Ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υιοθετεί μαζικά την τεχνητή νοημοσύνη

Έρευνες - Μελέτες

10 Ιουλίου 2020

Ένας από τους κλάδους, που έχει ενσωματώσει, ήδη, την Τεχνητή Νοημοσύνη στη λειτουργία του, είναι αυτός της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα στελέχη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τον κλάδο, με το 77% να θεωρεί ότι θα αποκτήσει μεγάλη σημασία για τις επιχειρήσεις τους τα επόμενα δύο χρόνια. 

Το 85% των οργανισμών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχουν, ήδη, εισάγει το ΑΙ στη λειτουργία τουςΜάλιστα, το 85% των στελεχών απαντά ότι έχει, ήδη, εισάγει την Τεχνητή Νοημοσύνη στη λειτουργία της επιχείρησης και αναμένει να τη χρησιμοποιήσει σε νέες εφαρμογές στο άμεσο μέλλον. Επιπρόσθετα, σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) των συμμετεχόντων σε έρευνα της ΕΥ, εκτιμούν ότι θα αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη κατά την επόμενη διετία. Στόχος της αξιοποίησης της πολλά υποσχόμενης τεχνολογίας είναι η άντληση νέων εσόδων, η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η διαχείριση κινδύνων, καθώς η εξυπηρέτηση και προσέλκυση πελατών.

Η έρευνα της EY (Transforming Paradigms: Global AI in Financial Services Survey) αξιολογεί το τρέχον επίπεδο υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης από τους οργανισμούς παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η έρευνα, που συγχρηματοδοτήθηκε από την EY και την Invesco, εκπονήθηκε από το Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) του Judge Business School του Πανεπιστημίου του Cambridge, και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum). 

Αυξημένη υιοθέτηση
Πάντως, η έρευνα διαπιστώνει ότι η αυξημένη υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συνεπάγεται και διάφορες προκλήσεις. Το 80% των ανώτερων στελεχών αναφέρει την ποιότητα των δεδομένων, την πρόσβαση στα δεδομένα και τον ανταγωνισμό για την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, ως τα μεγαλύτερα εμπόδια στην εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες, που χρησιμοποιούν, κυρίως, αυτόνομα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, θεωρούν, κατά 80%, ότι τα πιο σημαντικά εμπόδια είναι η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης προς τα συστήματα αυτά, καθώς και η υιοθέτηση της τεχνολογίας από τους χρήστες.

“Ο ρυθμός με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταβάλλει τα δεδομένα στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αυξάνεται διαρκώς. Η πανδημία του COVID-19 κατέδειξε την ανάγκη για καινοτομία και σε πολλές περιπτώσεις, επέσπευσε τον μετασχηματισμό πολλών οργανισμών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή τους”, αναφέρει η ΕΥ.

Όπως τονίζει η εταιρεία, “η ταχύτητα με την οποία οι επιχειρήσεις του κλάδου παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας, θα προσαρμοσθούν και θα ενσωματώσουν τη νέα τεχνολογία, θα κρίνει, σε μεγάλο βαθμό, ποιοι θα κυριαρχήσουν στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, κατά τα επόμενα χρόνια”.

Και καταλήγει: “πέρα, πάντως, από τα προφανή οφέλη και τις δυνατότητες των νέων αυτών τεχνολογιών, είναι σημαντικό κανείς να αναλογίζεται και τους συνεπαγόμενους κινδύνους. Η ενσωμάτωση των αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως συγκεκριμένα η Τεχνητή Νοημοσύνη, αποτελεί έναν από τους 10 κορυφαίους κινδύνους, που θα πρέπει να διαχειριστούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την επόμενη δεκαετία”.


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ