Εταιρείες Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών: μείωση πωλήσεων 1% το 2020

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

24 Νοεμβρίου 2020

Ισχυρά αντισώματα έναντι της οικονομικής κρίσης, που προκαλεί ο COVID-19, επιδεικνύουν οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Σε σχέση με όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι επιχειρήσεις Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναμένουν το 2020 τη μικρότερη μείωση πωλήσεων. Μάλιστα, για το 2021 οι δύο κλάδοι προσβλέπουν σε θετικό πρόσημο σε επίπεδο κύκλο εργασιών.

 

Το μικρότερο ποσοστό μείωσης τζίρου από όλους τους κλάδους της οικονομίας αναμένουν οι εταιρείες Πληροφορικής και ΤηλεπικοινωνιώνΕιδικότερα, οι εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εκτιμάται ότι θα κλείσουν τη χρήση του 2020 με συνολική μείωση πωλήσεων κατά 1% έναντι του 2019. Για την επόμενη χρονιά, αναμένουν ότι το πρόσημο θα είναι θετικό κατά 3%.

 

Στον αντίποδα, οι επιχειρήσεις του Τουρισμού στην Ελλάδα είναι εκείνες που θα υποστούν φέτος τη μεγαλύτερη μείωση πωλήσεων, η οποία θα είναι της τάξης του 66%. Ακολουθεί ο τομέας της Εστίασης με μείωση 38%.

 

Αυτήν την εικόνα αποτυπώνει η πρωτογενής έρευνα της ICAP σε 1.513 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Στόχος της μελέτης είναι να καταγράψει τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους επιμέρους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

 

Συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα, από τους 22 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι 17 θα παρουσιάσουν το 2020 διψήφιο ποσοστό μείωσης. Τη μικρότερη πτώση αναμένεται να καταγράψει ο κλάδος της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (-1%) και ο τομέας της Ενέργειας και Ανακύκλωσης (-4%).

 

 

Πιο θετικό το 2021

Η έρευνα δείχνει ότι τα δύο τρία των επιχειρήσεων (67%) στην Ελλάδα θα δουν μειωμένο κύκλο εργασιών το 2020, σε σχέση με το 2019. Πάντως, 1 στις 4 (25%) εταιρείες εκτιμά ότι θα εμφανίσει αύξηση πωλήσεων το τρέχον έτος.

 

Η μείωση, που προβλέπεται να εμφανιστεί στον κύκλο εργασιών όλων των επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, αναμένεται να είναι της τάξεως του 21% κατά μέσο όρο, με αντίστοιχες μειώσεις τόσο στα EBITDA (-21%), όσο και στην ρευστότητα (-22%).

 

Όσον αφορά στο 2021, οι 5 στις 10 επιχειρήσεις (51%) εκτιμούν ότι ο κύκλος εργασιών τους θα είναι, επίσης, μικρότερος συγκριτικά με τον αντίστοιχο του 2019. Οι εταιρείες προβλέπουν ότι ο κύκλος εργασιών τους θα παρουσιάσει μείωση της τάξης του 13% το 2021 σε σχέση με το 2019 και σε λίγο υψηλότερα επίπεδα θα κυμανθεί η μείωση τόσο στα EBITDA τους (-14%), όσο και στην ρευστότητά τους (-15%).

 

Η εικόνα που εμφανίζεται είναι σαφώς βελτιωμένη για το 2021 και οι προβλέψεις των επιχειρήσεων δείχνουν μια αύξηση του κύκλου εργασιών τους της τάξεως του 10% σε σχέση με το 2020. Όλοι οι κλάδοι θα παρουσιάσουν βελτίωση το 2021 σε σχέση με το 2020.

 

Ψηφιακή επιτάχυνση

Οι δύο από τις σημαντικότερες ενέργειες των εταιρειών, με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, όπως δείχνει η έρευνα, είναι η εξασφάλιση ρευστότητας. Αυτό απαντούν 7 στις 10 επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, το 56% των εταιρειών απαντά ότι η πιο σημαντική ενέργεια ήταν η συγκράτηση των δαπανών τους.

 

Η εξασφάλιση ρευστότητας και η συγκράτηση των δαπανών επιλέχθηκαν απ’ όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να παρατηρούνται στο χονδρικό εμπόριο, στον τουρισμό, στις κατασκευές και στα τρόφιμα ποτά.

 

Εξαίρεση, αποτελούν οι κλάδοι της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Σε αυτούς, τις πρώτες θέσεις κατέχει η ψηφιακή επιτάχυνση σε ποσοστό 71% και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Η ενέργεια αυτή επιλέχθηκε από τις 6 στις 10 επιχειρήσεις των δύο κλάδων, λόγω της εξειδίκευσης και της σχετικότητας των εταιρειών αυτών με το αντικείμενο εργασιών τους.

 

Σχετικά με την τηλεργασία, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, καθώς το 54,6% την θεωρεί λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με την εργασία στο γραφείο. Μάλιστα, το 43% δηλώνει ότι δεν θα την διατηρήσει μετά το πέρασμα της πανδημίας.

 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά για τη διατήρηση της τηλεργασίας εντοπίζονται στους κλάδους της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, αφού 1 στις 2 εταιρείες δηλώνει ότι θα τη συνεχίσει, όπως και στον κλάδο των Υπηρεσιών.

 

 

Περί επενδύσεων

Σχετικά με το επενδυτικό πλάνο των εταιρειών, πάνω από τις μισές και συγκεκριμένα το 55,6%, το έχουν αναστείλει ή σκοπεύουν να το αναστείλουν μέχρι τα τέλη του έτους.

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό αναστολής εμφανίζει ο κλάδος του Τουρισμού (55%) και ακολουθεί ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου (37%), δύο κλάδοι που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού. Αντίθετα, το μικρότερο ποσοστό το παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (12%).

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ