Το 32% των καταναλωτών δίνει ουσιαστική σημασία στην προστασία των δεδομένων

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

28 Ιουλίου 2020

Μπορεί οι καταναλωτές να μην έχουν κατακτήσει ακόμη το υψηλότερο σημείο ευαισθητοποίησης, αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ωστόσο, αυτά έχουν αρχίσει να τοποθετούνται υψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων τους. Σήμερα, το 32% των καταναλωτών, παγκοσμίως, δίνει ουσιαστική σημασία στην προστασία των δεδομένων. Μάλιστα, για 9 στους 10 καταναλωτές η προστασία των δεδομένων αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο στις αγορές τους.

Για 9 στους 10 καταναλωτές, παγκοσμίως, η προστασία των δεδομένων αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο στις αγορές τουςΑκόμη πιο σημαντικό δε είναι ότι οι 8 στους 10  δηλώνουν ότι θα ήταν διατεθειμένοι να αφιερώσουν χρόνο και χρήμα για την προστασία των δεδομένων. Στην ίδια αναλογία απαντούν ότι η σωστή προστασία των δεδομένων όχι μόνο αποτελεί παράμετρο επιλογής για μία αγορά, αλλά αποδέχονται ότι αυτή η επιλογή μπορεί να τους κοστίσει περισσότερο. Επιπλέον, σχεδόν ο ένας στους δύο (48%) απαντά ότι έχει αλλάξει πάροχο ή προμηθευτή, εξαιτίας των επιλογών τους για την προστασία των δεδομένων.

Τα παραπάνω διαπιστώνει η έρευνα “CISCO, Consumer Privacy Survey”, την οποία επικαλείται ο ΣΕΒ σε ειδικό report του για τη συμπλήρωση δύο ετών από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 2.600 ατόμων από 12 χώρες (Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Μεξικό). 

Δύο χρόνια GDPR
Όπως αναφέρει το ίδιο report, επικαλούμενο την πρώτη έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον GDPR, η γενική εκτίμηση είναι ότι ο Κανονισμός εκπλήρωσε επιτυχώς τους δύο κύριους στόχους του, δηλαδή, την ενίσχυση της προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση της ελεύθερης ροής τους εντός της Ε.Ε. 

Από τον Μάιο 2018 έχουν υποβληθεί στις διάφορες εποπτικές αρχές των κρατών - μελών της Ε.Ε. περισσότερες από 275.000 καταγγελίες για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων, ενώ εκτιμάται ότι, το 69% των πολιτών της Ε.Ε. άνω των 16 ετών, έχουν ακούσει για τον GDPR.

Όμως, όπως υπογραμμίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραμένουν διάφορα εκκρεμή ζητούμενα, όπως η πλήρης εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών στον GDPR. Επίσης, ζητούμενο παραμένει η αποτροπή εθνικών υπερβάσεων (gold plating) και η ενίσχυση του συστήματος επιτήρησης της εφαρμογής και επιβολής του GDPR, με αναβαθμισμένη συνεργασία των εθνικών εποπτικών αρχών και επαρκή χρηματοδότησή τους.

Άλλες προκλήσεις αφορούν την υποστήριξη πολιτών και επιχειρήσεων στην εφαρμογή του GDPR με την παροχή πρακτικών και εύκολα κατανοητών οδηγιών και εργαλείων, τη συνεχή επιτήρηση από την Ε.Ε. της εφαρμογής του GDPR σε νέες τεχνολογίες (όπως AI και Blockchain) και την επέκταση των συμφωνιών της Ε.Ε. με τρίτες χώρες. 

Η επόμενη σημαντική εξέλιξη στο πεδίο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας στην Ευρώπη, αναμένεται να είναι η υιοθέτηση ενός νέου Κανονισμού e-Privacy, που θα αντικαταστήσει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021