Στα $4,3 δισ. η αξία της παγκόσμιας αγοράς Blockchain το 2020

Έρευνες - Μελέτες

της Νατάσας Φραγκούλη, fragouli@sepe.gr

26 Ιουνίου 2020

Σε σημαντικό παράγοντα για τον μετασχηματισμό των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σε παγκόσμιο, εξελίσσεται η αναδυόμενη τεχνολογία του Blockchain. Ακόμη και μετά την κρίση του COVID-19, οι επενδύσεις στο Blockchain συνεχίζονται, γεγονός που αποτυπώνεται στις εκτιμήσεις για την πορεία της αγοράς το 2020.

Η αγορά θα αναπτυχθεί με ρυθμό 57,7%, ο οποίος, ωστόσο, είναι υποδεέστερος αυτού που προέβλεπαν οι αναλυτές πριν την πανδημίαΣύμφωνα με σχετικό report της IDC (Worldwide Blockchain Spending Guide Worldwide), η αξία της αγοράς του Blockchain θα διαμορφωθεί φέτος στα επίπεδα των $4,3 δισ., που συνιστά αύξηση κατά 57,7% έναντι του 2019, οπότε είχε ανέλθει στα επίπεδα των $2,7 δισ. Πάντως, η προβλεπόμενη για το 2020 ανάπτυξη είναι περιορισμένη κατά 7,7% έναντι των αρχικών - προ της πανδημίας - εκτιμήσεων για την πορεία της αγοράς Blockchain.  

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η αγορά θα συνεχίσει να διευρύνεται σε αξία τουλάχιστον έως το 2023, με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 57,1%, για να φτάσει στο τέλος της περιόδου αναφοράς τα $14,4 δισ. 

Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν και το 2020 ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας αγοράς Blockchain, με τη Δυτική Ευρώπη να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και την περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού να έπεται, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 19,3% των συνολικών δαπανών το 2020. Συνολικά και οι εννέα περιοχές, που εξετάζει η εταιρεία, αναμένεται να έχουν διψήφιο ρυθμό αύξησης των δαπανών για το Blockchain έως το 2023, με επικεφαλής την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τη Δυτική Ευρώπη. 

Οφέλη
“Όπως όλες οι τεχνολογικές επενδύσεις, οι δαπάνες για έργα Βlockchain επηρεάστηκαν βραχυπρόθεσμα από τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19. Καθώς η επένδυση στην τεχνολογία ανακάμπτει, ωστόσο, οι δαπάνες για Βlockchain μπορεί να επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα νωρίτερα από πολλές παραδοσιακές τεχνολογίες”, σημειώνει η ανάλυση.

“Οι εταιρείες, που υιοθέτησαν την τεχνολογία από νωρίς, έχουν βιώσει σημαντικά οφέλη κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας του COVID-19: καλύτερος έλεγχος της αλυσίδας εφοδιασμού τους, καλύτερη ιχνηλασιμότητα των αγαθών και ικανότητα διατήρησης ενός ελεγχόμενου ιστορικού των προϊόντων. Λόγω αυτών, η τεχνολογία Blockchain αποδείχθηκε σωτηρία για ορισμένες επιχειρήσεις”, εξηγεί η IDC και προσθέτει: “η τεχνολογία έχει βοηθήσει τις επιχειρήσεις πολλών κλάδων να ξεπεράσουν τις προκλήσεις από τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, της επαλήθευσης ιατρικών δεδομένων και της παρακολούθησης των ασφαλιστικών αξιώσεων”.

Σύμφωνα με την ανάλυση της IDC, οι κλάδοι που σχετίζονται με τη φιλοξενία και τον τουρισμό, όπως οι μεταφορές και οι προσωπικές και καταναλωτικές υπηρεσίες, αναμένεται να είναι οι πιο αρνητικές αγορές για το Blockchain, όπως και οι κατασκευές. Ειδικότερα, οι δαπάνες για το Blockchain αναμένεται να μειωθούν κατά 9,5% ή και περισσότερο στους εν λόγω κλάδους.

Στο μεταξύ, ενώ ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα δει μια συνολική επιβράδυνση των δαπανών, οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι κινητές αξίες, οι επενδυτικές υπηρεσίες, και ο ασφαλιστικός κλάδος αναμένεται να επενδύσουν περισσότερα από $1,6 δισ. σε λύσεις blockchain το 2020.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ