Η Ελλάδα δεν αξιοποιεί τα ταλέντα της - Στην 50η θέση του παγκόσμιου δείκτη ανταγωνιστικότητας ταλέντων

Έρευνες - Μελέτες

23 Ιανουαρίου 2015

Ανεπαρκής κρίνεται η ικανότητα της Ελλάδας να αναπτύσσει, να προσελκύει και να διατηρεί ταλέντα εντός του ελληνικού εδάφους, με τη χώρα μας να καταλαμβάνει, το 2014, την 50η θέση μεταξύ 93 κρατών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων (Τhe Global Talent Competitiveness Index-GTCI). Πάντως, η Ελλάδα, παρά τη χαμηλή της κατάταξη, κατάφερε το 2014 με γενική βαθμολογία 42,46 να βελτιώσει την επίδοσή της κατά έξι θέσεις, σε σχέση με το 2013, όταν είχε καταταχθεί 56η.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του GTCI για το 2014, την πρώτη θέση στον κόσμο στην αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση ταλέντων κατέχει η Ελβετία με βαθμολογία 71,46), με τη Σιγκαπούρη (70,72) και το Λουξεμβούργο (70,15) στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Σουηδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Δανία, η Αυστραλία και Ιρλανδία.Πηγή: GTCI

Η χώρα ανέβηκε, πάντως, το 2014 έξι θέσεις στο δείκτη σε σχέση με το  2013 - Στην Ελβετία η πρωτιά
Να σημειωθεί ότι ο δείκτης GTCI αξιολογεί την ανταγωνιστικότητα 93 χωρών, βάσει της ικανότητας τους να αναπτύσσουν, να προσελκύουν και να διατηρούν τα ταλέντα. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τις  επιδόσεις κάθε χώρας σε έξι διαφορετικούς πυλώνες: ενεργοποίηση ταλέντου, προσέλκυση ταλέντου, ανάπτυξη ταλέντου, διατήρηση ταλέντου, επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες και δεξιότητες που άπτονται της παγκόσμιας γνώσης. Η αδυναμία των χωρών να αξιοποιήσουν, επαρκώς, τα ταλέντα που διαθέτουν, αποτυπώνεται και στην υφιστάμενη αναντιστοιχία μεταξύ ταλέντων και επιχειρηματικών αναγκών. Για παράδειγμα, παρά τα 33 εκατ. υποψηφίων, που αναζητούν εργασία σε ΗΠΑ και Ευρώπη, 8 εκατ. θέσεις εργασίας παραμένουν κενές κάθε χρόνο. Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόκληση για τις εταιρείες και για τις ίδιες τις χώρες, οδηγώντας σε έλλειψη προοπτικών για ολόκληρες οικογένειες, έλλειψη καινοτομίας και ανάπτυξης. Για να αντιμετωπιστεί  το πρόβλημα, κυβερνήσεις και επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να επενδύσουν στην ανάπτυξη του ταλέντου.

Η τυπική εκπαίδευση δεν αρκεί
Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα, η εμπειρία από τις χώρες, που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, οδηγεί σε έναν αριθμό προτάσεων για βελτίωση των συνθηκών και στις υπόλοιπες χώρες, όσον αφορά στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς τους και στη διαχείριση του ταλέντου. Ειδικότερα, όπως διαπιστώνεται, η τυπική εκπαίδευση δεν αρκεί, καθώς είναι απαραίτητο η δια βίου μάθηση και η προσφορά ευκαιριών να συμπληρώνουν την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, οι στρατηγικές ανάπτυξης ταλέντου θα πρέπει να επικεντρώνονται στις δεξιότητες εκείνες που αναζητά ο επιχειρηματικός κόσμος. Τέλος, η ευελιξία σε ό,τι αφορά στο εμπόριο, στις επενδύσεις και στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού αποτελεί βασικό συστατικό της ανταγωνιστικότητας του ταλέντου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021