1 στις 2 θέσεις εργασίας αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης

Έρευνες - Μελέτες

13 Οκτωβρίου 2020

Η τεχνολογία αναδιατάσσει με ραγδαίους ρυθμούς το μέλλον της εργασίας, καθώς η αυτοματοποίηση δημιουργεί τελείως νέα δεδομένα. Και μπορεί τα ρομπότ να μην απειλούν ευθέως την εργασιακή ζωή των ανθρώπων, ωστόσο, το βάθος της αυτοματοποίησης των θέσεων εργασίας δεν είναι ακόμη ορατό.

 

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών στις οποίες ο κίνδυνος αυτοματοποίησης είναι από τους υψηλότερουςΉδη στις 137 χώρες - μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σχεδόν μία στις δύο (46%) θέσεις εργασίας αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης. Απ’ αυτές, το 14% αντιμετωπίζει υψηλή πιθανότητα πλήρους αυτοματοποίησης (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%). Περίπου το ένα τρίτο (32%) αντιμετωπίζει κίνδυνο ουσιώδους μεταβολής του τρόπου με τον οποίο ασκούνται τα σχετικά καθήκοντα (πιθανότητα αυτοματοποίησης μεταξύ 50% και 70%).

 

Σύμφωνα με τη μελέτη των Nedelkoska and Quintini (2018) με τίτλο “Automation, Skills use and Training”, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών, στις οποίες ο κίνδυνος αυτοματοποίησης είναι από τους υψηλότερους. Για την ακρίβεια, η Ελλάδα έχει την τέταρτη χειρότερη επίδοση μεταξύ των χωρών - μελών του ΟΟΣΑ στη λίστα με τα κράτη, όπου οι θέσεις εργασίας αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης ή κίνδυνο ουσιώδους μεταβολής λόγω της αυτοματοποίησης. Τον μεγαλύτερο σχετικό κίνδυνο, σύμφωνα με τη μελέτη, αντιμετωπίζει η Σλοβακία, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Λιθουανία, ακολουθεί στην τρίτη θέση η Τουρκία, ενώ τέταρτη είναι η Ελλάδα.

 

Ανάγκη επανακατάρτισης

Στο μεταξύ, σύμφωνα με άλλη έρευνα του McKinsey Global Institute, περίπου 21 εκατ. εργαζόμενοι στην Ευρώπη, οι οποίοι απασχολούνται σε φθίνοντα επαγγέλματα, θα χρειαστεί μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια να συμμετέχουν σε προγράμματα επανακατάρτισης, προκειμένου να μεταπηδήσουν σε διαφορετική επαγγελματική κατηγορία.  

 

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, την οποία επικαλείται σε special report του ο ΣΕΒ, περίπου 94 εκατ. εργαζόμενοι (το 40% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού με δεδομένα 2018) θα πρέπει μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους. Κι αυτό, καθώς το 20% των καθηκόντων, που ασκούν κατά την εργασία τους, αναμένεται να αυτοματοποιηθεί.

 

Επιπρόσθετα, η μελέτη “Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation” του McKinsey Global Institute εκτιμά ότι, με τις τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες σήμερα, ένα ποσοστό του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού από 3% - 14%, είναι πιθανό να χρειαστεί να μεταπηδήσει σε διαφορετική επαγγελματική κατηγορία μέχρι το 2030. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το 60% των επαγγελμάτων περιλαμβάνει καθήκοντα από τα οποία το 30% περίπου εκτιμάται ότι θα έχει αυτοματοποιηθεί μέχρι το 2030.

 

Τέλος, μελέτη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το μέλλον της εργασίας υπολογίζει ότι, μέχρι το 2022, το 54% του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, που συμμετείχαν στην έρευνα, θα χρειαστεί επανακατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020