Δέκα επενδυτικοί πυλώνες για την ψηφιακή Ευρώπη της επόμενης δεκαετίας

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

26 Οκτωβρίου 2020

Η ψηφιακή μετάβαση, από κοινού με την πράσινη ανάπτυξη, αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες του σχεδίου ανάκαμψης “Next Generation EU” για την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση, που προκαλεί η πανδημία του COVID-19. Το 20% των πόρων του σχεδίου των €750 δισ. έχει ήδη αποφασιστεί ότι θα διατεθεί σε ψηφιακές επενδύσεις. 

Σε ποιους επενδυτικούς άξονες θα κατευθύνει η Ευρώπη το 20% των €750 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης (Next Generation EU)“Το ερώτημα δεν είναι αν θα επενδύσουμε στην ψηφιακή οικονομία, αλλά πως και πού συγκεκριμένα”, τόνισε η επικεφαλής του DIGITALEUROPE, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ψηφιακής Τεχνολογίας (European Digital Technology Industry Association), κυρία Hilary Mine.

Μετά από ειδική διαβούλευση του DIGITALEUROPE, στην οποία συμμετείχε ως μέλος του ο ΣΕΠΕ, ο Σύνδεσμος προτείνει δέκα επενδυτικούς άξονες, πάνω στους οποίους θα πρέπει να κατευθυνθούν οι ψηφιακές επενδύσεις των κρατών - μελών στο πλαίσιο του “Next Generation EU”.

Οι διεργασίες για την προετοιμασία του “Next Generation EU” βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τόσο πανευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Θυμίζουμε ότι τα κράτη - μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τα εθνικά τους σχέδια για το “Next Generation EU” έως τις 30 Απριλίου 2021 (ήδη μπορούν να τα αποστέλλουν από τις 15 Οκτωβρίου 2020). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μέγιστο χρονικό ορίζοντα δύο μηνών, για να αξιολογήσει τα σχέδια (έως το τέλος Ιουνίου) και το Συμβούλιο έχει τέσσερις εβδομάδες για να επικυρώσει τα σχέδια (έως τα τέλη Ιουλίου). Εάν διαφωνήσει το Συμβούλιο, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις μήνες, πράγμα που τοποθετεί την έγκριση των σχεδίων το διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2021. 

10 επενδυτικές πρωτοβουλίες
Ο DIGITALEUROPE θα μεταφέρει τον “δεκάλογο” των επενδυτικών πρωτοβουλιών, που εισηγείται για την ψηφιακή Ευρώπη, στα κέντρα λήψης αποφάσεων τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και στα κράτη - μέλη, σε μια προσπάθεια να συμβάλλει στην προώθηση του οράματος για το ψηφιακό μέλλον της Ένωσης.

Οι δέκα επενδυτικοί άξονες σχετίζονται με πέντε βασικούς τομείς δράσεις: την ψηφιακή εκπαίδευση, την ψηφιακή υγεία, την ψηφιοποίηση των ΜμΕ, την Πράσινη Συμφωνία και τη Συνδεσιμότητα. Στο πρώτο πεδίο, ο

DIGITALEUROPE προτείνει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης και επαναπροσδιορισμού των δεξιοτήτων. Επίσης, εισηγείται την ένταξη των σχολείων στην ψηφιακή εποχή, καθώς και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη των θέσεων εργασίας του μέλλοντος. 

Ο δεύτερος άξονας των επενδυτικών πρωτοβουλιών αφορά την ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση των συστημάτων υγείας της Ε.Ε. Στις προτάσεις του DIGITALEUROPE για ένα ψηφιακό σύστημα υγείας, περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των δεδομένων υγείας για το καλό των ίδιων των ασθενών και για την επιτάχυνση της έρευνας στον τομέα της υγείας.

Ο τρίτος επενδυτικός άξονας αφορά την ψηφιοποίηση και το scale up των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Στόχος των σχετικών επενδύσεων είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης των ΜμΕ και του διασυνοριακού εμπορίου μέσω μιας πανευρωπαϊκής ψηφιακής πύλης. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο DIGITALEUROPE προτείνει το ξεκλείδωμα των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων με σκοπό την ενίσχυση των scale up των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

Πράσινη συμφωνία
Ο τέταρτος επενδυτικός άξονας, που προτείνει ο DIGITALEUROPE,  συνδέεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία στο πεδίο της Πράσινης Συμφωνίας για το περιβάλλον. Στόχος είναι ένα “κύμα ανακαίνισης” των κτιρίων στην Ευρώπη με αξιοποίηση της τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κατασκευαστικού τομέα.

Τέλος, ο πέμπτος επενδυτικός άξονας σχετίζεται με τη συνδεσιμότητα και τις ψηφιακές υποδομές. Ο DIGITALEUROPE προτείνει οι επενδύσεις των κρατών - μελών να εστιάσουν στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, όπως και στην ενίσχυση της ανάπτυξης των παραδοσιακών τομέων της οικονομίας μέσω της συνδεσιμότητας 5G.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021