες - Μελέτες

20 Απριλίου 2021

Πιο σημαντική από ποτέ στο παρελθόν έκανε η πανδημία την επένδυση των ελληνικών εταιρειών στο Cloud. Πλέον, τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν το cloud ως απαραίτητο εργαλείο επιβίωσης στην post COVID εποχή. Για την ακρίβεια, μία στις τρεις εταιρείες (36%) κατονομάζει το cloud ως την ψηφιακή τεχνολογία που θεωρεί “πολύ σημαντική” για τη μελλοντική του ανάπτυξη, ενώ το 33% τη θεωρεί “σημαντική”.

 

Το 69% των επιχειρήσεων θεωρεί το cloud είτε ως “πολύ σημαντικό”, είτε ως “σημαντικό” για τη μελλοντική του ανάπτυξηΤαυτόχρονα το 71% αξιολογεί την κυβερνοασφάλεια ως πολύ σημαντική ή σημαντική για τη μελλοντική του ανάπτυξη την επόμενη ημέρα της πανδημίας (37% πολύ σημαντική και 34% σημαντική). Εξίσου μεγάλη βαρύτητα αποδίδουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στις τεχνολογίες ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data analytics): το 63% των εταιρειών της χώρας θεωρεί τη συγκεκριμένη τεχνολογία ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης την επόμενη ημέρα της πανδημίας.

 

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται στροφή των ελληνικών εταιρειών προς αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες αξιολογούνται και αυτές ως σημαντικά αναπτυξιακά εργαλεία: πρόκειται για τεχνολογίες, όπως η ρομποτική (Robotics), η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence), το Internet of Things, η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing) και το Blockchain. Οι δύο τελευταίες καινοτόμες τεχνολογίες τοποθετούνται πιο χαμηλά στη λίστα με τις τεχνολογίες, που οι ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν τις πιο σημαντικές για την ανάπτυξη τους μετά το τέλος της πανδημίας.

 

Την παραπάνω εικόνα περιγράφει νέα έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), που υλοποιήθηκε στα τέλη του 2020.Ψηφιακή απάντηση στην κρίση

Η μελέτη (Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2020: Η επίδραση της πανδημίας COVID-19) δείχνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενισχύεται ως κεντρική επιχειρηματική στρατηγική μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων της χώρας (82%) δηλώνει ότι σκοπεύει να δώσει έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αξιολογώντας τον ως πολύ σημαντική (44%) ή σημαντική (38%) συνεχή αναπτυξιακή στρατηγική.

 

Η έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες αφορά όλους τους τομείς επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκεκριμένα, συνδέεται με τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη αγαθών ή υπηρεσιών (41% των επιχειρήσεων), την αναδιοργάνωση των διαδικασιών - συστήματα τύπου ERP - (32%), την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας, των παραδόσεων και της διανομής (27%) και την εγκατάσταση ή ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης πελατών -CRM (26%).

 

Ψηφιακά εργαλεία

Ακόμα, το 40% του συνόλου των επιχειρήσεων θεωρεί ως πολύ σημαντική πρακτική για την επέκταση τους σε νέες αγορές μετά την πανδημία, τη λειτουργία ιστότοπου. Επιπλέον, το 34% αξιολογεί ως πολύ σημαντική την αλληλεπίδραση με τους πελάτες σε απευθείας σύνδεση μέσω ζωντανών συζητήσεων και ψηφιακών κοινωνικών δικτύων.

 

Πολύ αυξημένο είναι, επίσης, το ποσοστό των επιχειρήσεων (33%) που - κατά την περίοδο της πανδημίας - θεωρεί ως πολύ σημαντική πρακτική για την πρόσβαση στις αγορές την αλληλεπίδραση με τους πελάτες μέσω ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας (20% το αντίστοιχο ποσοστό κατά την τριετία 2016-2018).

 

Επίσης, έμφαση θα δοθεί από το 43% των επιχειρήσεων στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού για τη συνολική επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, με τα ποσοστά να μην παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων.


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ