Αμβλύνονται οι έμφυλες ανισότητες στον χώρο της τεχνολογίας

Έρευνες - Μελέτες

17 Φεβρουαρίου 2021

Σταδιακή άμβλυνση των ανισοτήτων, που βασίζονται στο φύλο, σημειώνεται στον χώρο της τεχνολογίας, αν και ακόμη η ψαλίδα μεταξύ ανδρών και γυναικών συνεχίζει να είναι υπαρκτή και στην ψηφιακή οικονομία. Πάντως, περισσότερες από τις μισές (56%) γυναίκες στον χώρο της τεχνολογίας έχουν δει τα επίπεδα της ισότητας των φύλων να βελτιώνονται στον χώρο εργασίας τους τα τελευταία δύο χρόνια.

 

7 στις 10 γυναίκες στον χώρο της τεχνολογίας συμφωνούν ότι επιλέχθηκαν με βάση τις δεξιότητες και όχι το φύλο τουςΕπιπλέον, ένα 70% συμφωνεί ότι οι δεξιότητες και η εμπειρία τους εξετάστηκαν χωρίς μεροληψία κατά την υποβολή αίτησης για τον πρώτο τους ρόλο στον τομέα της πληροφορικής ή της τεχνολογίας. Ένα θετικό σημάδι εξέλιξης αποτελεί το γεγονός ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα των γυναικών (69%) αισθάνονται σίγουρες ότι οι απόψεις τους γίνονται σεβαστές από την πρώτη κιόλας ημέρα σε έναν τεχνολογικό ρόλο.

 

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η νέα έκθεση “Women in Tech”, με τους αναλυτές να σημειώνουν ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης για την πλήρη ισότητα των δύο φύλων στον χώρο της τεχνολογίας.  Σύμφωνα με την έκθεση, η αύξηση της τηλεργασίας από την έναρξη της πανδημίας είχε θετικό αποτέλεσμα στον τομέα αυτό. Το 46% των γυναικών συμφωνεί ότι η ισότητα των φύλων βελτιώνεται μεταξύ των ομάδων, που εργάζονται εξ αποστάσεως.

 

Χάσμα

Παρά την παγκόσμια βελτίωση των αντιλήψεων σχετικά με την εκπροσώπηση των φύλων, πάνω από το ένα τρίτο (38%) των γυναικών ισχυρίζεται ότι η έλλειψη γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας τις καθιστά επιφυλακτικές στο να εισέλθουν στον χώρο. “Ενώ τα μεγέθη αυτά μπορεί να φαίνονται σχετικά χαμηλά, υπογραμμίζουν το χάσμα μεταξύ σταδιακής βελτίωσης και πλήρους ισότητας”, αναφέρει η μελέτη.

 

Αυτή η ιδέα ενισχύεται και από την ευρύτερη συνειδητοποίηση ότι το 44% των γυναικών υποστηρίζει ότι οι άνδρες προχωρούν γρηγορότερα απ’ ό,τι αυτές στον τεχνολογικό χώρο. Επίσης, ένας παρόμοιος αριθμός (41%) συμφωνεί ότι μια πιο ίση κατανομή των φύλων θα ήταν ευνοϊκή για τη βελτίωση της εξέλιξης της σταδιοδρομίας και τη διόρθωση αυτής της αναντιστοιχίας.

 

Στο μεταξύ, η πρόοδος, που σημειώνεται, κινείται με διαφορετικό ρυθμό σε διάφορες περιοχές. Στην Ευρώπη, η ισορροπία μεταξύ των φύλων φαίνεται να έχει επιδεινωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ στη Βόρεια Αμερική η μετάβαση στην τηλεργασία έχει επιταχύνει την ισορροπία.

 

Στη Λατινική Αμερική, η εκπαίδευση οδηγεί στην ενδυνάμωση των νέων γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας, ενώ στην περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού, ο εκφοβισμός μεταξύ των γυναικών μόλις τώρα ξεπερνιέται μέσα από επιτυχημένες ιστορίες.

 

Να σημειωθεί ότι μεταξύ των εισηγήσεων, που κατατίθενται για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στον χώρο της τεχνολογίας, είναι η εφαρμογή των “τυφλών πρακτικών πρόσληψης”. Αυτό περιλαμβάνει την αφαίρεση των πληροφοριών αναγνώρισης από τις αιτήσεις, την τροποποίηση της γλώσσας στις αγγελίες εργασίας για την εξάλειψη των προκαταλήψεων φύλου και τη διασφάλιση ότι η επιλογή των υποψηφίων είναι απαλλαγμένη από μεροληψία με τη χρήση διαφόρων επιτροπών πρόσληψης (αντί μεμονωμένων ατόμων).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021