Οι Φιλανδοί, πρωταθλητές Ευρώπης στις ψηφιακές δεξιότητες, 25η η Ελλάδα

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

02 Ιουλίου 2020

Πρωταθλητές Ευρώπης στις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες - advanced digital skills - που αποτελούν ένα ασφαλές διαβατήριο για τη σύγχρονη αγορά εργασίας, αναδεικνύονται οι Φινλανδοί. Τους “συνήθεις υπόπτους” για τις ψηφιακές τους επιδόσεις διαδέχονται, στη δεύτερη θέση, οι Σουηδοί, ενώ από κοντά ακολουθούν οι Εσθονοί, που επίσης διακρίνονται για τα προηγμένα digital skills του πληθυσμού. Για τις προηγμένες ψηφιακές τους δεξιότητες, διακρίνονται και οι Ολλανδοί, οι Βρετανοί, οι πολίτες της Μάλτας, της Δανίας, του Λουξεμβούργου, της Αυστρίας και της Γερμανίας.

Η Ελλάδα αναφορικά με τα “advanced digital skills” έχει καλύτερες επιδόσεις μόνο σε σχέση με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την ΙταλίαΗ χώρα μας δεν καταφέρνει επί του παρόντος (στοιχεία 2019) να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα αυτό και κατατάσσεται μόλις στην 25η θέση, την ίδια θέση που κατέλαβε και το προηγούμενο έτος, παραμένοντας μία ανάσα από τη βάση της κατάταξης.

Σύμφωνα με τον Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 και τον άξονα “Ανθρώπινο Κεφάλαιο”, οι Έλληνες, όσον αφορά τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, βρίσκονται σε καλύτερη θέση μόνο έναντι των πολιτών της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ιταλίας.  

Πάντως, η Ελλάδα, αν και παραμένει ουραγός της Ευρώπης στις προηγμένες, αλλά και στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, σημειώνει σταδιακή πρόοδο. Το ποσοστό των Ελλήνων με τουλάχιστον βασικές δεξιότητες χρήσης λογισμικού αυξάνεται ικανοποιητικά, από 52% το 2018 σε 56 % το 2019 και μάλιστα με ρυθμό ανόδου ταχύτερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. 

Ειδικοί ΤΠΕ
Στο μεταξύ, το ποσοστό των ειδικών ΤΠΕ επί του συνόλου των εργαζομένων εξακολουθεί να βελτιώνεται με τον ίδιο ρυθμό, όπως και τα προηγούμενα τρία έτη, αλλά παραμένει χαμηλό και ειδικότερα 1,8% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι 3,9%. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα υστερεί και στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Το 2019 το 51% των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών είχε τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες (58% στην Ε.Ε.), ποσοστό, πάντως, που ισοδυναμεί με αύξηση άνω των 5 ποσοστιαίων μονάδων σε διάστημα ενός έτους, κατά πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο ανόδου κατά 1 ποσοστιαία μονάδα στην Ε.Ε.

Η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της επανέναρξης της Ελληνικής Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση τον Φεβρουάριο του 2020, στην οποία μετέχουν αρκετά υπουργεία, καθώς και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

“Η συντονισμένη προσέγγιση, που ξεκίνησε το 2019, θα ενισχύσει τον αντίκτυπο των υφιστάμενων και των νέων πρωτοβουλιών για τον εφοδιασμό των πολιτών και των εργαζομένων με ψηφιακές δεξιότητες και τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων, ώστε να μπορέσουν όλοι να επωφεληθούν από τον εν εξελίξει ψηφιακό μετασχηματισμό”, επισημαίνει η Επιτροπή. 

Φιλόδοξοι στόχοι
Χθες στο μεταξύ, η Επιτροπή παρουσίασε το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων, το οποίο θέτει φιλόδοξους ποσοτικούς στόχους για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων (βελτίωση των υφιστάμενων δεξιοτήτων) και την επανειδίκευση (απόκτηση νέων δεξιοτήτων).

Αμφότεροι οι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν εντός των προσεχών πέντε ετών. Ο στόχος, που τίθεται για το 2025 και αφορά τα digital skills, είναι το ποσοστό των ενηλίκων, ηλικίας 16-74 ετών, που διαθέτουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες να ανέλθει στο 70% από 56% το 2019, καταγράφοντας άνοδο 25%.  

Οι 12 δράσεις του θεματολογίου επικεντρώνονται σε δεξιότητες για θέσεις εργασίας μέσω συμπράξεων με τα κράτη - μέλη, τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να εργαστούν από κοινού για την αλλαγή, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να ξεκινούν δια βίου μάθηση και χρησιμοποιώντας τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Μία από τις βασικές δράσεις του θεματολογίου είναι η αύξηση των αποφοίτων στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) και ενίσχυση των επιχειρηματικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων. “Οι επιχειρήσεις χρειάζονται εργαζόμενους εφοδιασμένους με τις δεξιότητες που απαιτούνται, για να πραγματοποιήσουν τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και τα άτομα χρειάζονται να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση για να προοδεύσουν στη ζωή τους”, αναφέρει η Επιτροπή.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021