Το 40% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει διατηρήσει την εξ αποστάσεως εργασία

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

22 Ιουλίου 2020

Ένα ριζικά διαφοροποιημένο εργασιακό μοντέλο αφήνει πίσω της η πανδημία, καθώς, όπως αποδεικνύεται, η εξ αποστάσεως εργασία ήρθε για να μείνει. Μετά από την άρση του lockdown, στην Ελλάδα τίποτα δεν θυμίζει την προ COVID-19 εποχή στα εργασιακά.

Ωστόσο, μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις έχουν διατηρήσει την εξ αποστάσεως εργασία για πάνω από το 80% των εργαζομένων τουςΑκόμη και μετά από την άρση των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις των πολιτών, οι 4 στις 10 εταιρείες στην Ελλάδα έχουν διατηρήσει την εξ αποστάσεως εργασία για το 20% των εργαζομένων τους. Επιπλέον, οι 3 στις 10 επιχειρήσεις διατήρησαν την τηλεργασία για το 50%-80% των υπαλλήλων. Πάντως, μόλις 1 στις 10 επιχειρήσεις διατήρησε την εξ αποστάσεως εργασία για το 60-80% των εργαζομένων και στην ίδια αναλογία διατήρησαν την τηλεργασία για πάνω από το 80% του προσωπικού.

Σύμφωνα με έρευνα της People for Business (PfB), “Μετά την Πανδημία: Νέα Εποχή, Νέο Μοντέλο Εργασίας”, συνολικά, οι 7 στις 10 εταιρείες δηλώνουν ότι το εργασιακό μοντέλο, που εφαρμόζουν μέχρι σήμερα, έχει επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του lockdown, πάνω από 6 στις 10 εταιρείες υιοθέτησαν την εξ αποστάσεως εργασία για πάνω από το 80% των εργαζομένων τους.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 252 CEOs και Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, απαντά στο ερώτημα ποιες είναι οι κατάλληλες δεξιότητες, που πρέπει να διαθέτουν οι εργαζόμενοι για να ανταπεξέλθουν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και στο ποια είναι τα χαρακτηριστικά του νέου ψηφιακό ηγέτη. 

Νέες δεξιότητες
Η πανδημία, όμως, φαίνεται να επηρεάζει και το οργανωτικό μοντέλο λειτουργίας των εταιρειών, καθώς το 60% σκέφτεται να προχωρήσει σε αλλαγές. Την ίδια στιγμή, στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, που διαμορφώνεται με την αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας, προκύπτουν και μία σειρά από νέες δεξιότητες για τους εργαζομένους.

Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι: η ικανότητα εργασίας χωρίς επίβλεψη (67,16%), ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα (49,25%), η συνεργασία, (47,7%), η επικοινωνία (38,81%) και η διαχείριση της πληροφορίας (28,36%).

Ως προς τις ανάγκες σε νέες προσλήψεις, το 53,73% των εταιρειών δηλώνει ότι δεν θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας το επόμενο διάστημα. Πάντως, το 20,9% απαντά ότι έχει αποφασίσει να εστιάσει σε νέες προσλήψεις, με το 35,82% των εταιρειών να εστιάζει σε εσωτερικές μετακινήσεις. Επίσης, το 19,4% των εταιρειών έχει αποφασίσει να εστιάσει σε αντικαταστάσεις, ενώ το 14,93% θα προβεί σε μειώσεις προσωπικού.

Για όσες, όμως, εταιρείες προβούν σε νέες προσλήψεις, οι τομείς στους οποίους θα προκύψουν ανάγκες είναι: η Εμπορική Διεύθυνση (16,42%), η Ανώτερη διοίκηση (12%), η Διεύθυνση Παραγωγής (10,45%). 

Ψηφιακοί ηγέτες
Η νέα κανονικότητα στην αγορά εργασίας, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει διαμορφώσει νέα μορφή ηγεσίας. Ο ηγέτης της ψηφιακής εποχής είναι απαραίτητο να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Διαχείριση αλλαγών (57,14%), Ενσυναίσθηση (49,21%), Στρατηγική σκέψη (42,86%), Ψηφιακές δεξιότητες (39,68%), Αντοχή (Resilience) (36,51%), Λήψη αποφάσεων και διαχείριση κρίσεων (28,57%), Καινοτομία και δημιουργικότητα (26,98%).

Μάλιστα, το 54% των εταιρειών έχει ξεκινήσει να προετοιμάζει την επόμενη γενιά ηγετών, σε αντίθεση με το 28,5%, που δεν έχει ακόμα κάνει κάποια ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021