1 στους 2 Έλληνες κάνει χρήση υπηρεσιών e-government

Έρευνες - Μελέτες

13 Νοεμβρίου 2020

Την ψηφιακή οδό ακολουθούν, πλέον, όλο και περισσότεροι Έλληνες πολίτες για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, ενώ την ίδια στιγμή αυξάνονται και οι online διαθέσιμες υπηρεσίες. Τη χρονική περίοδο Απριλίου 2019 - Μαρτίου 2020, περισσότεροι από ένας στους δύο Έλληνες, (52,9%), ηλικίας 16 - 74 ετών, έκανε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για προσωπικούς λόγους.

 

Την περίοδο Απριλίου 2019-Μαρτίου 2020 αυξήθηκε κατά 1,5% το ποσοστό που έκανε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησηςΤο εξεταζόμενο διάστημα σημειώθηκε αύξηση 1,5% στο ποσοστό του πληθυσμού, που έκανε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε σύγκριση με την περίοδο Απριλίου 2018 - Μαρτίου 2019. Την αντίστοιχη περσινή περίοδο των ποσοστό των Ελλήνων, που χρησιμοποίησε το Internet για να διεκπεραιώσει συναλλαγές με το Δημόσιο, ήταν 52,1%. Έναν χρόνο νωρίτερα ανερχόταν σε 49,7%, ενώ σε σχέση με δέκα χρόνια πριν, το 2010, μόλις που άγγιζε το 15,8%.

 

Σε απόλυτους αριθμούς, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο διάστημα Απριλίου 2019 - Μαρτίου 2020 περισσότερα από 4 εκατ. Έλληνες πολίτες έκαναν χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από 3,9 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα.

 

Προφανώς τα στοιχεία, τα οποία δημοσιοποίησε η Εθνική Στατιστική Αρχή τη χρονική περίοδο Απριλίου 2019 - Μαρτίου 2020, δεν ενσωματώνουν – ακόμη - τη μεγάλη άνοδο στη χρήση και στη διαθεσιμότητα online δημόσιων υπηρεσιών, που έχει σημειωθεί από τον Μάρτιο και μέχρι σήμερα.

 

 

Ελλιπείς γνώσεις

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για όσους δεν απέστειλαν συμπληρωμένα έντυπα (π.χ. φορολογική δήλωση) μέσω Διαδικτύου, ενώ ήταν υπόχρεοι, καταγράφηκαν οι λόγοι για τους οποίους δεν τα απέστειλαν. Το 95,5% ανέφερε ότι η υποβολή των συμπληρωμένων εντύπων έγινε, για λογαριασμό τους, από άλλα πρόσωπα, όπως φοροτεχνικό, μέλος της οικογένειας, φίλο.

 

Πάντως, υπάρχει και ένα ποσοστό 11,3% που απαντά ότι δεν είχε τις γνώσεις για να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα που χρειαζόταν, ενώ ένα ποσοστό 1,1% απάντησε ότι ανησυχεί για την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων.

 

e-government

Οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που εξετάζει η Εθνική Στατιστική Αρχή, περιλαμβάνουν κάθε συναλλαγή των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες μέσω του Διαδικτύου, για προσωπική χρήση. Ειδικότερα, αφορούν συναλλαγές αναφορικά με υποχρεώσεις των πολιτών (φορολογική δήλωση). Επίσης, την έκδοση επίσημων εγγράφων (αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης).

 

Ως υπηρεσίες e-government, προσμετρώνται επίσης οι υπηρεσίες εκπαίδευσης (δημόσιες βιβλιοθήκες, πληροφόρηση και εγγραφή σε σχολεία ή ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα). Επιπρόσθετα, οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας (προγραμματισμός ραντεβού, χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς).

 

Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

Θυμίζουμε ότι στη διάσταση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση στην Ε.Ε., αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του DESI 2020 (σ.σ. αφορούν τις επιδόσεις της χώρας το 2019). Ωστόσο, η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 5,1 μονάδων κατά το προηγούμενο έτος, ακολουθώντας τη μέση αύξηση 5 μονάδων της Ε.Ε.

 

Από την πλευρά της προσφοράς (όσον αφορά την παροχή διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών), η Ελλάδα συνέχισε να σημειώνει πρόοδο το 2019, με 25/100 προσυμπληρωμένα έντυπα να είναι online διαθέσιμα, σε σύγκριση με 23/100 το 2018, αλλά παραμένει πολύ κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Ο αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου, που είναι ενεργοί χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανέρχεται σε 39% και εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο του 67% στην Ε.Ε., παρά την αύξηση της τάξης του 3% το 2019.

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021